Аналіз анкетного опитування жінок ДДУВС, які займаються єдиноборствами

Д. В. Петрушин, Д. О. Хованова

Анотація


Анотація. Мета: за допомогою анкетного опитування дослідити причини, які спонукають жінок займатися єдиноборствами в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Матеріал і методи. У дослідженні брали участь жінки у віці від 18 до 43 років з постійного та перемінного складу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі ДДУВС). Було проведено анкетування усіх жінок університету, які виявили бажання прийняти участь у дослідженні. Під час дослідження застосовувалися наступні методи: анкетне опитування, систематизація та узагальнення теоретичного і практичного досвіду фахівців у області спортивних єдиноборств, методи математичної статистики. Результати: аналіз проведеного опитування жінок (428 осіб) з особового складу ДДУВС, які виявили бажання брати участь, відображає наступні результати: мінімальна активність присутня у 11 осіб (3 %), звичайне фізичне навантаження – 78 осіб (18 %), фізичне навантаження 3 рази у неділю – 199 осіб (46 %), фізичне навантаження 5 разів на неділю – 81 особа (18 %), фізичне навантаження кожен день – 33 особи (7,7 %) та фізичне навантаження двічі на день – 10 осіб (2,3 %). Також 16 осіб (3,7 %) обрали свій варіант відповіді, серед яких жінки найчастіше зазначали, що рівень фізичної активності залежить від їх настрою. За результатами опитування жінок особового складу  ДДУВС було визначення коло жінок які займаються або займалися єдиноборствами. Так з 428 опитаних жінок: 185 (43 %) раніше ніколи не займалися єдиноборством та не бажають; 192 (45 %) жінки займаються єдиноборством на теперішній час; 51 (12 %) жінки, які раніше займалися єдиноборствами, але на теперішній час не займаються. Висновки. Анкетне опитування дозволило дослідити причини, які спонукають жінок займатися єдиноборствами в ДДУВС: специфіка роботи в поліції – 53 жінки (22 %); для забезпечення фізичного здоров’я – 31 жінка (13 %); з метою самооборони – 24 жінки (10 %); для корекції фігури – 27 жінки(12 %); для збільшення рівня фізичної підготовленості – 24 жінки (10 %); з метою самореалізації у спорті – 24 жінки (10 %); у зв’язку зі спадковістю – 15 жінки (6%); для забезпечення гендерної рівності – 10 жінок(4%), 10 жінок (4 %); слідують модним тенденціям й для виплеску негативних емоцій та агресії 7 жінок(3 %). Окрім цього 18 жінок(7 %) зазначили власний варіант відповіді, серед яких вказали, що займаються єдиноборством «від нудьги» та «тому що є можливість відвідувати безкоштовні секції на базі університету».

Ключові слова: анкетне опитування, єдиноборства, жінки, курсантки, причини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бішон, М. (1999). Окінавське карате: вчителя, стилі, таємні традиції і секретна техніка шкіл військового мистецтва. Фаир-прес, Москва.

Джонс, Д. (2003). Традиційні бойові мистецтва Японії. Фаир-прес, Москва.

Жунева, К. В. (2017). Особливості підготовки спортсменок, які займаються боксом. Пермський державний гуманітарно-педагогічний університет. Кафедра теорії та методики фізичної культури.

Іванов-Катанский, С. А. (2000). Базова техніка карате. Фаир-прес, Москва.

Лісіцин, В. О. (2013a). «Школа боксу» як основа техніко-тактичної підготовки жінок-боксерів. Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта, (9 (103)), 63-67.

Лісіцин, В. О. (2013b). Жіночий бокс: історія і сучасність. Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта, (5 (99)), 54-58.

Махінько, М. П., Ставрінов, М. Р., Лукіна, О. В., & Кусовська, О. С. (2015). Історія розвитку олімпійських видів спортивних єдиноборств (боротьби греко-римської, вільної, дзюдо та тхеквондо). Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «ТМ боротьби», ТМС обраного виду спорту. Дніпро.

Митчик, О. П. (2009). Особливості мотивації до зайняти фізичними вправами у жінок, які тренуються в оздоровчих клубах. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, (1), 55-58.

Передельский, А. А., & Султанова, Р. А. (2012). Гендерна проблема жіночого боксу. Вісник спортивної науки, (3), 87-92.

Раєвський, Д. А., Домащенко, В. С., & Харатов, В. С. (2013). Диференціювання засобів навчально-тренувального процесу в жіночому боксі. Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта, (7 (101)), 76-81.

Саєнко, В. Р. (2010). Система кіокушинкай карате: основи наукового пізнання спортивної майстерності, військового ремесла, військового мистецтва: Монографія. Українська асоціація кіокушинкай карате. СПД Рєзніков ВС, Луганськ.

Саєнко, Ст., & Іванчикова, С. М. (2010). Формування навичок самооборони у жінок за допомогою базових приймів техніки різних видів східних єдиноборств. Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології. Вип. 4, 196.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.