Моделі психофізіологічних показників кваліфікованих дзюдоїстів

Ю. А. Пирог

##article.abstract##


Мета: на основі розроблених моделей психофізіологічних показників встановити оціночні критерії сенсомоторних реакцій та специфічних сприйнять для кваліфікованих дзюдоїстів. Матеріал та методи. Були використані такі методи: аналіз науково-методичної інформації та мережі Інтернет, узагальнення передового практичного досвіду; психофізіологічні методи дослідження; методи математичної статистики. У дослідженнях взяли участь 18 кваліфікованих дзюдоїстів (10 спортсменів – КМСУ та 8 спортсменів МСУ), віком 21,00±1,29 років. Оцінка психофізіологічних показників була проведена за допомогою комплексу тестів, розроблених для планшетних персональних комп'ютерів. Для зручності проведення дослідження усі тести були поділені на три групи: оцінка простих сенсомоторних реакцій; оцінка складних сенсомоторних реакцій; оцінка специфічних сприйняттів. Результати: аналіз науково-методичної літератури, мережі Інтернет та узагальнення передового практичного досвіду дозволив встановити, що тренувальна та змагальна діяльність у єдиноборствах сприяє формуванню у спортсменів цілого комплексу специфічних реакцій та сприйнять. У основі лежить поріг сприйняття подразнень, які складаються у різні сенсорні системи. Основну роль при цьому відіграють рівні м'язово-рухових, зорових, вестибулярних та слухових відчуттів. Чим вищий рівень спортивної майстерності спортсмена, тим вищий рівень значення психофізіологічних функцій задля досягнення змагального результату. У ході проведеного дослідження були отримані результати психофізіологічних показників в таких тестах: «Проста моторика і стійкість до факторів, що збивають», «Проста зорово-моторна реакція», «Проста слухо-моторна реакція», «Реакція вибору зі статичних об'єктів», «Реакція розрізнення», «Реакція на об'єкт, що рухається», «Реакція вибору з динамічних об'єктів»), «Оцінка почуття темпу», «Оцінка точності та швидкості при відтворенні заданої лінії», «Оцінка сприйняття зміни розміру об'єкта»). Висновки. На основі отриманих результатів були розроблені моделі психофізіологічних показників, які надали можливість встановити оціночні критерії сенсомоторних реакцій та специфічних сприйнять для кваліфікованих дзюдоїстів. Встановлено, що специфіка змагальної діяльності єдиноборців накладає свій відбиток на рівень розвитку провідних психофізіологічних якостей, що забезпечують високі спортивні досягнення в обраному виді єдиноборств.

Ключові слова: моделювання, психофізіологічні показники, дзюдо, кваліфіковані спортсмени.


##reader.fullText##

PDF

##submission.citations##


Алексеев, А.Ф., & Алексеева, И.А. (2012). Анализ спортивной деятельности единоборцев в экстремальных ситуациях. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1, 173-176.

Алексєєв, А.Ф., Ананченко, К.В., & Голоха, В.Л. (2021). Мотивація та психоемоційний стан в змагальній діяльності дзюдоїстів-ветеранів. Єдиноборства, 1, 4-12.

Алексєєв, А.Ф., Романенко, В.В., & Тропін, Ю.М. (2022). Взаємозв’язок сенсомоторних реакції з деякими компонентами підготовленості таеквондистів-юніорів. Єдиноборства, 3(25), 4-17.

Бойченко, Н.В., Чертов, І.І., Пирог, Ю.А., & Алексєєв, А.Ф. (2020). Аналіз показників змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїсток легких вагових категорій. Єдиноборства, 3, 4-12.

Бойченко, Н.В. (2017). Модель техніко-тактичної підготовки каратистів «силової» та «темпової» манер ведення поєдинку. Єдиноборства, 1, 11-14.

Бойченко, Н.В., Алексєнко, Я.В., & Алексєєва, І.А. (2015). Інноваційні технології в системі підготовки єдиноборців. Единоборства, 1, 25-27.

Борисова, О., Подрігало, О., & Подрігало, Л. (2021). Обґрунтування та аналіз концептуальної моделі прогнозу успішності спортсменів єдиноборств на етапах базової підготовки. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 1, 3-8.

Веретельникова, Н.А., Романенко, В.В., & Тропін, Ю.М. (2022). Аналіз підготовленості висококваліфікованих єдиноборців на підставі оцінки сенсомоторних реакцій. Єдиноборства, 3, 32-45.

Вовканич, Л.О., Дунець-Лесько, А.М., Пенчук, А.П., & Качмар, П.О. (2015). Особливості сенсомоторних реакцій спортсменів різних спортивних спеціалізацій. Фізична активність, здоров`я і спорт, 2(20), 17-26.

Гуцул, Н.З. (2017). Дослідження рівня реакції антиціпації у кваліфікованих кікбоксерів індивід уальних стилів ведення бою. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, 53-57.

Дакал, Н.А. (2015). Психофізіологічні особливості елітних атлетів з урахуванням стилю ведення поєдинку. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 1, 114-117.

Катыхин, В.Н., Тропин, Ю.Н., & Латышев, Н.В. (2021). Профили сильнейших бойцов смешанных единоборств ММА. Єдиноборства, 20-32.

Коробейнікова, Л.Г., Тропін, Ю.М., Коробейніков, Г.В., & Го Шенпен (2021). Зв'язок когнітивних функцій із спеціальною працездатністю кваліфікованих боксерів. Єдиноборства, 4(22), 26-38.

Коробейніков, Г.В., Аксютін, В.В., & Смоляр, І.І. (2015). Зв’язок стилів ведення поєдинку боксерів із психо-фізіологічними характеристиками. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 9, 33-37.

Коробейніков, Г.В., Тропін, Ю.М., Вольський, Д.С., Жирнов, О.В., Коробейнікова, Л.Г., & Чернозуб, А.А. (2020). Розробка алгоритму оцінки нейродинамічних властивостей спортсменів-кікбоксерів. Єдиноборства, 3(17), 36-48.

Коробейников, Г.В., Турлыханов, Д.Б., Коробейникова, Л.Г., Никоноров, Д.М., & Воронцов, А.В. (2021). Контроль психофизиологического состояния борцов высокой квалификации. Теория и методика физической культуры, 65(3), 35-41.

Коробейніков, Г.В., Данько, Т.Г., & Коханевич, А.І. (2022). Функціональний стан кваліфікованих борців на етапі спеціалізованої базової підготовки. Єдиноборства, 2, 17-25.

Мирошниченко, Є.С., Тропін, Ю.М., & Коваленко, Ю.М. (2020). Модельні характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих кікбоксерів. Слобожанський науково-спортивний вісник, 5(79), 20-25.

Панов, П.П., & Тропін, Ю.М. (2019). Модельні характеристики фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів-рукопашників. Єдиноборства, 1, 35-45.

Пашков, І.М. (2017). Методичні особливості психологічної підготовки тхеквондистів. Єдиноборства, 1, 46-48.

Первачук, Р.В., Тропин, Ю.Н., Романенко, В.В., & Чуев, А.Ю. (2017). Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий квалифицированных борцов. Слобожанський науково-спортивний вісник, 5, 84-88.

Ровный, А.С., & Романенко, В.В. (2016). Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий единоборцев высокой квалификации. Єдиноборства, 1, 54-57.

Романенко, В.В., & Веретельникова, Н.А. (2020). Методика оцінки моторної функціональної асиметрії одноборців. Єдиноборства, 1(15), 67–77.

Романенко, В.В, Голоха, В.Л., & Веретельникова, Н.А. (2018). Особенности проявления кратковременной зрительной памяти у единоборцев ХГАФК. Єдиноборства, 4(10), 33-41.

Романенко, В.В., & Дьомін, С.О. (2021). Вдосконалення спортивного поєдинку кікбоксерів-юніорів за рахунок розвитку специфічних сприйняттів. Єдиноборства, 1, 60-70.

Романенко, В.В., Тропін, Ю.М., Веретельникова, Н.А., & Панов, П.П. (2021). Дослідження прояву реакції вибору єдиноборців після виконання вправ з тенісними м’ячами. Єдиноборства, 2, 71-82.

Романенко, В.В., Тропін, Ю.М., & Шандригось, В.І. (2022). Особливості прояву сенсомоторних реакцій таеквондистів різного віку та кваліфікації. Єдиноборства, 3(25), 67-80.

Тропин, Ю.Н. (2017). Модельные характеристики физической подготовленности в спортивной борьбе. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2 (58), 98-101.

Тропин, Ю.Н., & Пашков, И.Н. (2015). Особенности соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля различных манер ведения поединка. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 3, 64-68.

Тропин, Ю.Н., Латишев, Н.В., Королев, Б.А., & Ляшенко, Е.Р. (2020). Модельные характеристики технико-тактической подготовленности сильнейших борцов мира. Єдиноборства, 1, 58-71.

Тропин, Ю.Н., & Чуев, А.Ю. (2017). Модельные характеристики технико-тактической подготовленности в спортивной борьбе. Слобожанський науково-спортивний вісник, 3(59), 106-109.

Тропин, Ю.М, & Бойченко, Н.В. (2018). Взаимосвязь психофизиологических показателей и физической подготовленности у квалифицированных борцов. Слобожанський науково-спортивний вісник, 2(64), 82-87.

Тропін, Ю.М., Романенко, В.В., & Латишев, М.В. (2021). Взаємозв’язок рівня прояву сенсомоторних реакцій з показниками фізичною підготовленістю у юних таеквондистів. Єдиноборства, 2, 93-104.

Тропин, Ю.Н., Романенко, В.В., Голоха, В.Л., & Алексеева, И.А. (2018). Особенности проявления сенсомоторных реакций студентами ХГАФК. Слобожанський науково-спортивний вісник, 3, 57-62.

Тропин, Ю.Н., Романенко, В.В., Шевченко, О.А., & Вовк, А.Н. (2021). Сравнительный анализ сенсомоторных показателей в ракеточных спортивных играх и ударных видах единоборств. Єдиноборства, 1, 58-68.

Тропин, Ю.Н., Романенко, В.В., Голоха, В.Л., & Веретельникова, Н.А. (2018). Диагностика свойств нервной системы студентов ХГАФК различных специализации. Спортивний вісник Придніпров`я, 2, 151-157.

Тропін, Ю.М., Романенко, В.В., & Латишев, М.В. (2021). Взаємозв’язок рівня прояву сенсомоторних реакцій з показниками фізичної підготовленістю у юних таеквондистів. Єдиноборства, 2(20), 93-104.

Шевченко, О.О., Тропін, Ю.М., & Романенко, В.В. (2021). Порівняльний аналіз показників сенсомоторних реакцій борців та спортсменів спортивних ігор з ракетками. Спортивні ігри, 3(21), 80-90.

Чернозуб, А.А., Кочина, М.Л., Чабан, І.О., Адамович, Р.Г., & Штефюк, І.К. (2018). Результати оцінки психофізіологічних показників спортсменів, які займаються рукопашним боєм. Єдиноборства, 2, 81-88.

Ashanin, V., & Romanenko, V. (2015). The use of computer technologies at an assessment of sensory-motor reactions in single combats. Slobozhanskyi herald of science and sport, 4(48), 5-7.

Chernenko, N., Lyzohub, V., Korobeynikov, G., Potop, V., Syvash, I., Korobeynikova, L., & Kostuchenko, V. (2020). Relation between typological characteristics of nervous system and high sport achieving of wrestlers. Journal of Physical Education and Sport, 20(3), 1621-1627.

Curby, D., & Tropin, Y. (2019). Differences in manifestation of sensory-motor reactions and specific perceptions at the men and women doing martial arts. Edinoborstva, 2(12), 68-78.

Gorelov, A.A., Voronov, V.M., Rumba, O.G., Namazov, A.K., & Aganov, S.S. (2021). Psychophysiological tests to facilitate competitive progress in elite mixed martial arts. Theory and Practice of Physical Culture, 8, 6-8.

Iermakov, S., Podrigalo, L., Romanenko, V., Tropin, Y., Boychenko, N., Rovnaya, O., & Kamaev, O. (2016). Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts. Journal of physical education and sport, 16(2), 433.

Korobeynikov, G., Korobeinikova, L., Mytskan, B., Chernozub, A., & Cynarski, W. J. (2017). Information processing and emotional response in elite athletes. Journal of Martial Arts Anthropology, 17(2), 41-50.

Lyzohub, V.S., Shpanyuk, V.V., Pustovalov, V.O., Kozhemyako, T.V., & Suprunovich, V.O. (2021). Do the results of the sensomotor response reflect the typological properties of the central nervous system?. Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series, 1, 69-77.

Pervachuk, R.V., Tropin, Y.N., Romanenko, V.V., & Chuev, A.Y. (2017). Modeling characteristics of sensorimotor reactions and specific perceptions of skilled wrestlers. Slobozanskij naukovo-sportivnij visnik, 5, 84-88.

Podrigalo, L., Iermakov, S., Potop, V., Romanenko, V., Boychenko, N., Rovnaya, O., & Tropin, Y. (2017). Special aspects of psycho-physiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts. Journal of Physical Education and Sport, 17, 519-525.

Podrigalo, O.O., Borisova, O.V., Podrigalo, L.V., Iermakov, S.S., Romanenko, V.V., Podavalenko, O.V., ... & Volodchenko, J.O. (2019). Comparative analysis of the athletes’ functional condition in cyclic and situational sports. Physical education of students, 23(6), 313-319.

Podrigalo, L., Iermakov, S., Romanenko, V., Rovnaya, O., Tropin, Y., Goloha, V., & Halashko, O. (2019). Psychophysiological features of athletes practicing different styles of martial arts - the comparative analysis. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(1), 84-91.

Romanenko, V., Tropin, Y., Boychenko, N., & Goloha, V. (2019). Monitoring student performance using computer technology. Slobozhanskyi herald of science and sport, 2(70), 36-39.

Romanenko, V., Podrigalo, L., Cynarski, W., Rovnaya, O., Korobeynikova, L., Goloha, & V., Robak, I. (2020). A comparative analysis of the short-term memory of martial arts athletes of different level of sportsmanship. Journal of Martial Arts Anthropology, 20(3), 18-24.

Romanenko, V.V., Podrihalo, O.O., Podrigalo, L.V., Iermakov, S.S., Sotnikova-Meleshkina, Z.V., & Bobrova, O.V. (2020). The study of functional asymmetry in students and schoolchildren practicing martial arts. Physical education of students, 24(3), 154-161.

Romanenko, V., Podrigalo, L., Iermakov, S., Rovnaya, O., Tolstoplet, E., Tropin, Y., & Goloha, V. (2018). Functional state of martial arts athletes during implementation process of controlled activity–comparative analysis. Physical Activity Review, 6, 87-93.

Timokhina, V.E., Mekhdieva, K.R., Zakharova, A.V., & Serova, N.B. (2018). Functionality profiling in modern elite mixed martial arts. Theory and Practice of Physical Culture, 11, 16-16.

Tropin, Y., & Shatskikh, V. (2017). Model features of sensorimotor reactions and specific perception in wrestling. Applicable Research in Wrestling, 241.

Tropin, Y., Korobeynikov, G., Curby, D., Vorontsov, A., & Shatskih, V. (2019). Model characteristics of sensorimotor reactions and specific perceptions of wrestlers among different weight categories. International Journal of Wrestling Science, 2, 14-17.

Zi-Hong, H. (2013). Physiological profile of elite Chinese female wrestlers. The Journal of Strength & Conditioning Research, 9, 2374-2395.