Формування та основні напрямки розвитку грепплінгу в Україні

В. В. Ворона, І. М. Скрипка

Анотація


Анотація. Мета: виявити суспільно-історичні засади формування та основні напрямки розвитку грепплінгу в Україні. Матеріал і методи. У  дослідженні  використовувалися  наступні  методи:  аналіз літературних і інформаційних цифрових джерел, нормативних документів; історичний метод; метод аналогій; системний аналіз; порівняльно-історичний метод. Результати: проведено аналіз літературних джерел і нормативних документів щодо умов формування і розвитку грепплінгу в Україні. З’ясовано, що за останнє десятиліття офіційно було визнано видами спорту такі єдиноборства як кіокушинкайкан карате, кікбоксинг ВТКА, змішані єдиноборства (ММА), українська боротьба на поясах, рукопаш гопак, таеквон-до, пляжна боротьба. Серед визнаних видів спорту з 2017 року перебуває і грепплінг. Формування і розвиток грепплінгу в Україні безпосередньо пов’язані з діяльністю Федерації панкратіону України. Головним чином завдяки цій організації була створена федерація грепплінгу України. За останні роки була сформована потужна Національна збірна команда з грепплінг, яка на сьогодні налічую 64 особи. Розроблення нормативної документації з виду спорту забезпечило проведення змагань і відкриття відділень з грепплінгу в дитячих юнацьких спортивних школах. Заплановане фінансування навчально-тренувальних зборів і змагань на 2021 рік зросло майже в три рази порівняно з 2020 роком. Висновки. Визначено наступні основні суспільно-історичні засадами формування і розвитку грепплінгу як виду спорту в Україні: активний розвиток даного виду спорту у світі; активна діяльність міжнародних організацій, таких як Submission Fighting World Federation, United World Wrestling, NAGA, Grapplers Quest, International Amateur Wrestling Federation, International Federation of Associated Wrestling Styles та інших; створення Федерації панкратіону України і включення грепплінгу як аматорської дисципліни у програму змагань з панкратіону; тісне співробітництво Федерації грепплінгу України з Міжнародною організацією UWW; створення федерації грепплінгу в Україні і її осередків. Серед основних напрямів розвитку грепплінгу в Україні слід відмітити змагальну діяльність та освітню сферу. Про розвиток грепплінгу  свідчить і зростання фінансової підтримки з боку держави.

Ключові слова: грепплінг, міжнародні організації, панкратіон, Федерація грепплінгу України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балушка, Л.М., Хіменес, Х.Р., Окопний, А.М., Флуд, О.В., & Мороз, Т.І. (2021). Ефективність застосування засобів боротьби ігрового та змагального характеру у фізичному вихованні учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Єдинаборства, 2(20), 4–21. DOI:10.15391/ed.2021-2.01

Грибан, Г.П., Кашуба, В.А., Футорный, С.М., & Андреева, Е.В. (2021). Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки спортсменів високої кваліфікації з грепплінгу. Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матер. 3-ої Міжнар. наук.-практ. конференції (8-9 квітня 2021 р., м. Чернівці). 69-71.

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://sport.gov.ua (дата звернення 15.01.2020).

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://sport.gov.ua (дата звернення 15.01.2021).

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://drive.google.com (дата звернення 15.01.2020).

Кропивницька, Т., & Краснянський, К. (2016). Сучасні тенденції розвитку спорту та їх вплив на організацію комплексних змагань. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 3, 80-84.

Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Грепплінг». Київ.

Наказ Державної служба молоді та спорту України від 10.01.2013 № 65 «Про визнання видів спорту в Україні та внесення доповнень до наказу Держмолодьспорту від 14.02.2012 № 690». (2013). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення 18.08.2021).

Наказ Державної служби молоді та спорту України від 04.03.2013 № 617 «Про визнання видів спорту в Україні та внесення доповнень до наказу Держмолодьспорту від 14.02.2012 № 690 «Про затвердження Реєстру визнаних видів спорту в Україні»». (2013). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення 18.08.2021).

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 05.02.2021 № 360 «Про затвердження складу національних збірних команд України з неолімпійських

видів спорту на 2021 рік». (2021). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// grappling.org.ua (дата звернення 18.08.2021).

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2014 № 149 «Про затвердження Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення». (2014). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення 19.08.2021).

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.12.2017 р. № 5229 «Про визнання виду спорту в Україні, та внесення змін до Реєстру визнаних видів спорту в Україні». (2017). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення 20.08.2021).

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 28.08.2019 № 4365 «Про визнання виду спорту та внесення змін до Реєстру визнаних видів спорту в Україні». (2019). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// zakon.rada.gov.ua (дата звернення 19.08.2021).

Пашков, І.М., & Бойченко, Н.В. (2021). Динаміка фізичної підготовленості учнів 5-х класів під впливом рухливих ігор з елементами бойових мистецтв. Єдиноборства, 24-32. DOI:10.15391/ed.2021-3.03

Перелік та рейтинг ДЮСШ. Міністерство молоді та спорту України. (2021). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// sport.gov.ua (дата звернення 23.08.2021).

Саєнко В.Г. (2012). Спортивно-педагогічне вдосконалювання зі східних єдиноборств. Навчальний посібник, Луганськ. 432 с.

Скрипка, І.М. & Чередніченко, С.В. (2018). Результати впровадження програми з загально та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону в процес фізичного виховання учнів молодших класів. Єдиноборства, №4(10), 52–61. DOI:10.5281/zenodo.1473625

Федерації панкратіону. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// pankration.com.ua (дата звернення 23.08.2021).

Федерація грепплінгу України. – Режим доступу https:// grappling.org.ua (дата звернення 23.08.2021).

Чередніченко, С.В., Скрипка, І.М., & Козлов, О.М. (2019). Динаміка фізичного стану чоловіків зрілого віку під впливом оздоровчо-тренувальних занять з панкратіону. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, №4(112), 164-167.

Grapplers Quest. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// en.wikipedia.org (дата звернення 20.08.2021).

Ilnytskyy, I., Okopnyy, A., Palatnyy, A., Pityn, M., Kyselytsia, O., &

Zoriy Y. (2018). Use of boxing to improve the physical education content in lyceums with intensive military and physical training. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18(1), 262-269. doi:10.7752/jpes.2018.01035

International Amateur Wrestling Federation. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// britannica.com (дата звернення 23.08.2021).

International Federation of Associated Wrestling Styles. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// crwflags.com (дата звернення 20.08.2021).

NAGA Submission Grappling (офіційний сайт). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// nagafighter.com (дата звернення 23.08.2021).

Submission Fighting World Federation (офіційний сайт). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// adcombat.com (дата звернення 23.08.2021).

United World Wrestling (офіційний сайт). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https:// uww.org (дата звернення 23.08.2021).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.