Вдосконалення навичок маневрування з урахуванням різноманітних прийомів єдиноборства

Р. А. Арканія, Є. В. Ручка

Анотація


Анотація. Авторами доведено, що успішне маневрування обумовлене здатністю до чіткого прогнозування моторних актів супротивника, в основі якого закладені навички моделювання рухових дій. На кожному учбово-тренувальному занятті час для маневрування необхідно відводити на початку, в середині і у кінці тренування.

Ключові слова: єдиноборство, маневрування, просторово-часове орієнтування, навички рухових дій. 


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Ананченко К. В. Побудова річного циклу в групах спортивного вдосконалення курсантів-єдиноборців [Електронний ресурс] : наукова стаття / К. В. Ананченко, С. Л. Пакулін, Ю. К. Белошенко // Traektoriâ Nauki. – 2016. – №8(13). – Режим доступу: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/211. – Назва з екрана. – Дата звернення: 27.08.2016.

Арканія Р. А. Вдосконалення системи спортивної підготовки і підвищення спортивної майстерності курсантів-єдиноборців / Р. А. Арканія, Є. В. Ручка, Р. І. Любчич // [Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології] : Збірник наук. праць Х міжнародної Інтернет-науково-методичної конференції (25.11.2016 р., м. Харків, Україна). Вип. 10. – Х. : НАНГУ, 2016. – С. 18–27.

Бойченко Н. В. Техніко-тактичні показники змагальної діяльності єдиноборців. / Н. В. Бойченко, Л. В. Гринь // Педагогіка, психологія та медико - біологічні проблеми фізичного виховання і спорту збірник наукових праць. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2011. - №1. – С. 10- 13.

Ручка Є. В. Напрямки удосконалення підготовки юних борців вільного стилю / Є. В. Ручка // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК, 2016. – № 6(56). – С. 100–104.

Iermakov S. Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts / S. Iermakov, L. Podrigalo, V. Romanenko, Y. Tropin, N. Boychenko and et.al. // Journal of Physical Education and Sport – 2016, Vol. 16, iss.2, pp. 433-441.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.