Особливості розвитку силових можливостей дзюдоїстів в групах спеціалізованої підготовки

А. Ф. Алексєєв

Анотація


Анотація. Мета: виявити специфіку розвитку силових можливостей дзюдоїстів в групах спеціалізованої підготовки. Матеріал і методи: аналіз літературних джерел; тестування фізичних якостей; педагогічне спостереження; педагогічне дослідження; методи математичної статистики. Результати: запропоновані та проведені тести для виявлення силових здібностей дзюдоїстів 13-15 років в групі спеціалізованої підготовки. Розроблена програма силової підготовки. Висновки: результати дослідження в експериментальній групі достовірні і можуть бути застосовані в практичній діяльності тренерів для підготовки і підвищення спортивних результатів спортсменів.

Ключові слова: дзюдоїсти, фізична підготовка, сила, сутички, програма.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Алексєєв, А. Ф., Красильников, В. В., & Кулик, Р. Л. (2017). «Особливості розвитку силових можливостей єдиноборців в групах базової підготовки». Единоборства, № 4, Харьков, 4-6.

Алексеев, А. Ф. (2015). «Основы формирования системы многолетней подготовки дзюдоистов». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, Харьков, 7-10.

Алексєєв, А. Ф., & Алексєєва, І. А. (2016). Навчально-методичний посібник з дзюдо для тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів. Харків.

Бойко, В. Ф., & Данько, Е. В. (2004). Физическая подготовка борцов. Олимпийская литература, Киев.

Бойченко, Н. В., & Сушко, Ю. П. (2011). «Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации». Слобожанський науково-спортивний вісник. ХДАФК, №2, 47-50.

Бойченко, Н. В., Станкевич, Б., & Дрозд, М. С. (2014). «Контроль за станом підготовленості борця». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, Т.1, 14-17.

Бойченко, Н. В., Тропин, Ю. М., & Панов, П. П. (2013). «Техніка та тактика у спортивній боротьбі». Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях, 52-56.

Волков, Л. В. (2015). Вільна боротьба: базова фізична підготовка. Ризо-Графіка, Бориспіль.

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». Единоборства, № 2, 20-23.

Зациорский, В. М. (2009). Физические качества спортсмена: основи теории и методики воспитания. Физкультура и спорт, Москва.

Камаев, О. И., & Тропин, Ю. Н. (2013). «Влияния специальных силовых качеств на технико-тактическую подготовленность в борьбе». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств, 149-152.

Новиков, А. А. (2009). «Научно-методические проблемы спортивных единоборств». Теория и практика физической культуры, № 9, 50-56.

Платонов, В. Н. (2013). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Олимпийская литература, Киев.

Романенко, В. А. (2005). Диагностика двигательных способностей. ДонНУ, Донецк.

Сергієнко, Л. П. (2014). Тестування рухливих здібностей школярів. Київ.

Тропин, Ю. Н. (2017). «Модельные характеристики физической подготовленности в спортивной борьбе». Слобожанський науково-спортивний вісник, №2, 98-101.

Шиян, Б. М., & Вацеда, О. М. (2008). Теорія і науково-педагогічні дослідження у фізичному вихованні та спорті: навчальний посібник, навчальна книга. «Богдан», Тернопіль, розділ 2.

Ягело, В. (2001). «Развитие силовых способностей детей школьного возраста, занимающихся и не занимающихся спортом». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 25, 44-52.

Tropin, Y., & Pashkov, I.(2015). «Features of competitive activity of highly qualified Greco-Roman style wrestler of different manner of conducting a duel». Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, №3, 64-68.

Tropin, Y., & Boychenko, N. (2014). «Analysis of techno-tactical preparedness of highly skilled wrestlers of Greco-Roman style after changes competition». Slobozhanskyi science and sport bulletin, №2, 117-120.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.