Навчання студентів-єдиноборців бігу на 1500 м з використанням ритмічних стимулів

А. М. Єфременко, С. С. Пятисоцька

##article.abstract##


Мета: дослідити ефективність навчання студентів-єдиноборців бігу на 1500 м з використанням ритмічних стимулів. Матеріал та методи. Для вирішення завдань дослідження були застосовані наступні методи педагогічного дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення абстрагування) та практичні (спостереження, тестування, експеримент, математико-статистичний). У дослідженні брали участь студенти-єдиноборці 18,5±0,5 років ІІ курсу денної форми навчання (n=20). Результати: в якості характеристик, які визначають володіння технікою бігу, були обрані показники, що свідчать про економічність пересування бігуна: MAV – максимальна аеробна швидкість; VO2max – максимальна швидкість поглинання кисню. Вважаємо, що в умовах обмеженого часу на навчання бігу (8 занять) саме підвищення економічності бігу свідчить про розуміння спортсменом сутності даної рухової дії. В якості стимулюючого фактору у експериментальній програмі навчання бігу студентів-єдиноборців використовували біг з метрономом із заданою частотою, яка збільшувалася на кожному занятті з 157 уд/хв до 165 уд/хв. Студенти мали спочатку бігти синхронізуючи свої кроки з метрономом, а після відпочинку відтворювати вивчений ритм без зовнішнього стимулювання. Спортсмени-єдиноборці контрольної групи впродовж такого ж часу навчалися бігу за традиційною програмою. Результатом дослідження стали достовірно (p<0,05) більш високі показники каденсу бігу і результатів бігу на еталонній дистанції 1500 м в групі студентів-єдиноборців, які займалися з використанням ритмічних стимулів. В той же час, не спостерігалися достовірні відмінності у показниках MAV та VO2max у єдиноборців обох груп протягом всього періоду дослідження (p>0,05). Це вказує на результативність навчання бігу за експериментальною програмою, шляхом покращення економічності бігу, а не підвищення рівня витривалості. Висновки. Встановлено, що 8 занять навчання тривалого бігу протягом 120 хв. на тиждень не сприяють підвищенню MAV та VO2max у студентів-єдиноборців, які навчалися як за традиційною, так і експериментальною методиками. Виявлена ефективність застосування зовнішніх ритмічних стимулів за допомогою метронома при навчанні студентів-єдиноборців легкоатлетичному бігу, що характеризується підвищенням каденсу бігу. Це вказує на покращення рівня володіння технікою пересування при підвищенні його економічності.

Ключові слова: біг, навчання, каденс, MAV, VO2max, темп, ритм, єдиноборці, підготовленість.

##reader.fullText##

PDF

##submission.citations##


Базилевич, Н.О., Волківський, М.В., & Тонконог, О.С. (2021). Вплив засобів легкої атлетики на фізичну підготовленість студентів-боксерів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 5K (134), 54-57.

Бойченко, Н.В., Тропін Ю.М., Алексєєва, І.А., Пилипець, О.В., & Демченко, Н.В. (2022). Вдосконалення методики розвитку витривалості кваліфікованих борців. Єдиноборства, 3 (25), 18-31.

Гаврилова, Н.М., & Прус, Н.М. (2013). Навчання виконанню бігових легкоатлетичних дисциплін студентів ВНЗ. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 112 (4), 75-77.

Гелета, Д.Д., & Горшанкова, Т.О. (2022). Біг як засіб зміцнення здоров’я та формування фізичних якостей студентів. The VII International Scientific and Practical Conference «Science, trends and perspectives of development», February 21-23, Budapest, 156-158.

Гуменний, В. (2013). Особливості фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на основі урахування специфіки професійної діяльності. Спортивний вісник Придніпров’я, 1, 70-73.

Гуцул, Н.З. (2018). Особливості спеціальної фізичної підготовки єдиноборців на етапі спеціалізованої базової підготовки. Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 5, 203-208.

Довганик, М., Чичкан, О., & Грицай, Р. (2015). Вплив занять оздоровчим бігом на розумову працездатність студентів. Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова]. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 5 (1), 88-91.

Єфременко, А.М., Шутєєв, В.В., Ленська, О.В., Шутєєва, Т.М., & Крайник, Я.Б. (2021). Підходи до організації навчання студентів видам легкої атлетики. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 3, 46-49.

Ігнатенко, С.О., & Петров, Є.П. (2018). Вплив занять циклічними видами спорту на фізичний розвиток студентів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. КД Ушинського. Педагогічні науки, 3, 45-51.

Пічурін, В., & Москаленко, Н. (2022). Особливості впливу занять стаєрським бігом на формування вольових якостей у студентів. Спортивний вісник Придніпров’я, 1, 105-110.

Романенко, В.В., Веретельникова, Н.А., & Вовк, А.М. (2022). Дослідження особливостей прояву сенсомоторних реакцій єдиноборців та представників спортивних ігор. Єдиноборства, 1, 42-52.

Яловик, А. (2012). Вплив процесу формування рухових навичок бігу на швидкісні якості студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 8, 43-46.

Яловик, А. (2015). Методика формування рухових навичок у студентів вищих навчальних закладів засобами легкої атлетики. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт, 17, 72-76.

Barley, O.R., Chapman, D.W., Guppy, S.N., & Abbiss, C.R. (2019). Considerations When Assessing Endurance in Combat Sport Athletes. Frontiers in physiology, 10, 205.

Berthon, P., Fellmann, N., Bedu, M., Beaune, B., Dabonneville, M., Coudert, J., & Chamoux, A. (1997). A 5-min running field test as a measurement of maximal aerobic velocity. European journal of applied physiology and occupational physiology, 75(3), 233-238.

Bridel, W.M., & Denison, P.J. (2016). Endurance running. A Socio-Cultural Examination, 1.

Mischenko, N.Y., Kolokoltsev, M., Gryaznykh, Ä., Vorozheikin, A., Romanova, E., & Suslina, I. (2021). Endurance development in Taekwondo according to the Tabata protocol. Journal of Physical Education and Sport, 21, 3162-3167.

Nikolaidis, P.T., & Beat, K. (2019). Physiology of endurance running and exercise behaviour. Physiology and Behavior, 205, 1-58.

Pelipenko, S.A. (2013). Development of aerobic-anaerobic working capacity of judokas by means of interval run. Theory and Practice of Physical Culture,7, 18.

Werner, S., Hasegawa, K., Kanosue, K., & Vogt, T. (2019). Visuomotor adaptation in martial arts and running experts. Committee for Martial Arts Studies in the German Association of Sport Science, 2.2, 1-2.