Гендерні особливості зорового сприйняття та переробки інформації у борців

Л. Г. Коробейникова, А. В. Бережна, Г. В. Коробейніков, Т. Г. Данько, В. І. Костюченко

##article.abstract##


Мета: провести дослідження гендерних особливостей зорового сприйняття та переробки інформації борців. Матеріал та методи. У дослідженнях приймали участь 23 борчині та 22 борців, членів збірних команд України. Досліджували сприйняття та прийняття рішення в умовах тестування із використанням апаратно-програмного комплексу «Мультиспихометр-05». Сприйняття зорової інформації вивчали за тестом перцептивна швидкість. Спортсмену пропонували знайти відсутній елемент геометричних фігур серед запропонованих на екрані дисплею. Завданням було швидко та точно розпізнати відсутній елемент. Визначались наступні показники: швидкість, продуктивність, точність та ефективність зорового сприйняття. Прийняття рішення вивчалося за тестом вибору серед трьох подразників різного кольору. Подразники з'являлися випадково, завданням спортсмена булу швидко та точно відреагувати на відповідний подразник правою або лівою рукою. Швидкість сенсорного реагування вивчалась за тестом визначення латентного часу простої зорово-моторної реакції. Спортсмену пропонувалось відреагувати на випадковий подразник як можна швидко. Визначали латентність та стабільність реакції. Результати: проведено дослідження гендерних особливостей зорового сприйняття та переробки інформації у борців. Для спортивної боротьби сприйняття та переробка інформації є важливою властивістю що забезпечує адекватне прийняття рішення в сутичці при активній дії суперника. Кращий показник при дослідженні часу прийняття рішення, в умовах вибору подразників серед різних зовнішніх стимулів, було виявлено у чоловіків. Вони більш швидко приймають рішення в умовах ліміту часу ніж жінки. В той же час, у жінок виявлено більш швидкісний рівень сприйняття зорової інформації із одночасним психоемоційним напруженням. У чоловіків виявляється більш швидкісний характер переробки інформації та прийняття рішення на зовнішні зорові подразнення. Результати дослідження доцільно використовувати для побудови тренувального навантаження жінок у спортивній боротьбі. Висновки. Результати дослідження показали, що більш швидкий характер зорового сприйняття у жінок які спеціалізуються у спортивній боротьбі ніж у чоловіків борців. Виявлено наявність більш швидкого прийняття рішення у чоловіків борців, порівняно із жінками, в умовах вибору зовнішнього подразнику. Встановлено уповільнення часу зорово-моторного реагування у жінок на фоні зростання психоемоційного напруження.

Ключові слова: вільна боротьба, висококваліфіковані спортсмени, зорово-моторна реакція, гендорні особливості.

##reader.fullText##

PDF

##submission.citations##


Алексєєв, А.Ф., Романенко, В.В., & Тропін, Ю.М. (2022). Взаємозв’язок сенсомоторних реакції з деякими компонентами підготовленості таеквондистів-юніорів. Єдиноборства, 3(25), 4-17.

Бойченко, Н.В., Чертов, І.І., Пирог, Ю.А., & Алексєєв, А.Ф. (2020). Аналіз показників змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїсток легких вагових категорій. Єдиноборства, 1, 4-12.

Веретельникова, Н.А., Романенко, В.В., & Тропін, Ю.М. (2022). Аналіз підготовленості висококваліфікованих єдиноборців на підставі оцінки сенсомоторних реакцій. Єдиноборства, 3(25), 32-45.

Коробейников, Г.В., Турлыханов, Д.Б., Коробейникова, Л.Г., Никоноров, Д.М., & Воронцов, А.В. (2021). Контроль психофизиологического состояния борцов высокой квалификации. Теория и методика физической культуры, 65(3), 35-41.

Коробейнікова, Л.Г., Го, Ш., Коробейніков, Г.В., & Ву, Ч. (2021). Особливості психофізіологічних характеристик у кваліфікованих боксерів. Єдиноборства, 62-70.

Кравченко, А.О., & Тропін, Ю.М. (2020). Особливості змагальної діяльності борчинь вільного стилю. Сучасні погляди студентської молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини. Наукова конференція. Збірник статей, Харків. 79-82.

Латишев, Н.В., Шандригось, В.И., Тропин, Ю.Н., Квасница, О.М., & Головач, И.И. (2020). Женская борьба: анализ результатов выступления сборной команды Украины. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць, 9(28), 237-244.

Мирошниченко, Є.С., & Бойченко, Н.В. (2022). Порівняльний аналіз рівня спеціальної фізичної підготовленості спортсменок 14-15 років в дзюдо та самбо. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, 1, 22-25.

Тропин, Ю.М., & Бойченко, Н.В. (2018) Особенности психофизиологических показателей в различных видах борьбы. Слобожанський науково-спортивний вісник, 6(68), 54-58.

Тропін, Ю.М., Голоха, В.Л., & Косяк, О.В. (2021). Аналіз змагальної діяльності українських борчинь на чемпіонаті світу U-23. Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи, 88-90.

Тропін, Ю.М., Латишев, М.В., Пилипець, О.В., & Пономарьов, В.О. (2021). Показники змагальної діяльності найсильніших бійців-жінок змішаних єдиноборств ММА. Єдиноборства, 3(21), 69-83.

Тропін, Ю.М., Мирошниченко, Є.С., Головач, І.І., Чорній, І.В., & Латишев, М.В. (2021). Порівняльний аналіз показників змагальної діяльності найсильніших бійців чоловіків і жінок змішаних єдиноборств ММА. Єдиноборства, 4(22), 7-87.

Curby, D., & Tropin, Y. (2019). Differences in manifestation of sensory-motor reactions and specific perceptions at the men and women doing martial arts. Edinoborstva, 2(12), 68-78.

Korobeynikov, G., Korobeinikova, L., & Chernozubz, A. (2012). Psychophysiological Peculiarities of Sexual Dimorphism in Athletes. Psychology Research, 2(6), 336-340. doi:10.17265/2159-5542/2012.06.002.

Korobeynikov, G., Stavinskiy, Y., Korobeynikova, L., Volsky, D., Semenenko, V., Zhirnov, O., ... & Nikonorov, D. (2020). Connection between sensory and motor components of the professional kickboxers' functional state. Journal of Physical Education and Sport, 20(5), 2701-2708.

Korobeinikova, L., Korobeynikov, G., Cynarski, WJ., Borysova, O., Kovalchuk, V., Matveev, S., Vorontsov, A., & Novak, V. (2020). Tactical styles of fighting and functional asymmetry of the brain among elite wrestlers. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 20(4), 24-30. doi:10.14589/ido.20.4.4.

Molnár, S., Mensch, K., Bacskai, K., Körösi, É., Sántha, Á., & Gáspár, K. (2022). Wrestling. In: Canata, G.L., Jones, H. (eds) Epidemiology of Injuries in Sports. Springer, Berlin, Heidelberg. doi:10.1007/978-3-662-64532-1_24.

Podrihalo, O.O., Podrigalo, L.V., Jagiello, W., Podavalenko, O.V., Masliak, I.P., Tropin, Y.M., Mameshina, M.A., Galimskyi, V.О., & Galimska, I.І. (2021). Morphofunctional characteristics of single combats athletes as factors of success. Physical Education of

Students, 25(5), 265-271. doi:10.15561/20755279.2021.0502

Pashkov, I., Tropin, Y., Romanenko, V., Goloha, V., & Kovalenko, J. (2021). Anlysis of competitive of highly qualified wrestlers. Slobozhanskyi herald of science and sport, 9(5), 30-39. doi:10.15391/snsv.2021-5.003

Shanazarov, O.R. (2021). On The issue of women's sports problems. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 23(05), 160-163. doi:10.37547/tajssei/Volume03Issue05-30.

Sadeghipour, S., Mirzaei, B., Korobeynikov, G., & Tropin, Y. (2021). Effects of Whole-Body Electromyostimulation and Resistance Training on Body Composition and Maximal Strength in Trained Women. Health, sport, rehabilitation, 7(2), 18-28. doi:10.34142/HSR.2021.07.01.02

Sterkowicz-Przybycień, K., & Almansba, R. (2011). Sexual dimorphism of anthropometrical measurements in judoists vs untrained subject. Science & Sports, 26(6), 316-323. doi:10.1016/j.scispo.2010.12.004.

Shandrygos, V.I., Blazheyko, A.I., Latyshev, N.V., Tropyn, Y.N., Boychenko, N.V., & Myroshnychenho, Y.S. (2022). Analysis of the performances of the national team of Ukraine in women’s wrestling at official competitions (1992–2021): second message. Reabilitatsionnyye i fizkul'turno-rekreatsionnyye aspekty razvitiya cheloveka (Rehabilitation & Recreation), 10, 170-183. DOI: 10.32782/2522-1795.2022.10.22

Tropin, Y., & Shatskikh, V. (2017). Model features of sensorimotor reactions and specific perception in wrestling. Applicable Research in Wrestling, 241.

Tropin, Y., Korobeynikov, G., Korobeynikova, L., & Shackih, V. (2018). The impact of rule changes on the competitive activity indices in Greco-Roman wrestling. Science in Olympic Sport, 4, 58-64.