Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств в системі підготовки майбутніх учителів фізичної культури

Н. М. Санжарова, Г. О. Огарь, Т. М. Кравчук, Ю. В. Голенкова, І. А. Рядинська

Анотація


Анотація. У статті розкрито мету, структуру та зміст навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних єдиноборств». Розглянуто місце та значення даної дисципліни у підготовці майбутніх учителів фізичної культури. Запропоновано поділення навчального матеріалу на чотири модулі, загальним обсягом три кредити.

Ключові слова: спортивні єдиноборства, фізична підготовка, спортивна техніка, спортивна тактика. 


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Качанов О. А. Урок хортингу з використанням інноваційних технологій для всіх типів навчальних закладів / О. А. Качанов // Фізичне виховання в рідній школі. - № 2 (216). – 2016. – С. 42-48.

Огарь Г. О. Перспективи розвитку сучасних українських єдиноборств у навчальних закладах Украни / Г. О. Огарь, В. А. Санжаров, В. І. Ласиця // Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні: тези доповідей IV всеукраїнської науково-практичної конференції. – м. Харків: НТУ ХПІ. – 2016. – С. 72-74.

Про схвалення концепції державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року.- Розпорядження кабінету міністрів України від 9 грудня 2015 року, № 1320-р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.