Контроль ефективності тренувань єдиноборствами на підставі зміни значень пульсометрії

C. В. Білецький, В. О. Пономарьов

Анотація


Анотація. На підставі значень пульсометрії, заміряних на різних етапах декількох тренувань робився контроль фізичного стану осіб, що тренуються. Отримані дані дозволяють надати достатньо розгорнений аналіз щодо зацікавленості в тренуванні, адаптованості до фізичних навантажень тощо. З врахуванням отриманих даних та зробленого аналізу можна планувати та корегувати подальший тренувальний процес.

Ключові слова: єдиноборства, тренування, пульсометрія, контроль, фізичний стан.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бойченко Н. В. Контроль за станом підготовленості борця / Н. В. Бойченко, Станкевич Блазей, М. С. Дрозд // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей Х международной научной конференции, 7-8 февраля 2014 года. — Белгород — Харьков — Красноярск : ХГАФК, 2014. — С. 14-17.

?стория физикальных методов диагностики. Под редакцией д.м.н. Бутова М.А. – Рязань, 2007. – 216 с.

Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения. – ?ваново, 2010. – 183 с.

Тропин Ю. Н. Анализ специальной физической подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля. / Ю.Н. Тропин, Н.В. Бойченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014, № 1. - С.72-77.

Тропин Ю.Н. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности борцов различных квалификаций. / Ю.Н. Тропин // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2012. - №3. – С. 61-65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.