Динаміка показників силової підготовленості та спеціальної витривалості самбістів 16-17 років під впливом статодинамічного та інтервально-колового методів тренування

Г. О. Огарь, Є. М. Мартиненко

Анотація


Анотація. Мета: визначити вплив тренування статодинамічним та інтервально-коловим методами на рівень силової підготовленості та спеціальної витривалості самбістів 16-17 років. Матеріал і методи. Педагогічне дослідження тривало 8 тижнів влітку 2020 року. Для проведення дослідження була залучена група самбістів 16-17 років у кількості 15 спортсменів. Рівень кваліфікації юних борців відповідав І спортивному розряду і КМСУ. Спортсмени виконували тренувальну програму, три дні в тижневому мікроциклі, яка була спрямована переважно на розвиток силової витривалості та швидкісно-силових здібностей спортсменів. Експериментальна програма була розрахована для застосування у підготовчому періоді тренувального макроциклу. Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне дослідження, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати: була розроблена програма фізичної підготовки для самбістів 16-17 років, спрямована переважно на розвиток силових здібностей спортсменів, яка складалася із вправ, що виконувалися статодинамічним методом, для тренувального впливу на ОМВ (окисні м’язові волокна) та вправ, які виконувались інтервально-коловим методом, для тренувального впливу на ГМВ (гліколітичні м’язові волокна). Висновки. Результати дослідження доводять позитивний вплив експериментальної програми на динаміку силової підготовленості та спеціальної витривалості самбістів 16-17 років. За час проведення дослідження, виконуючи експериментальну програму, спортсмени вірогідно покращили показники загальної силової та швидкісно-силової витривалості (р˂0,05). Частково відбулась позитивна динаміка спеціальної швидкісно-силової підготовленості досліджуваних самбістів (р˂0,05), підвищився рівень спеціальної витривалості спортсменів (р˂0,05).

Ключові слова: самбісти, силова підготовка, спеціальна витривалість, статодинамічний метод, інтервально-коловий метод.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєв, А. Ф. (2018). Особливості розвитку силових можливостей дзюдоїстів в групах спеціалізованої підготовки. Єдиноборства, № 1(7), 4-12.

Алексеенко, А. О. (2013). Особенности учебно-тренировочного процесса самбистов на этапе начальной подготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури, В 10 (37), 86-88.

Голоха, В. Л. (2018). Оценка уровня специальной выносливости и функциональных возможностей квалифицированных дзюдоистов. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, Т 1, 21-25.

Голоха, В. Л., & Панов, П. П. (2020). Методи оцінки спеціальної витривалості у борців вільного стилю. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, Т 1, 10-14.

Голоха, В. Л. (2017). Проблеми підвищення спеціальної витривалості дзюдоїстів. Єдиноборства, № 4, 56-60.

Дахновский, В. С., & Лещенко, С. С. (1989). Подготовка борцов высокого класса. Здоровья, Киев.

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов. Єдиноборства, № 2, 20-22.

Кравчук, Т. М., Огарь, Г. О., & Кондратович, Б. Ю. (2019). Швидкісно-силова спрямованість тренування юних самбістів. Єдиноборства, № 1(11), 46-54.

Кривенцова, І. В., Огарь, Г. О., & Паніна, О. О. (2020). Силова підготовка в навчально-тренувальному процесі юних дзюдоїстів. Єдиноборства, № 1(15), 13-21.

Лукіна, О., & Мчедлідзе, М. (2018). Визначення показників рівня розвитку сили та швидкісно-силових якостей у кваліфікованих борців – самбістів. Caucasus. Economic and Social Analysis Journal of South Caucasus, Т6, №27, 47-49.

Максимов, Д. В., Селуянов, В. Н., & Табаков, С. Е. (2011). Физическая подготовка

единоборцев (самбо, дзюдо). ТВТ Дивизион, Москва.

Марандян, К. Н., & Бойченко, Н. В. (2019). Вдосконалення швидкісно-силових здібностей дзюдоїстів 15-16 років. Єдиноборства, 1, 48-51.

Огарь, Г. О., Кальницький, Б. О., & Кривенцова, І. В. (2019). Особливості силової підготовленості борців різної кваліфікації у закладах вищої освіти. Вісник Національного університету Чернігівський колегіум імені ТГ Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 3, 182-189.

Сергієнко, Л. П. (2010). Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти. КНТ, Київ.

Тронь, Р. А., Ільїн, В. М., & Бицюра, Р. В. (2013). Контроль фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у бойовому самбо. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 10, 80-83.

Тропин, Ю. Н. (2018). Динамика физической подготовленности у юных борцов греко-римского стиля. Єдиноборства, № 2(8), 84-92.

Тропин, Ю. Н. (2017). Модельные характеристики физической подготовленности в спортивной борьбе. Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2(58), 98–101.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.