Розробка дистанційного курсу «Спортивна метрологія» для організації індивідуальної роботи студентів спеціалізації «Фізичне виховання та спорт»

Н. В. Бойченко, І. А. Алексєєва, Я. В. Алексєнко

##article.abstract##


Анотація. В статті розглянуто особливості застосування дистанційного курсу «Спортивна метрологія» для організації індивідуальної роботи студентів спеціалізації «Фізичне виховання та спорт». Визначено основні переваги застосування дистанційного курсу. Визначено основні засади, які необхідно враховувати при складанні дистанційного курсу.

Ключові слова: дистанційний курс, дистанційне навчання, фізичне виховання, засади, студенти.


##reader.fullText##

PDF ()

##submission.citations##


Белозубов А.В. Система дистанционного обучения Moodle / А.В. Белозубов, Д.Г. Николаев // Учебно-методическое пособие. – СПб., 2007. – 23 с.

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: Монографія / [В. В. Лапінський, А. Ю Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова – К.: Педагогічна думка, 2010. – 160 с.

Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес: Навчальний посібник / Кухаренко В.М., Сиротинко Н.Г., Молодих Г.С., Твердохлєбова Н.Є. // За ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2005. – 292 с.

Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; Под ред. Е. С. Полат. – М.: ?здательский центр "Академия", 2004. – 416 с.