До питання удосконалення програмно-методичного забезпечення з вільної боротьби

В. І. Шандригось, В. В. Яременко, М. В. Латишев, Р. В. Первачук

Анотація


Анотація. Мета: проаналізувати навчальну програму для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з вільної боротьби та визначити шляхи її удосконалення. Матеріал і методи. Аналіз літературних джерел, аналіз нормативних документів, аналіз звітних документів, опитування, методи математичної статистики. Результати: проаналізувавши чинну навчальну програму і провівши опитування фахівців і тренерів з боротьби, було виявлено, що з часу її розробки відбулись істотні зміни, що потребували нової редакції. Розроблена нова програма, у якій представлені завдання для всіх груп багаторічного процесу спортивної підготовки, зміст навчального матеріалу з основних компонентів підготовки. Наведені рекомендації щодо розподілу часу за періодами, етапами і тижнями річних циклів навчання, кількість тренувальних занять, модельні тижневі цикли для окремих етапів тренування, нормативні вимоги з відбору учнів до навчання та контролю за станом підготовки борців. На основі аналізу фізичної і технічної підготовленості учнів спортивних закладів України були удосконалені оціночні шкали із загальної та спеціальної фізичної підготовки для представників всіх вікових груп з вільної і жіночої боротьби. Висновки. Проведений аналіз чинної програми та опитування фахівців і тренерів з боротьби, виявили, що з часу її розробки відбулись істотні зміни, що потребували нової редакції. Розроблена нова редакція програми, у якій представлені завдання для всіх груп багаторічного процесу спортивної підготовки, зміст навчального матеріалу з основних компонентів підготовки. Виявлено, що у вільній боротьбі досі є невикористаний потенціал підвищення якості техніко-тактичної підготовки і масовості, який можна забезпечити за рахунок вдосконалення змісту, послідовності і методики техніко-тактичної підготовки та організації системи стимулів до підвищення масовості і збереження контингенту учнів.

Ключові слова: вільна боротьба, навчальна програма, дитячо-юнацькі спортивні школи, нормативно-правові документи, навчально-тренувальний процес, етапи підготовки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійцев, В. О. (2016). Удосконалення техніко-тактичних дій борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки. (Автореф. дис. канд. наук з фіз. вихов. та спорту). Київ, Україна.

Латишев, С. В., & Шандригось В. І. (2011). Вільна боротьба: чоловіки, жінки. Навчальна програма для дитячо- юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майсерності та спеціалізавоних навчальних закладів спортивного профілю. Київ.

Воробьев, В. А. (2009). Основные научно-методические направления модернизации многолетней подготовки юных борцов. Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, 10 (56), 18-21.

Куроченко, І. О. (2004). Фізична культура і спорт: інформаційно-методичний довідник з питань фізичної культури і спорту. Київ.

Латышев, Н., Шандригось, В., & Мозолюк, О. (2016). Анализ выступлений и проноз на предстоящие соревнования сборной команды Украины по вольной борьбе. Молода спортивна наука України, Т. 1, 102-107.

Латышев, С. В. (2013). Система индвидуализации подготовки в вольной борьбе: монография, Донецк.

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 № 67 «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл». (2015).

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.07.2015 № 2581 «Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності». (2015).

Несторова, А. (2008). Правові аспекти розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні. Спортивний вісник Придніпров’я, 1, 100–103.

Никитушкин, В. Г. (1992). Формирование программно-нормативного обеспечения спортивных школ по олимпийским видам спорта. Теория и практика физической культуры, 10, 35.

Олійник, М. О. & Скрипник, А. П. (1998). Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в Україні : навчальний посібник, Харків.

Панков, В. А. & Гунько, И. Н. (2008). К вопросу организации тренировочного процесса на этапах начальной подготовки в спортивной борьбе. Вестник спортивной науки, 4, 36-39.

Паршиков, А. Т. (2005). Правовые аспекты развития детско-юношеского и студенческого спорта в Российской Федерации. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, 3, 13-14.

Первачук, Р. В. (2016). Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю з використанням спрямованого впливу на системи енергозабезпечення. (Автореф. дис. канд. наук з фіз. вихов. та спорту). Львів, Україна.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2015 року № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» (із змінами і доповненнями). (2015).

Шандригось, В. І. (2013). Еволюція правил змагань зі спортивної боротьби (огляд літератури). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Т. I., Вип. 107, 347-351.

Шандригось, В., Первачук, Р., Яременко, В., & Латишев, М. (2017). Удосконалення програмно-методичного забезпечення з вільної боротьби. Молода спортивна наука України, 21, 40-41.

Шкребтій, Ю. (2005). Організаційне і програмно-нормативне забезпечення олімпійської підготовки. Молода спортивна наука України, Т. 3, 177-186.

Яременко, В. В. (2014). Формування техніки атакувальних рухових дій борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки. (Автореф. дис. канд. наук з фіз. вихов. та спорту). Дніпропетровськ, Україна.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.