Оцінка рівня функціонального стану і протікання специфічного біологічного циклу велосипедисток та спортсменок вільної боротьби 15-16 років

М. С. Пруднікова

Анотація


Мета: визначити функціонування серцево-судинної і репродуктивної системи велосипедисток та спортсменок вільної боротьби 15-16 років під впливом специфічних фізичних навантажень. Матеріал і методи. В дослідженнях прийняли участь 14 спортсменок, з них 7 − вільна боротьба (3−І розряду; 4−КМС) і 7 – гонки Mountain Bike (МТВ) (4−І розряду; 3−КМС). Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічні та медико-біологічні методи дослідження, методи математичної статистики. Результати: проведений аналіз навчальних програм (вільна боротьба, велоспорт-МТВ вікової групи 15-16 років показав, що в цих видах спорту різний режим навчально-тренувальної роботи протягом річного циклу. Так, у спортсменок з вільної боротьби в віковій групі 15-16 років на 100 годин більше заплановано спеціальної фізичної підготовки, на 20 годин − психологічної, на 42 години − змагальної, на 70 годин − засобів відновлення, на 6 годин − лікарського контролю, при цьому у спортсменок з велоспорту − МТБ на 12 годин більше загальної фізичної підготовки, на 144 годин − техніко-тактичної. Після тренувального року аналіз планів тренерів показав, що у вільній боротьбі відсоток виконання загальної фізичної підготовки змінився і склав 16 %, спеціальної фізичної − 24 %, техніко-тактичної − 33 %, психологічної – 4 %, в той час у велоспорті загальної фізичної підготовки – 19 %, спеціальної фізичної – 25 %, техніко-тактичної – 34%, психологічної – 6 %. Спеціальної та техніко-тактичної роботи на 1 % і психологічної на 2 % більше виконано велосипедистками відносно борчинь. Порівняння показників серцево-судинної системи спортсменок показало статистичну різницю у систолічному артеріальному тиску (t=3,60; t=8,92; р<0,001), у діастолічному артеріальному тиску (t=3,56; t=6,00; р<0,001), у аеробній метаболічній ємності (t=5,08; t=7,07; р<0,001), у анаеробній метаболічній ємності (t=12,20; t=8,14; р<0,001). За даними опитування спортсменок визначено, що у вересні 2019 року 33 % спортсменок 15-16 років мали нерегулярні менструації і 67 % − регулярні, у грудні 2019 року 43 % − нерегулярні і 57 % − регулярні, у травні 2020 року 50 % − нерегулярні і 50 % − регулярні, у вересні 2020 року 57 % − нерегулярні і 43 % − регулярні менструації. Висновки. Аналіз навчальних програм за обраним видом спорту та тренувальних планів тренерів по видах підготовки показав, що особливістю побудови тренувального процесу є специфіка тієї дисципліни, в котрій чітко проглядаються відносно самостійні види, а розподіл тренувальних і змагальних фізичних навантажень взаємопов’язано з етапом підготовки. Порівняння показників серцево-судинної системи спортсменок 15-16 років показало, що більш висока працездатність у велосипедисток в результаті тренувань (фізіологічне спортивне серце). При цьому, у борчинь визнано більш оптимальними показники серцевого м’яза для подальшого вдосконалення спортивної майстерності. Визначено негативну динаміку циклічності роботи яєчників у віку 15-16 років, який склав 21 % нерегулярних менструацій.

Ключові слова: боротьба вільна, велоспорт-МТБ, специфічний біологічний цикл, серцево-судинна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданова, Е.А. (2000). Гинекология детей и подростков: руководство для врачей. МИА, Москва.

Велосипедний спорт (велоспорт-шосе, велоспорт-трек, велоспорт-МТБ, велоспорт-ВМХ). (2017). Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та шкіл вищої спортивної майстерності. Київ.

Иорданская, Ф.А. (2012). Мужчина и женщина в спорте высших достижений. Проблемы полового диморфизма : монография. Сов. Спорт, Москва.

Мищенко, B.C. (1999). Функциональные возможности спортсменов. Здоровье, Киев.

Похоленчук, Ю.Т., & Пангелов, Б.П. (2000). О сохранении здоровья (менструальной функции) и работоспособности спортсменок в период занятий спортом. Наука в олимпийском спорте, 89-96.

Пруднікова, М.С. & Чуб, О.О. (2011). Дослідження рівня морфо-функціонального стану юних велосипедисток 12-14 років, які спеціалізуються в БМХ. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 3, 131-133.

Пруднікова, М.С. (2011). Побудова тренувального процесу юних велосипедисток 12-15 років в період становлення СБЦ (Автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих.). Харків, Україна.

Шандригось, В.І., Яременко, В.В., Латишев, М.В., Первачук, Р.В. , & Чікало, В.Ю. (2019). Боротьба вільна: чоловіки, жінки. Навчальна програма для дитячо–юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо–юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. АСБУ, Київ.

Шахлина, Л.Г. (2002). Медико-биологические основы управления процессом спортивной тренировки женщин. Наукова думка, Киев.

Шахмурадов, Ю.А. (1997). Вольная борьба. Научно-методические основы многолетней подготовки борцов. Высш. школа, Москва.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.