Єдиноборства

ISSN 2523-4196 (Online) Журнал видається в електронній версії (online). Інформація розміщена на сайті: http://www.sportsscience.org. Історія журналу. Рік заснування до: 2016 рік (з 2004 видавався як матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах») Область і проблематика: У збірнику представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в ВНЗ, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять єдиноборствами; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням єдиноборств. Для аспірантів, докторантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл. Засновник: Харківська державна академія фізичної культури, кафедра спортивних і рухливих ігор. Головний редактор: Бойченко Н.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Члени редакційної колегії: Ажиппо О.Ю., доктор педагогічних наук, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Врублевський Є.П., доктор педагогічних наук, професор (Білорусь, Гомель, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини) Єрмаков С.С., доктор педагогічних наук, професор (Україна, Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) Камаєв О.І., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Пашков І.М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Ровний А.С., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Тропін Ю., Н. кандидат наук з фізичного виховання і спорту (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Спеціалізоване видання з проблем єдиноборств. Періодичність: 4 рази на рік. Журнал включений в бази даних: ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), PBN (Polish Scholarly Bibliography); Google Scholar; NBUV (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронний фонд) Адреса редакції: 61168, г. Харьков, ул. Клочківська, 99, каб. 203. Телефон: +380987747875 E-mail: natalya-meg@ukr.net

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

2018: ЕДИНОБОРСТВА, № 4(10)

У збірнику представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в закладах вищої освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять єдиноборствами; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням єдиноборств.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (Russian)

Зміст

Н. В. Бойченко
4-12
Т. М. Кравчук, Г. О. Огарь, А. Р. Новікова
13-22
О. М. Лойко, О. М. Лесько, А. С. Васянович
23-32
В. В. Романенко, В. Л. Голоха, Н. А. Веретельникова
33-41
Н. М. Санжарова, Г. О. Огарь, Р. М. Креньов
41-51
І. М. Скрипка, С. В. Чередніченко
52-61
Ю. Н. Тропин
62-68
о. В. Хуртенко, С. М. Дмитренко
69-79
В. І. Шандригось, В. В. Яременко, Р. В. Первачук
80-90