Силова підготовка в навчально-тренувальному процесі юних дзюдоїстів

І. О. Кривенцова, Г. О. Огарь, О. О. Паніна

Анотація


Мета: розробити методику силової підготовки для юних дзюдоїстів 16-17 років, експериментально обґрунтувати її ефективність і доцільність планування в тижневому мікроциклі окремих навчально-тренувальних занять з фізичної підготовки. Матеріал і методи. В експерименті взяли учать 16 юних дзюдоїстів Луганської ОСДЮСШОР «Олімпійська Надія» (вік 16-17 років). Вони були поділені на експериментальну (n=8) і контрольну (n=8) групи. Спеціально організований педагогічний експеримент тривав 25 тижнів. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати: розроблена методика силової підготовки для юних дзюдоїстів 16-17 років, з широким використанням різноманітних загально-підготовчих і спеціальних засобів силової підготовки. Запропонований варіант побудови тренувального мікроциклу для юних дзюдоїстів, з запланованими, двічі на тиждень, окремими навчально-тренувальними заняттями з силової підготовки. Програма силового тренування розрахована на 25 тижнів і поділяється на три етапи, кожен з яких має певні завдання. На першому етапі (8тижнів) силова підготовка спрямована на розвиток силової витривалості та абсолютної сили. На другому етапі (8 тижнів) підготовка спортсменів спрямована на розвиток вибухової та швидкісної сили. На третьому етапі (9 тижнів) підготовка юних дзюдоїстів спрямована на розвиток швидкісно-силової витривалості. Висновки. На основі отриманих на початку і кінці педагогічного експерименту даних спортсменів можна відзначити, що у кожного дзюдоїста контрольної та експериментальної групи відбулося зростання рівня показників, але у спортсменів експериментальної групи вони носять статистично достовірний характер. Найкращий результат приросту у спортсменів експериментальної групи склав у кидку підхват з середини (t=3,75; p<0,05) та зачеп зсередини   (t=2,83; p<0,05).

Ключові слова: юні дзюдоїсти, фізична підготовленість, силова підготовка, навчально-тренувальний процес, засоби,  динаміка.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєв, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посібник для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою). ХДАФК, Харків.

Алексеев, А. Ф., & Чертов, И. И. (2016). Эффективные пути подготовки дзюдоистов высокой квалификации. Єдиноборства, № 1, 3-6.

Ананченко, К. В., Пакулин, С. Л., & Белошенко, Ю. К. (2016). Побудова річного циклу в групах спортивного вдосконалення курсантів-єдиноборців. Траэктория науки 8 (13), 4.1-4.9.

Бойченко, Н. В., & Голубничій, Р. В. (2016 ). Особливості фізичної підготовки спортсменок, що займаються дзюдо. Єдиноборства, 2 (5), 11-13.

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов. Єдиноборства, 2 (5), 20-22.

Кравчук, Т. М., Огарь, Г. О. & Кондратович, Б. Ю. (2019). Швидкісно-силова спрямованість тренувагння юних самбістів. Єдиноборства, 1(11), 46–54.

Кусякова, Р. Ф., & Лопатина, А. Б. (2016). Основные проблемы настоящей системы подготовки юных дзюдоистов. Успехи современной науки, 2, (8), 76-78.

Максимов, Д. В., Селуянов, В. Н., & Табаков, С. Е. (2011). Физическая подготовка единоборцев (самбо, дзюдо). ТВТ «Дивизион». Москва.

Марандян, К. Н., & Бойченко, Н. В. (2019 ). Вдосконалення швидкісно-силових здібностей дзюдоїстів 15-16 років. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, 1, 48-51.

Огарь, Г. А., Санжаров, В. А., & Ласица, В. И. (2010). Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов на протяжении макроцикла в условиях высшего учебного заведения. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 12, 86-89.

Рябинин, С. П., & Шумилин, А. П. (2007). Скоростно-силовая подготовка в спортивных единоборствах. Учебное пособие, Красноярск.

Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2018). Взаимосвязь психофизиологических показателей и физической подготовленности у квалифицированных борцов. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2 (64), 82-87.

Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2017). Содержание различных сторон подготовки борцов. Єдиноборства, 4, 79-83.

Тропін Ю. М., Панов П. П., & Бєлобаба, С. Б. (2017). Фізична підготовка борців. Єдиноборства, 3(5), 82-84.

Чумак, Ю. А., & Ананченко, К. В. (2015). Організація навчально-тренувального процесу юних дзюдоїстів, Єдиноборства, 11, 167-171.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.