Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів ХДАФК спеціалізацій «лижні перегони» та «східні одноборства»

Т. В. Сидорова, В. В. Горіна

Анотація


Анотація. Мета: провести порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів першого курсу ХДАФК спортивних спеціалізацій «лижні перегони» та «східні одноборства». Матеріал і методи. У дослідженні взяли участь 26 спортсменів юнаків. В тому числі 17 спортсменів, які займаються східними одноборствами. Із них 7 - кандидати в майстри спорту і 10 спортсменів першого розряду. Із 9 спортсменів лижників-гонщиків в дослідженні взяли участь 6 спортсменів першого розряду та 3 кандидати в майстри спорту. Педагогічні дослідження були проведені на базі Харківської державної академії фізичної культури. Оцінювання розвитку рухових здібностей студентів проводилося за 7 тестовими завданнями основних фізичних якостей (швидкість, витривалість, сила, гнучкість та спритність). Під час дослідження застосовувались наступні методи: теоретичний аналіз й узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне дослідження, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати: результати тестувань швидкості виявили, що студенти спеціалізації «лижні перегони» мають 4,3 бали, що є високими показниками. Студенти спеціалізації «східні одноборства» мають 4,0 бали, що відповідає добрим показникам. Високі показники витривалості виявлені у спеціалізації лижні перегони (4,5 бали). Середній рівень підготовленості у студентів спеціалізації східні одноборства (4,2 бали). Середні результати силових показників рук за допомогою підтягування на перекладині у спеціалізації «східні одноборства» - 4,2 бали, у студентів спеціалізації «лижні перегони» - 4,0 бали. При тестуванні сили мʾязів брюшного пресу виявлено, що найкращі показники мають студенти спеціалізації «східні одноборства» - 51,06 рази, а у спортсменів спеціалізації «лижні перегони» середній результат  дорівнює 45,23 рази.  Кращі результати у стрибку в довжину з місця виявлені у студентів спеціалізації «східні одноборства» - 253,2 см. Студенти спеціалізації «лижні перегони» показали результати - 246,0 см, що відповідають чотирьом балам. Високі показники прояву гнучкості в тазостегнових суглобах були отримані у студентів спеціалізації «східні одноборства» – 18,96 см. Студенти спеціалізації лижні перегони показали результати близько чотирьох балів. При тестуванні спритності були кращі студенти спеціалізації «східні одноборства» - 4,2 бали. Студенти спеціалізації «лижні перегони» показали результати близько 4 балів. Між спеціалізаціями «лижні перегони» та «східні одноборства» у всіх тестах достовірної різниці не було отримано (p>0,05). Висновки. Результат тестувань показників фізичної підготовленості студентів свідчить, що рівень фізичної підготовленості у студентів не однаковий, але більшість обстежених студентів мають середній рівень фізичної підготовленості за державною системою тестів фізичної підготовленості населення України, передбачених для їх віку і статі. Аналіз отриманих результатів досліджень свідчить, що у студентів спеціалізації «лижні перегони» превалюють такі фізичні якості як, витривалість та швидкість, а у студентів спеціалізації «східні одноборства» – гнучкість, сила та спритність.

Ключові слова: фізична підготовленість, результати, студенти, лижні перегони, східні одноборства, тести.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арансон, М. В., Озолин, Э. С., & Шустин, Б. Н. (2015). Тенденции научных исследований в видах единоборств. Вестник спортивной науки, (3), 4-9.

Бойченко, Н. В. (2017). Оздоровчий вплив засобів східних єдиноборств на організм студенток ВНЗ. Єдиноборства, 26-30.

Бойченко, Н. В., Станкевич, Б., & Дрозд, М. С. (2014). Контроль за станом підготовленості борця. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 1, 14-17.

Горіна В. В., & Сидорова Т. В. (2019). Дослідження рівня фізичних якостей велосипедистів 14-15 років під впливом фізичних навантажень у підготовчому періоді. Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури. Основи побудови тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту, 22-26.

Гостіщев В. М. (2010). Рівень фізичної підготовленності як чинник мотивації студентів до фізичної активності в умовах навчального процесу та у вільний час. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1, 15-17.

Григорьев, В. И., Шубин, Ю. К., Панченко, И. А., & Зиновьев, Н. А. (2014). Управление физической подготовкой студентов на основе применения балльно-рейтингового контроля. Теория и практика физической культуры, (6), 10-12.

Камаев, О. И. (2000). Теоретические и методические основы оптимизации системы многолетней подготовки юных лыжников-гонщиков. (Автореф. дисс. д-ра наук по физ. восп). Харьков, Украина.

Конюх, А. П. & Маликов, Н. В. (2003). Изучение физической подготовленности студенток высших учебных заведений в динамике года. Педагогика, психологія та медико-біологічні проблеми фізичної культури і спорту, №7, 64 – 71.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 2 кн. Олимп. лит., Киев.

Пруднікова, М. С., & Горіна, В. В. (2011). Уровень физической подготовленности студентов второго курса кафедры зимних видов спорта, велоспорта и туризма. Слобожанський науково-спортивний вісник, 4, 23-30.

Сергієнко, В. М. (2004). Рівень фізичної підготовленості студентів факультету фізичної культури. Науковий вісник Волининського держ.ун-ту ім. Лесі Українки, №4,199 202.

Сидорова, Т. В. & Котляр, С. М. (2017). Особливості фізичної підготовленості студентів різних спортивних спеціалізацій. Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури. Удосконалення тренувального процесу в зимових видах спорту (в тому числі і спортсменів з обмеженими можливостями), 40-49.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.