Авторська програма підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки у панкратіоні

О. Ю. Согор, М. П. Пітин, А. М. Окопний

Анотація


Анотація. Мета: розробити структуру і зміст авторської програми підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки у панкратіоні в річному циклі (на прикладі другого року навчання, 15–16 років). Матеріал і методи. У дослідженні використовувалися наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, опитування тренерів-викладачів з панкратіону, аналіз документальних матеріалів. Результати: проведено узагальнення даних наукової та методичної літератури та визначено підстави для корегування системи підготовки кваліфікованих спортсменів у змішаних спортивних єдиноборствах на основі сучасних тенденцій. Проведено узагальнення теоретичних даних отримали доповнення зі сторони результатів вивчення нормативних документів з підготовки спортсменів різних етапів багаторічного удосконалення в панкратіоні; результатів аналізування показників змагальної діяльності спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки в панкратіоні та узагальнення досвіду практики на основі опитування тренерів, що працюють із зазначеним контингентом спортсменів. Висновки. Запропоновано внести авторські відмінності до підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки в панкратіоні, зокрема такі: підбір вправ з урахуванням специфіки ведення змагальної діяльності спортсменами; врахування прогнозованого рівня підготовленості, що міститься в наближенні до показників дорослих спортсменів; диференціація засобів підготовки з урахуванням варіативності манер ведення змагальної діяльності та побудови техніко-тактичних дій; зміна співвідношення обсягу виконання вправ зі загальної та спеціальної фізичної підготовки; підвищення загальної інтенсивності виконання вправ; зменшити обсяги за розділами теоретична підготовки, технічна підготовка (вибірковий вплив), тактична підготовка (вибірковий вплив), складання контрольних нормативів, загальна та спеціальна фізична підготовка (вибірковий вплив), вільні та контрольні поєдинки. Пропонується збільшити обсяги на спільне тренування з спортсменами інших спортивних колективів, кількість обумовлених поєдинків, заняття іншими видами спорту; доповнити структуру розділом із використанням засобів сполученої дії техніко-тактичної підготовки та для фізичної підготовки – засобами сполученої дії з техніко-тактичною підготовкою; використанням занять видами спорту, що споріднені за структурою та змістом змагальної діяльності з панкратіоном та конкретизовано співвідношення годин між участю у кваліфікаційних змаганнях і суддівською та інструкторською практиками.

Ключові слова: структура, зміст, змагання, підготовка, програма


Повний текст:

PDF

Посилання


Білецький, С. В. & Пономарьов, В. О. (2017). Теоретико-методологічні напрямки перекваліфікації спортсменів борцівських стилів на рукопашний бій. Єдиноборства, №2 (4), 7–10.

Вовк, В. В. (2008). Азбука панкратиона (Синтез борьбы и кулачного боя). Метод. пособие, Львов.

Гаранин, Е. А. (2015). Теоретические и практические аспекты моделирования соревновательной деятельности по армейскому рукопашному бою. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, № 4 (37), 47–56.

Гаранин, Е. А. & Кузнецов, С. А. (2015). Экспериментальная методика подготовки бойцов армейского рукопашного боя на основе учета индивидуального стиля ведения спортивного поединка. Физическая культура, спорт - наука и практика, № 4, 5–12.

Дзорданидис, В. & Кузьмин, В. В. (2008). Анализ соревновательной деятельности панкратионистов. Ученые записки, № 8(42), 28–31.

Коньков, Д. А. (2008). Методические особенности построения тренировочного процесса в панкратионе. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, № 58, 399–405.

Лю Юн Цянь. (2015). Вариативность физической подготовки дзюдоистов на этапе углубленной специализации. Физическая культура, спорт - наука и практика, № 4, 13–9.

Наконечний, І. (2020). Взаємозв’язок спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих спортсменів з панкратіону. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, 62–67.

Наконечний, І. Ю. (2017). Взаємозв’язок спеціальної фізичної підготовки та психологічного супроводу в багаторічній підготовці висококваліфікованих спортсменів з панкратіону. Молодий вчений, № 3.1 (43.1), 221–226.

Панкратіон (2010) : навч. програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Київ.

Платонов, В. Н. (1997). Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Олимпийский спорт, Киев.

Скрипка, І. М. & Чередніченко, С. В. (2018). Результати впровадження програми з загально та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону в процес фізичного виховання учнів молодших класів. Єдиноборства, №4(10), 52–61. DOI:10.5281/zenodo.1473625

Согор, О. & Пітин, М. (2018). Показники змагальної діяльності кваліфікованих дорослих спортсменів із панкратіону. Фізична активність, здоров'я і спорт, №2 (32), 36–43.

Согор, О. & Пітин, М. (2019). Показники змагальної діяльності юних спортсменів із панкратіону. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, №9 (117), 83–89.

Согор, О., Пітин, М., Окопний, А. & Свістельник, І. (2017). Структура та зміст підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки в панкратіоні. Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 3 (22). 409−16.

Юхно, Ю. А., Зарудний, В. Ю., Олексенко, І. Н. & Журавель, А. В. (2011). Состав и структура соревновательной деятельности в панкратионе на современном этапе его развития. Физическое воспитания студентов, 4, 92–5.

Andreasson, J. & Johansson, T. (2018). Negotiating violence: mixed martial arts as a spectacle and sport. Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, 1-15 https://doi.org/10.1080/17430437.2018.1505868.

Pityn, M., Okopnyy, A., Tyravska, O., Hutsul, N. & Ilnytsky, I. (2017). Dynamic of indexes of technical and tactical actions of qualified kickboxer individual fighting style. Journal of Physical Education and Sport, 17 (Supplement issue 3), 1024–1030. doi:10.7752.jpes.2017.s3157.

Radchenko, Y. A. (2015). Specific features of competition functioning of martial arts elite sportsmen. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 19 (12), 91–95. https://doi.org/10.15561/18189172.2015.12014.

Stenius, M. (2014). The Legacy of Pankration: Mixed Martial Arts and the Posthuman Revival of a Fighting Culture. Journal of Combat Martial Arts and Science, 14 : 4-27.

Zbigniew, B., Mircea, V. & Dariusz, G. (2014). The hierarchy of professional activities of martial arts and mixed martial arts coaches. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 14 (2), 29-35. DOI: 10.14589/ido.14.2.41.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.