Використання інтерактивних технологій у підготовці єдиноборців-ветеранів

C. Л. Пакулін, В. Б. Перебійніс

Анотація


Анотація. Дослідження динаміки та взаємозв'язків основних показників професійно-особового розвитку єдиноборців-ветеранів авторів статті доводить можливість їх корекції на основі використання інтерактивних методів педагогічного впливу.

Ключові слова: єдиноборство, інтерактивні методи, технічна та психологічна підготовка, ветеран, спорт, ефективність. 


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Ананченко К. В. Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень [Електронний ресурс] : наукова стаття / К. В. Ананченко, C. Л. Пакулін, В. Б. Перебійніс // Traektoriâ Nauki. – 2016. – №2(7). – Режим доступу: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/64. – Назва з екрана.

Пакулін С. Л. Особливості тренувального процесу дзюдоїстів-ветеранів різного віку / С. Л. Пакулін, В. Б. Перебійніс, // Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : збірник матеріалів Міжнар. наук.практ. конф. (15 грудня 2016 р., м. Луцьк, Україна). – Луцьк, 2016. – C. 405–406.

Перебейнос В. Б. Професійно-особовий розвиток й саморозвиток дзюдоїстів-ветеранів / В. Б. Перебейнос, К. В. Ананченко, Р. А. Щербіна // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : Сб. статей X международной научной конференции, 7–8 февраля 2014 года. – Белгород – Харьков – Красноярск : ХГАФК, 2014. – C. 164–167.

Iermakov S. Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts / S. Iermakov, L. Podrigalo, V. Romanenko, Y. Tropin, N. Boychenko and et.al. // Journal of Physical Education and Sport – 2016, Vol. 16, iss.2, pp. 433-441.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.