Особливості планування тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у спеціально-підготовчому етапі

О. А. Тихорський, Т. І. Дорофєєва

##article.abstract##


Анотація. Розкрито особливості планування тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у підготовчому періоді, спеціально-підготовчому етапі. Розроблено методику тренування в підготовчому періоді, спеціально-підготовчому етапі з застосуванням двох варіантів тренувальних методик, що відрізнялися навантаженням та об’ємом тренувальних вправ, відпочинком та інтенсивністю.

Ключові слова: планування, бодібілдер, підготовчий період, спеціально-підготовчий етап.


##reader.fullText##

PDF ()

##submission.citations##


Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2004. – 808 с

Усыченко В. В. Периодизация годичного цикла подготовки спортсменов специализирующихся в бодибилдинге / Виталий Усыченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. С. С. Єрмакова – Харків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2006. – №7. – С. 123–125..

Джим В. Ю. Особливості харчування бодібілдерів у підготовчому періоді тренувань / В. Ю. Джим // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013.

Джим В. Ю. Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих бодібілдерів протягом річного макроциклу / В. Ю. Джим Автореф дис.. канд. наук фіз..вих та спорту.. – Х., 2014. – 20с

Вейдер Б. Классический бодибилдинг: современный подход «Система Вейдеров»/ Б.Вейдер, Д. Вейдер. – М.: из-дво «ЭКСМО», 2003. – 432с

Джо Уайдер. Система строительства тела/ Джо Уайдер – Москва: Физкультура и спорт, 1991. – 112с.

Бодибилдинг баланс красоты и здоровья/ Э. Коннорс, П. Гримковски, Т. Кимбер, М. Мак-Кормик.– М.: ФА?Р-ПРЕСС, 2000. – 174с.