Зв'язок когнітивних функцій із спеціальною працездатністю кваліфікованих боксерів

Л. Г. Коробейникова, Ю. М. Тропін, Г. В. Коробейніков, Го Шенпен

Анотація


Анотація. Мета: встановити зв'язок когнітивних функцій із спеціальною працездатністю кваліфікованих боксерів. Матеріал і методи. У дослідженні використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної інформації та джерел Інтернету; хронодинамометрія; психофізіологічні методи дослідження; методи математичної статистики. Було обстежено 26 кваліфікованих боксерів, віком 18-24 років. За індексом креатинфосфатної працездатності усіх боксерів було розподілено на дві умовні групи. Перша група із високим рівнем працездатності (від 200 та вище ум. од.) та група із низьким рівнем спеціальної працездатності (нижче 200 ум. од.). До першою групи потрапило 12 осіб, до другої – 14 спортсменів. Результати: на основі аналізу науково-методичної інформації, джерел Інтернет і узагальнення передового практичного досвіду було встановлено, що структура спортивних єдиноборств, і особливо боксу, характеризується синхронізацією між сприйняттям та переробкою зовнішньої інформації із моторною реалізацією в ході боксерського двобою. Для ефективного сприйняття інформації, її аналізу та прийняття рішення щодо відповідного реагування на дії суперника, необхідно активувати когнітивні функції, такі як: вербальний та невербальний інтелект та пам'ять. Для вивчення особливостей зв’язків спеціальної працездатності із когнітивними характеристиками було проведено кореляційний аналіз. Висновки. Результати кореляційного аналізу між спеціальною працездатністю та показниками когнітивного тесту «Встановлення закономірностей» дозволили виявити наявність достовірних зв’язків у боксерів із високим рівнем спеціальної працездатності із показниками продуктивності, точності та ефективності. У боксерів із зниженим рівнем спеціальної працездатності спостерігається достовірний кореляційний зв'язок лише із показником продуктивності. Аналіз результатів між спеціальною працездатністю та показниками когнітивного тесту «Порівняння чисел» виявив відсутність кореляційних зв’язків у боксерів із високим рівнем спеціальної працездатності. У боксерів із зниженим рівнем спеціальної працездатності спостерігається наявність достовірних зв’язків із показниками ефективності, латентності та стабільності. Проведений кореляційний аналіз між спеціальною працездатністю та показниками когнітивного тесту «Пам'ять на слова» виявив лише один кореляційний зв'язок між спеціальною працездатністю та показником швидкості у боксерів із зниженим рівнем працездатності. У боксерів із високим рівнем спеціальної працездатності достовірних кореляційних зв’язків в цих тестах не має.

Ключові слова: бокс, когнітивні функції, спеціальна працездатність, кваліфіковані спортсмени, кореляційний аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксютін, В.В., & Коробейніков, Г.В. (2014). Психофізіологічний стан та спеціальна працездатність у боксерів із різними стилями ведення поєдинку. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 12, 3-6.

Алексєєв, А.Ф., Ананченко, К.В., & Голоха, В.Л. (2021). Мотивація та психоемоційний стан в змагальній діяльності дзюдоїстів-ветеранів. Єдиноборства, 2, 4-12.

Бойченко, Н.В., Алексеева, И.А., & Алексенко, Я.В. (2013). Применение информационных технологий в спорте и восточных единоборствах. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 56-61.

Бойченко, Н.В., Чертов, І.І., Пирог, Ю.А., & Алексєєв, А.Ф. (2020). Аналіз показників змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїсток легких вагових категорій. Єдиноборства, 1, 4-12.

Голоха, В.Л., & Романенко, В.В. (2021). Аналіз виступу борців на Чемпіонаті України 2020 року з вільної боротьби. Єдиноборства, 1, 12-19.

Коробейников, Г.В., Коробейникова Л.Г., Рычок, Т.М., & Мищенко, В.С. (2014). Психофизиологическая диагностика функциональных состояний у борцов. Актуальные вопросы развития физической культуры и массового спорта на современном этапе. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию Н. Н. Тарского. Республика Саха, с. Намцы, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, 251-261.

Коробейніков, Г.В., Аксютін, В.В. & Смоляр, І.І. (2015). Зв’язок стилів ведення поєдинку боксерів із психо-фізіологічними характеристиками. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 9, 33-37.

Коробейніков, Г.В., Бітко, С.М., Сакаль, Л.Д., & Кулініч, І.В. (2003). Психофізіологічне забезпечення діагностики функціонального стану висококваліфікованих спортсменів. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, К.: Наук.світ, 53-60.

Коробейніков, Г.В., Тропін, Ю.М., Вольський, Д.С., Жирнов, О.В., Коробейникова, Л.Г., & Чернозуб, А.А. (2020). Розробка алгоритму оцінки нейродинамічних властивостей спортсменів-кікбоксерів. Єдиноборства, 1, 36-48.

Коробейников, Г.В., Турлыханов, Д.Б., Коробейникова, Л.Г., Никоноров, Д.М., & Воронцов, А.В. (2021). Контроль психофизиологического состояния борцов высокой квалификации. Теория и методика физической культуры, 65(3), 35-41.

Лукьяненко, В.П., & Воликов, Р.А. (2015). Индивидуализация тренировочного процесса на предсоревновательном этапе в кик-боксинге. Мир науки, культуры, образования, 2(51), 260-262.

Макаренко, М.В., Лизогуб, В.С., & Безкопильний, О.П. (2004). Нейродинамічні властивості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Зб. наукових праць, К.: ДНДІФКС, 4. 105-110.

Міщенко, В.С., Коробейніков, Г.В., Коробейнікова, Л.Г., Зіневич, Я.В., & Вольський, Д.С. (2017). Психофізіологічний стан елітних спортсменів в динаміці тренувального макроциклу. Український журнал медицини, біології та спорту Миколаїв, 3(5), 201-208.

Мирошниченко, Є.С., Тропін, Ю.М., & Коваленко, Ю.М. (2020). Модельні характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих кікбоксерів. Слобожанський науково-спортивний вісник, 5(79), 20-26.

Пашков, И.Н. (2015). Повышение уровня физической работоспособности в тхеквондо на этапе предварительной базовой подготовки. Науковий часопис ім. М.П. Драгоманова, 60-63.

Пашков, І.М. (2015). Адаптаційні процеси тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 15, 93-95.

Первачук, Р.В., Тропин, Ю.Н., Романенко, В.В., & Чуев, А.Ю. (2017). Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий квалифицированных борцов. Слобожанський науково-спортивний вісник, 5, 84-88.

Романенко, В.В., Голоха, В.Л., & Веретельникова, Н.А. (2018). Оценка и анализ подготовленности квалифицированных тхеквондистов. Єдиноборства, 58-69.

Романенко, В.В. (2004). Корреляционная зависимость технической подготовленности новичков занимающихся таэквон-до от уровня развития чувства темпа и ритма. Слобожанський науково-спортивний вiсник. 7-С, 75-77.

Романенко, В.В., Тропін, Ю.М., Веретельникова, Н.А., Панов, П.П. (2021). Дослідження прояву реакції вибору єдиноборців після виконання вправ із тенісними м’ячами. Єдиноборства, 2(20), 71-82.

Ровный, А.С., Романенко, В.В., & Пятисоцкая, С.С. (2016). Методика контроля и анализа изменений частоты сердечных сокращений единоборцев под воздействием физических нагрузок с использованием компьютерного приложения. Слобожанський науково-спортивний вісник, 6, 95-99.

Скирта, О.В., Горбенко, В.М., Хацаюк, О.А., & Пікінер, О.М. (2014). Дослідження завадостійкості кікбоксерів у розділі орієнтал на етапі спеціалізованої базової підготовки. Спортивний вісник Придніпров’я, 3, 110-116.

Тропін, Ю.М., Пономарьов, В.О., & Кліменко, О.І. (2017). Взаємозв`язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1, 111-115.

Тропин, Ю.Н., & Бойченко, Н.В. (2018). Взаимосвязь психофизиологических показателей и физической подготовленности у квалифицированных борцов. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2(64), 82-87.

Тропин, Ю.Н., Романенко, В.В., Голоха, В.Л., Алексеева, И.А., & Алексенко, Я.В. (2018). Особенности проявления сенсомоторных реакций студентами ХГАФК. Слобожанський науково-спортивний вісник, 3(65), 57-62.

Тропин, Ю.Н., & Пашков, И.Н. (2015). Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля различных манер ведения подинка. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 3, 64-68.

Aksiutin, V. (2015). Relationship between psychophysiological properties and boxing styles of skilled boxers. Theory and Methods of Physical Education and Sports, 2015(1), 110-113.

Chernenko, N., Lyzohub, V., Korobeynikov, G., Potop, V., Syvash, I., Korobeynikova, L. & Kostuchenko, V. (2020). Relation between typological characteristics of nervous system and high sport achieving of wrestlers. Journal of Physical Education and Sport, 20(3), 1621-1627.

Iermakov, S., Tropin, Y., & Ponomaryov, V. (2015).Ways to improve the technical and tactical skills wrestlers Greco-Roman style of different manners of conducting a duel. Slobozhanskyi herald of science and sport, 5, 38-41.

Podrigalo, L., Rovnaya, O., Cynarski, W. J., Volodchenko, O., Volodchenko, J., & Halashko, O. (2019). Studying of physical development features of elite athletes of combat sports by means of special indexes. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 19(1), 51-57.

Podrigalo, L., Iermakov, S., Romanenko, V., Rovnaya, O., Tropin, Y., Goloha, V., & Halashko, O. (2019). Psychophysiological features of athletes practicing different styles of martial arts - the comparative analysis. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(1), 84-91.

Kiprich, S.В., & Berinchik, D.Y. (2015). Specific descriptions of functional providing of the special endurance of boxers. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 3, 20-28.

Korobeynikov, G., Korobeynikova, L., Khmelnitska, I., Shtanagey, D., Mischenko, V., Aksutin, V., & Goletc, A. (2019). Research of the hand motion dynamic characteristics of the women boxers with different types of functional asymmetry. Journal of Physical Education and Sport, 19(6), 2185-2191.

Korobeinikova, L., Korobeynikov, G., Cynarski, W. J., Borysova, O., Kovalchuk, V., Matveev, S., Novak, V. (2020). Tactical styles of fighting and functional asymmetry of the brain among elite wrestlers. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 20(4), 24-30.

Korobeynikov, G., Stavinskiy, Y., Korobeynikova, L., Volsky, D., Semenenko, V., Zhirnov, O., & Nikonorov, D. (2020). Connection between sensory and motor components of the professional kickboxers' functional state. Journal of Physical Education and Sport, 20(5), 2701-2708.

Korobeynikov, G., Bulatova, M., Zhirnov, O., Cynarski, W. J., Wąsik, J., Korobeinikova, L., & Sergienko, U. (2021). Links between postural stability and neurodynamic characteristics in kickboxers. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 21(1), 1-5.

Кlychko, V., & Savchyn, М. (2019). System of tests for evaluating special fitness of highly skilled boxers. Science in Olympic Sport, 3, 138-144.

Starosta, W. (2017). Importance of movement symmetry in technical and tactical preparation of high advanced judokas different level of mastership. Journal of Combat Sports & Martial Arts, 8(1), 25-29.

Tropin, Y. & Shatskikh, V. (2017). Model features of sensorimotor reactions and specific perception in wrestling. International scientific and professional conference on wrestling «Applicable Research in Wrestling» Novi Sad, Serbia, 5th-7th May, Novi Sad, 241.

Tropin, Y., Korobeynikov, G., Curby, D., Vorontsov, A., & Shatskih, V. (2019). Model characteristics of sensorimotor reactions and specific perceptions of wrestlers among different weight categories. International Journal of Wrestling Science, 2, 14-17.

Tropin, Y., Korobeynikov, G., Korobeynikova, L., & Shackih, V. (2018). The impact of rule changes on the competitive activity indices in Greco-Roman wrestling. Science in Olympic Sport, 4, 58-64.

Tropin, Y., & Boychenko, N. (2014). Analysis of techno-tactical preparedness of highly skilled wrestlers of Greco-Roman style after changes competition. Slobozhanskyi science and sport bulletin, 2, 117-120.

Tropin, Y., Latyshev, M., Saienko, V., Holovach, I., Rybak, L., & Tolchieva, H. (2021). Improvement of the Technical and Tactical Preparation of Wrestlers with the Consideration of an Individual Combat Style. Sport Mont, 19(2), 23-28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.