Особливості розвитку витривалості у тхеквондо

І. М. Пашков, О. В. Палій

Анотація


Анотація. Проблема розвитку витривалості в сучасних умовах спортивної діяльності відносяться до числа найбільш актуальних проблем системи підготовки спортсменів на різних етапах багаторічної підготовки. Індивідуальні прояви реакцій організму спортсменів, визначають здатність організму до фізичних навантажень і можливості досягнення найвищих результатів.

Ключові слова: тхеквондо, витривалість, розвиток, адаптація, навантаження.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бойченко Н. В. Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах / Н. В. Бойченко // Физическое воспитание студентов творческих специальностей:сб.научн.тр.под ред. проф. Ермакова С.С. - Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2007. - №2. – С. 12-15.

Пашков І. М. Адаптаційні процеси тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень / І. М. Пашков Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 3(58)15. – С. 93–95

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. / В. Н. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Ровный А. С. Управление подготовкой тхеквондистов / А. С. Ровный, В. В. Романенко, И. Н. Пашков. – Х. , 2013. – 312 с.

Ровний А. С., Фізіологія спортивної діяльності / А. С. Ровний, В. М. Ільїн, В. С. Лизогуб, О. О. Ровна. – Х., ХНАДУ. – 2015. – 556 с.

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей. Учебное пособие / В. А. Романенко. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005. – 209 с.

Солодков О. С., Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. : Учебник / О. С. Солодков, О. Б. Сологуб. 2–е изд., испр. и доп. М. : Олимпия Пресс, 2005. 528 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.