Характеристика часових інтервалів техніко-тактичних з`єднаннях таеквондистів-юніорів

Є. С. Мирошниченко, В. В. Романенко

Аннотация


Анотація. Мета: порівняльний аналіз часових інтервалів техніко-тактичних з`єднаннях таеквондистів-юніорів. Матеріали та методи дослідження: аналіз літературних джерел з техніко-тактичної підготовки у одноборствах, відеокомп'ютерний аналіз. Результати дослідження та їх обговорення: визначені часові інтервали техніко-тактичних з`єднаннь таеквондистів-юніорів та здійснено їх порівняльний аналіз. Висновок: Основними причинами відміностей у часових інтервалах таеквондистів-юніорів при виконані серії ударів від моделі є недостатньо розвинені швидкісно-силові якості та порушення міжм’язовій координації рухів. Використання результатів дослідження у тренувальному процесі дозволять, на основі  аналізу часових інтервалів, визначити найбільш дієві засоби та методи вдосконалення техніко-тактичної майстерності одноборців.

Ключові слова: техніко-тактичні з`єднання, часові інтервали, відеокомп'ютерний аналіз, порівняльний аналіз, модельні значення.


Полный текст:

PDF

Литература


Мунтян В. С. Оптимизация специальной подготовки в рукопашном бое с учетом индивидуальных особенностей спортсменов: дис. … канд. наук по физ. воспитанию и спорта : 24.00.01. / В. С. Мунтян. – Харьков, 2006. – 195 с.

Лапутін А. М. Біомеханіка / А. М.Лапутін. – К. : Олімпійська література, 2005. – 318 с.

Ли Сун Ман. Современное таэквон-до / Ли Сун Ман, Рике Гэтэйн. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 352 с.

Ровний А. С. Управление подготовкой тхэквондистов / А.С. Ровный, В. В. Романенко, И.Н. Пашков. – Х., 2013. – 312 с.

Романенко В. В. Биомеханический анализ основных технических приёмов выполняемых ногами в таэквон-до / В. В. Романенко // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб.научн.тр. – Харьков : ХГАДИ (ХХПИ), 2008. – №1. – С.44–49.

Романенко В. В. Формирование рациональной техники таэквондистов на основании биомеханического анализа приёмов, выполняемых квалифицированными спортсменами / В. В. Романенко, А. С. Ровный // Слобожанський науково-спортивний вiсник : Зб.наук. пр. – Харьков : ХДАФК, 2009. – № 1. – С. 102 – 108.

Романенко В. В. Совершенствование методики технико-тактической подготовки таэквондистов-юниоров / В. В. Романенко, Э.А. Нехтялов // Слобожанський науково-спортивний вiсник : Зб.наук. пр. – Харьков : ХДАФК, 2015. – № 3. – С. 99 – 102.

Тхэквондо. Теория и методика. Том 1. Спортивное единоборство: учебник для СДЮШОР, спортивных факультетов педагогических институтов, техникумов физической культуры и училищ олимпийского резерва / Ю. А. Шулика [и др.]. – Ростов на Дону : Феникс, 2007. – 800 с.

Iermakov S. Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts / S. Iermakov, L. Podrigalo, V. Romanenko, Y. Tropin, N. Boychenko and et.al. // Journal of Physical Education and Sport – 2016, Vol. 16, iss. 2, pp. 433-441.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.