Теоретичні основи викладання фехтування студентам першого року навчання

О. В. Петрюк, О. В. Іванов, І. М. Махонін

##article.abstract##


Анотація. Наведені результати експериментального дослідження щодо важливості теоретичної підготовки з фехтування для студентів гуманітарних факультетів педагогічного ВНЗ, які вивчають даний вид спорту в межах годин відведених на навчальну дисципліну «Фізичне виховання».

Ключові слова: фехтування, секція, студенти, теоретична підготовка. 


##reader.fullText##

PDF ()

##submission.citations##


Келлер B.C. Тренировка фехтовальщиков / В.С. Келлер, Д.А. Тышлер. – М.: Физкультура и спорт, 1972. – 176 с.

Кривенцова І.В. Особливості методики викладання фехтування студентам педагогічного ВНЗ / І.В. Кривенцова, В.Г. Клименченко, І.І. Одокієнко // Теорія та методика фізичного виховання. – Харків: ОВС, 2011. – №11. – С.14-18.

Кривенцова ?.В. Физическая подготовка фехтовальщиков в воспитании будущих педагогов / ?.В. Кривенцова // Физическое воспитание студентов: сб.научных трудов. – № 1, 2010. – С.57-59.

Петрюк О.В. Моделювання навчальної діяльності студентів на заняттях фехтування у вищих навчальних закладах / О.В. Петрюк, С.Ю. Клокова, О.В. Іванов // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях . – Харьков: ХДАФК, 2014. – С. 168-172.

Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учеб. тренера высш. квалификации / В.Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 584 с.