Вдосконалення спортивного поєдинку кікбоксерів-юніорів за рахунок розвитку специфічних сприйняттів

В. В. Романенко, С. О. Дьомін

Анотація


Анотація. Мета: удосконалити методику підготовки до спортивного двобою кікбоксерів-юніорів за рахунок розвитку специфічних сприйняттів. Матеріал і методи. В даному досліджені використано наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури; педагогічне спостереження; інструментальний метод; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; математико-статистичні методи дослідження. Результати: у досліджені приймали участь 24 кікбоксера-юніора (15-17 років, 1, 2 розряди – 83 %, КМСУ – 17 %). Для тестування специфічних сприйняттів, таких, як «Відчуття темпу», «Відчуття зміни розміру об’єкту», «Точність відтворення заданої лінії» було використано комплекс тестів для планшетних комп’ютерів (Ашанін В.С., Романенко В.В., 2015). Для оцінки часових інтервалів було використано інструментальний метод, а саме відеокомп’ютерний аналіз, Для визначення часових інтервалів, як параметру, який відображає якість техніки було запропоновано виконати техніко-тактичне з’єднання (ТТЗ): «Джеб» (прямий удар рукою, яка є ближче до суперника) - «Панч» (прямий удар рукою, яка є подалі від суперника) -  «Сайд-кік» (боковий удар ногою). На підставі вивчення науково-методичної літератури, педагогічних спостережень, бесід з тренерами-викладачами підібрані педагогічні тести для оцінки досліджуваних параметрів та розроблено комплекс спеціальних вправ для підвищення якості спортивних поєдинків кікбоксерів-юніорів. Результати педагогічного  експерименту свідчать, що використання вправ запропонованого комплексу позитивно впливає на розвиток специфічних почуттів таких, як почуття темпу, почуття дистанції, почуття суперника, почуття удару та інші. Підвищення рівня прояву специфічних спийняттів позитивно впливає на якість виконання техніко-тактичних дій, що дозволяє отримувати переможні бали в спортивному двобії. Висновки. Визначено, що наприкінці педагогічного експерименту, часові інтервали спортсменів експериментальної групи статистично достовірно (р<0,01) менш ніж часові інтервали спортсменів контрольної групи. Різниця між показниками спеціальної фізичної підготовленості у спортсменів досліджуваних груп наприкінці педагогічного експерименту не є статистично достовірною (р>0,05), Аналіз результатів визначення почуття темпу свідчить, що показники спортсменів експериментальної групи статистично достовірно (р<0,01) відрізняються від показників спортсменів контрольної групи. Статистично достовірне покращення почуття темпу (р<0,01) та точності відтворення заданої лінії (р<0,05) є відображенням змін у сенсорному, моторному механізмах керування рухами, що стало причиною зменшення часових інтервалів та покращення точності виконання ударів у техніко-тактичному з’єднанні. Порівняльний аналіз результатів виконання контрольних поєдинків показав, що спортсмени експериментальної групи більш якісно виконували техніко-тактичні дії та вибороли більше переможних балів ніж спортсмени контрольної групи (W=29,5; p<0,05).

Ключові слова: кікбоксінг, специфічних сприйняття, техніко-тактичні з’єднання, змагання, поєдинок


Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанин, В.С., & Романенко, В.В. (2015). Использование компьютерных технологий для оценки сенсомоторных реакций в единоборствах. Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 4, 15-18.

Галочкин, П.В, Клещев В.В., & Клещев, В.Н. (2007). Показатели быстроты и точности сенсомоторного реагирования у кикбоксеров различных манер ведения боя. Спортивный психолог, №1(10), 25–28.

Козина, Ж.Л. (2008). Математическое моделирование индивидуальных особенностей спортсменов. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 56–59.

Козіна, Ж.Л., & Демура, І.М. (2010). Результати застосування методів математичного моделювання для визначення індивідуальних тактичних манер ведення сутички у дзюдоїстів високого класу. Теорія та методика фізичного виховання, № 7, 17-38.

Коробейніков, Г.В., Аксютін, В.В., & Смоляр, І.І. (2015). Зв’язок стилів ведення поєдинку боксерів із психо-фізіологічними характеристиками. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 9, 33-37.

Коробейніков, Г, Приступа, Є, Коробейнікова, Л, & Бріскін Ю. (2013). Оцінювання психофізіологічних станів у спорті. (Монографія). Львів, Україна.

Ровный, А.С., Романенко, В.В., & Пятисоцкая С.С. (2016). Методика контроля и анализа изменений частоты сердечных сокращений единоборцев под воздействием физических нагрузок с использованием компьютерного приложения. Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6, 95-99.

Ровный, А.С., & Романенко, В.В. (2016). Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий единоборцев высокой квалификации. Єдиноборства, № 1, 54-57.

Романенко, В.В. (2004). Корреляционная зависимость технической подготовленности новичков занимающихся таэквон-до от уровня развития чувства темпа и ритма. Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 7, 75-77.

Романенко, В.В. (2008). Биомеханический анализ основных приёмов выполняемых ногами. Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 44-49.

Романенко, В.В., & Веретельникова, Н.А. (2019). Оценка биомеханических характеристик в ударных видах единоборств с помощью мобильного приложения. Единоборства, 48-57.

Скирта, О.С. (2015). Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки (Автореф. дис....канд.наук з фізичного виховання та спорту). Дніпропетровськ, Україна.

Menescardi, C., Lopez-Lopez, J.A., & Falco, C. et al. (2015). Tactical aspect so fanational university taekwondo championship in relation to round and match out come. J Strength Cond Res, 29(2), 466–471.

Podrigalo, O., Borisova, O., Podrigalo, L., Iermakov, S., Romanenko, V., Podavalenko, O., & Volodchenko, O. (2019). Comparative analysis of the athletes functional condition in cyclic and situational sports. Physical education of students, № 23(6), 313-319.

Romanenko, V., Podrigalo, L., Cynarski, W., Rovnaya, O., Korobeynikova, L., Goloha, V., & Robak, I. (2020). A comparative analysis of the short-term memory of martial arts athletes of different level of sportsmanship. Journal of Martial Arts Anthropology, № 20(3), 18-24.

Santos, V.G.F., F.de Oliveira Pires, & Bertuzzi, R. et al. (2014). Relationship between attack and pause in world taekwondo championship contests: effects of gender and weight category. Muscles, Ligaments and Tendons Journal, 4 (2), 127-131.

Jo, Y.M., Kim, Y.S., & Hong, S.H. et al. (2018). Kinematic Analysis of Taekwondo Koryo Poomsae for Accurate Scoring in Competition. Journal of the International Association for Taekwondo Research, 3(2),17-25.

Quel, O.M., Bennett, S.J., & Lopez-Adan, E. (2015). Сhoice reaction time is not related to competition success in karate combat. European Journal of Human Movement, № 35, 41-50.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.