Контроль ефективності тренувань єдиноборствами на підставі зміни значень пульсометрії

C. В. Білецький, В. О. Пономарьов

##article.abstract##


Анотація. На підставі значень пульсометрії, заміряних на різних етапах декількох тренувань робився контроль фізичного стану осіб, що тренуються. Отримані дані дозволяють надати достатньо розгорнений аналіз щодо зацікавленості в тренуванні, адаптованості до фізичних навантажень тощо. З врахуванням отриманих даних та зробленого аналізу можна планувати та корегувати подальший тренувальний процес.

Ключові слова: єдиноборства, тренування, пульсометрія, контроль, фізичний стан.


##reader.fullText##

PDF ()

##submission.citations##


Бойченко Н. В. Контроль за станом підготовленості борця / Н. В. Бойченко, Станкевич Блазей, М. С. Дрозд // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей Х международной научной конференции, 7-8 февраля 2014 года. — Белгород — Харьков — Красноярск : ХГАФК, 2014. — С. 14-17.

?стория физикальных методов диагностики. Под редакцией д.м.н. Бутова М.А. – Рязань, 2007. – 216 с.

Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения. – ?ваново, 2010. – 183 с.

Тропин Ю. Н. Анализ специальной физической подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля. / Ю.Н. Тропин, Н.В. Бойченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014, № 1. - С.72-77.

Тропин Ю.Н. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности борцов различных квалификаций. / Ю.Н. Тропин // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2012. - №3. – С. 61-65.