Базова технічна підготовка юних борців вільного стилю

Г. О. Огарь, О. В. Шевченко

Анотація


Анотація. Мета: розробити та експериментально обґрунтувати ефективність методики навчання базовій техніці вільної боротьби в сполученні з фізичною підготовкою. Матеріал і методи. В дослідженні прийняли участь 16 юних спортсменів, 8-9 років, групи початкової підготовки, першого року навчання, які займались на відділенні вільної боротьби КЗ «КДЮСШ №4» м. Харкова. Юнаків було поділено на дві рівноцінні групи (експериментальну і контрольну), за результатами тестування рівня розвитку фізичних здібностей (р>0,05). Була розроблена експериментальна методика базової технічної підготовки для юних борців вільного стилю початкового рівня навчання, яка  складалася не тільки з методів і засобів навчання певним елементам техніки боротьби, а й з різних за координаційною складністю загально-підготовчих і спеціальних вправ, ігор та ігрових завдань. Саме на основі різнобічної координаційної підготовки, яка вирішувалась переважно ігровим методом, будувалась експериментальна методика базової технічної підготовки юних спортсменів. Методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел; узагальнення практичного досвіду фахівців-практиків; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; педагогічне тестування; метод експертних оцінок;  методи математичної статистики. Результати: майже за усіма досліджуваними показниками була визначена перевага юних борців експериментальної групи. Була помічена закономірність, зі збільшенням складності вправи, збільшувалась різниця у якості її виконання юними борцями експериментальної і контрольної груп. В спеціальних вправах це - забігання у субдомінантну стороні (t=6,20; p˂0,001) та відкидання ніг від проходу (t=3,27; p˂0,01); при дослідженні якості виконання прийомів у партері - переворот накатом (t=3,33; p˂0,01); при дослідженні технічної підготовленості у стійці - кидок нахилом з захватом ніг (t=3,68; p˂0,01); збивання з захватом ніг (t=3,24; p˂0,01), а також маневрування (t=3,37; p˂0,01). Не було виявлено вірогідної різниці якості виконання технічних дій лише за чотирма досліджуваними показниками із шістнадцяти (p>0,05). Висновки. Доведена ефективність експериментальної методики базової технічної підготовки юних борців, яка була використана в групі початкової підготовки. За більшістю досліджуваних показників була виявлена перевага юних борців експериментальної групи (p˂0,05-p˂0,001). Спостерігається наступна тенденція, з підвищенням координаційної складності досліджуваних технічних дій або рухів, збільшується вірогідність розрізнень між якістю виконання даної дії юними спортсменами експериментальної і контрольної груп, на користь перших. Лише у більш простих, за координаційною структурою рухах, не було виявлено переваги досліджуваних експериментальної групи, підтвердженої математичними розрахунками (p˂0,05).

Ключові слова: вільна боротьба, юні борці, групи початкової підготовки, базова технічна підготовка, розвиток координації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бойченко, Н.В. (2019). Розвиток координаційних здібностей дзюдоїстів-новачків. Єдиноборства, № 1(11), 15-23.

Бойченко, Н.В. (2017). Спортивный отбор на начальном этапе подготовки в борьбе. Єдиноборства, №1, 12-14.

Бойченко, Н.В., & Гринь, Л.В. (2011). Техніко-тактичні показники змагальної діяльності єдиноборців. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №1, 10-13.

Боротьба вільна: чоловіки, жінки. Навчальна програма для дитячо–юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо–юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. (2019). АСБУ, Київ.

Єзан, В. Г. (2017). Проблеми підготовки спортсменів у вільній боротьбі. Єдиноборства, № 1, 23-25.

Загура, Ф., & Зубрицький, С. (2012). Особливості застосування ігор та спеціалізованих ігрових комплексів з борцями-початківцями греко-римського стилю. Молода спортивна наука України, Т. 1, 94-98.

Загура, Ф., & Максимов, Н. (2019). Формування початкової технічної підготовки юних дзюдоїстів завдяки ігровому методу. Зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф., Львів: ЛДУФК, 66 - 68.

Огарь, Г.О., Вострокнутов, Л.Д., & Ужуєв, З.А. (2020). Вплив координаційної підготовленості спортсменів на ефективність освоєння базової техніки боротьби на початковому етапі спортивної спеціалізації в самбо. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, В.11(67), Ч.3, 89-94.

Ручка, Є.В. (2016). Удосконалення підготовки юних борців в умовах динамічного розвитку вільної боротьби. Траектория науки. Электронный научный журнал, №2(7), 5.51-5.56.

Сергієнко, Л. П. (2010). Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти. КНТ, Київ.

Тропин, Ю., Коробейников, Г., Коробейникова, Л., & Шацких, В. (2018). Влияние изменений правил на показатели соревновательной деятельности в греко-римской борьбе. Наука в олимпийском спорте, №4, 58-64.

Тропін, Ю.М., Пономарьов, В.А., & Кліменко, О.І. (2017). Взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю. Слобожанський науково-спортивний вісник, №1(57), 111-115.

Шандригось, В. (2013). Рухливі ігри з елементами єдиноборств. Навчально-методичний посібник. Вектор, Тернопіль.

Firouzja Kazem Mohseninia (2018). Innovation of New Techniques in Freestyle & Greco-Roman Wrestling. Journal of Sports Sciences, 6, 200-208.

Amandavlatov, O’Gli T.M., & Khakimova, G. (2020). Characteristics of Technical Training of Young Wrestlers. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, vol. 7 (10), 133-135.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.