Особливості психофізіологічних характеристик у кваліфікованих боксерів

Л. Г. Коробейнікова, Шенпен Го, Г. В. Коробейніков, Чуанжонг Ву

Анотація


Анотація. Мета: дослідити особливості психофізіологічних характеристик у кваліфікованих боксерів із різним рівнем працездатності. Матеріал і методи. У дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної інформації, джерел Інтернету і узагальнення практичного досвіду, психофізіологічні методи дослідження, методи математичної статистики. Для оцінки спеціальної працездатності використано хронодінамометр «Спудерг» конструкції Савчин М.П. Визначали індекс креатинфосфатного працездатності боксерів (по тесту виконання ударів боксера протягом 8 с. З максимальною швидкістю). Було обстежено 26 кваліфікованих боксерів, членів збірної команди м. Києва у віці 18-24 років. За індексом креатинфосфатного працездатності все боксери були розділені на дві умовні групи. Перша група з високим рівнем працездатності (від 200 і вище у.о.) і група з низьким рівнем спеціальної працездатності (нижче 200 у.о.). В першу групу потрапило 12 осіб, у другу -14 спортсменів. Результати: на підставі аналізу науково-методичної літератури було виявлено, що високий рівень спеціальної працездатності у кваліфікованих боксерів забезпечується високою лабільністю нервової системи і швидкістю переробки зорової інформації з одночасним контролем за спонтанними діями в умовах моторного реагування. В ході дослідження була виконана оцінка: складних сенсомоторних реакцій (функціональної рухливості нервових процесів; реакція на рухомий об'єкт), специфічних сприйняття (швидкість реакції на невербальні стимули). Висновки. Проведене дослідження дозволило встановити, що у боксерів з високим рівнем спеціальної працездатності спостерігається баланс між процесами збудження і гальмування, а у боксерів зі зниженим рівнем працездатності - переважання процесів збудження і високі значення імпульсивності, які свідчить про наявність спонтанних, що не підготовлених дій при реагуванні на зовнішні подразники. Так само виявлений зв'язок між якістю і швидкістю сприйняття зорової інформації та спеціальної працездатністю у кваліфікованих боксерів.

Ключові слова: кваліфіковані боксери, психофізіологічні характеристики, спеціальна працездатність, види контролю.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аксютин, В. В., & Коробейніков, Г. В. (2014). Психофизиологическое состояние и специальная работоспособность у боксеров с различными стилями ведения поединка. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 12, 3-6.

Киприч, С. В., & Беринчик, Д. Ю. (2015). Специфические характеристики функционального обеспечения специальной выносливости боксеров. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 3, 20-28.

Кличко, В., & Савчин, М. (2019). Система тестов для оценки специальной подготовленности боксеров высокой квалификации. Наука в олимпийском спорте, 3, 138-144.

Коробейніков, Г., Дмитро, Ш., Ричок, Т., Костюченко, О., & Костюченко, В. (2019). Особливості техніки рухів у жінок-боксерів з різним стилем ведення поєдинку. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 3, 24-32.

Никуличев, А. А. (2012). Технология развития специальной выносливости профессиональных боксеров. Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта, 10, 120-126.

Павленко, Ю., & Козлова, Н. (2019). Спортивные тренировочные центры в системе подготовки спортсменов. Наука в олимпийском спорте, 4, 85-91.

Павленко, Ю., & Козлова, Н. (2013). Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Наука в олимпийском спорте, 2, 73-79.

Chernozub, A., Danylchenko, S., Imas, Y., Kochina, M., Natalia, I., Korobeynikov, G., & Gorashchenco, A. (2019). Peculiarities of Correcting Load Parameters in Power Training of Mixed Martial Arts Athletes. Journal of Physical Education and Sport, 19, 481-488.

Chernenko, N., Lyzohub, V., Korobeynikov, G., Potop, V., Syvash, I., Korobeynikova, L., ... & Kostuchenko, V. (2020). Relation between typological characteristics of nervous system and high sport achieving of wrestlers. Journal of Physical Education and Sport, 20(3), 1621-1627.

Kiprich, S. B., & Berinchik, D. Y. (2015). Specific descriptions of functional providing of the special endurance of boxers. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 19(3), 20-27.

Korobeinikova, L., Korobeynikov, G., Cynarski, W. J., Borysova, O., Kovalchuk, V., Matveev, S., ... & Novak, V. (2020). Tactical Styles of Fighting and Functional Asymmetry of the Brain Among Elite Wrestlers. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 20(4), 24-30.

Korobeynikov, G., Korobeynikova, L., Khmelnitska, I., Shtanagey, D., Mischenko, V., Aksutin, V., ... & Goletc, A. (2019). Research of the hand motion dynamic characteristics of the women boxers with different types of functional asymmetry. Journal of Physical Education and Sport, 19 (6), 2185-2191.

Podrigalo, L., Iermakov, S., Romanenko, V., Rovnaya, O., Tropin, Y., Goloha, V., & Halashko, O. (2019). Psychophysiological features of athletes practicing different styles of martial arts-the comparative analysis. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(1), 84-91

Podrigalo, L., Iermakov, S., Potop, V., Romanenko, V., Boychenko, N., Rovnaya, O. & Tropin Y. (2017). Special aspects of psycho-physiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts. Journal of Physical Education and Sport, 2, 519-526.

Romanenko, V., Podrigalo, L., Cynarski, W. J., Rovnaya, O., Korobeynikova, L., Goloha, V., & Robak, I. (2020). A comparative analysis of the short-term memory of martial arts’ athletes of different level of sportsmanship. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 20(3), 18-24.

Starosta, W. (2017). Importance of movement symmetry in technical and tactical preparation of high advanced judokas different level of mastership. Journal of Combat Sports & Martial Arts, 8(1), 25-29.

Volodchenko, O., Podrigalo, L., Aghyppo, O., Romanenko, V., & Rovnaya, O. (2017). Comparative Analysis of a functional state of martial arts athletes. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 2142-2147.

Wąsik, J., Cynarski, W. J., Szymczyk, D., Vencesbrito, A. M., Korobeynikov, G., & Zwierko, T. (2019). Changes in foot pressure on the ground during Gyaku-Zuki (punch) in a karate athlete: a case study. Trends in Sport Sciences, 26(4), 153-156.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.