Динаміка фізичної підготовленості борців 8-10 років під впливом дистанційних тренувальних занять в умовах карантину

Г. О. Огарь, О. В. Косинцев

Анотація


Анотація. Мета: розробити програму фізичної підготовки борців 8-10  років в умовах карантину і дослідити її ефективність. Матеріал і методи. В дослідженні взяли учать 13 юних борців вільного стилю Пісочинського ФОК «Мобіль» (2012–2010 року народження). Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, педагогічне дослідження, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати: розроблена методика фізичної підготовки юних борців вільного стилю 8-10 років, в умовах карантину, враховуючи всі обмежувальні заходи, з широким використанням різноманітних загально-підготовчих і спеціальних засобів фізичної підготовки. Запропонований варіант побудови тренувального мікроциклу для юних борців, з запланованими, тричі на тиждень, навчально-тренувальними заняттями з фізичної підготовки в домашніх умовах, через онлайн конференції та відеоматеріали. Експериментальна програма була розрахована на 12 тижнів. Програма тренування враховувала всі недоліки і переваги карантинного періоду. Були підготовлені мотивуючі заходи (змонтований мотиваційний ролик), проведена роз’яснювальна робота з дітьми й батьками з приводу важливості продовження тренування в умовах карантинних обмежень, рекомендовано дотримуватись запропонованого режиму життя, виконувати домашні завдання не тільки шкільні, а й ті, що задавав тренер. Проведене планове тестування юних борців до початку карантину (лютий 2020 р.) і підсумкове, після послаблення (червень  2020 р.). Була досліджена динаміка фізичної підготовленості юних борців під впливом дистанційних тренувальних занять, за час карантину. Висновки. Результати дослідження динаміки фізичної підготовленості юних борців показали, що за жодним показником не спостерігається негативний результат. За чотирма з восьми досліджуваних показників отримана позитивна динаміка. Це свідчить про ефективність організованих дистанційних тренувальних занять з фізичної підготовки з юними борцями 8 – 10 років, під час тривалого карантину.

Ключові слова: юні борці, карантин, фізична підготовка, рухові здібності, тестування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н. & Бойченко, Н. В. (2016). Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов. Єдиноборства, 2 (5), 20-22.

Бойченко Н. В., & Гринь Л. В. (2011). Техніко-тактичні показники змагальної діяльності єдиноборців. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 1, 10-13.

Бойченко, Н. В. (2017). Спортивный отбор на начальном этапе подготовки в борьбе. Єдиноборства, 1, 12-14.

Воложанин, С. Е., & Дагбаев, Б. В. (2011). Совершенствование специальной физической подготовленности борцов вольного стиля на базе акцентированной силовой тренировки. Вестник Бурятского государственного университета, 13, 43-46.

Камаев, О. И., Тропин, Ю. Н., & Костюков, Я. Э. (2017). Специальная выносливость как неотъемлемая часть подготовки борцов. Единоборства, 3, 40-43.

Максимов, Д. В., Селуянов, В. Н., & Табаков, С. Е. (2011). Физическая подготовка единоборцев (самбо, дзюдо). ТВТ «Дивизион». Москва.

Огарь, Г. О., Санжаров, В. А., Ласиця, В. І., & Ручинський, Д. О. (2014). Особливості спеціальної підготовленості юних борців греко-римського стилю з різними тактичними манерами ведення поєдинку. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 118(4), 143-145.

Панченко, И. А., & Селюкин, Д. Б. (2015). Особенности физической и тактико-технической подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 5(123), 138-142.

Первачук, Р., Загура, Ф., & Свищ, Я. (2016). Особливості побудови програми фізичної підготовки борців вільного стилю з урахуванням домінантного типу енергозабезпечення. Спортивна наука України, 1(71), 9-16.

Ручка, Є. В. (2016). Удосконалення підготовки юних борців в умовах динамічного розвитку вільної боротьби. Траектория науки. Электронный научный журнал, 2(7), 5.51-5.56.

Салчак, В. К. (2015). Оптимизация средств физической подготовки борцов вольного стиля. VII Международная студенческая электронная научная конференция. Современные проблемы физической культуры и спорта, 45-53.

Тропин, Ю. Н. (2019). Модельные характеристики физической подготовленности юных борцов в группах предварительной подготовки. Единоборства, 2(9), 71-80.

Тропін, Ю. М., Панов, П. П., & Бєлобаба, С. Б. (2017). Фізична підготовка борців.Єдиноборства, 3, 82-84.

Тропін, Ю. М. & Пашков, І. М. (2018). Фізичні навантаження як основний засіб підвищення працездатності борців. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 1, 70-74.

Тропін, Ю. М., Пономарьов, В. А., & Кліменко, О. І. (2017). Взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1(57), 111-115.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.