Аналіз динаміки показників функціонального стану ЦНС кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте

Б. М. Кіндзер, В. О. Бережанський, С. М. Вишневецкий

Анотація


Анотація. Мета. Виявити динаміку показників функціонального стану ЦНС кваліфікованих спортсменів-каратистів результативно значущі фактори психофізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте. Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 28 спортсменів стилю кіокушинкай карате віком 18–25 років, рівень спортивної майстерності усіх атлетів знаходився на рівні спортивної кваліфікації від 2 кю до 3 дану за японською шкалою, КМС, МС за шкалою української спортивної кваліфікації, стаж занять не менше 5 років. Результати: аналіз показників функціонального стану ЦНС дозволяє, з упевненістю, стверджувати, що запропонована нами авторська програма вдосконалення психофізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте дозволила істотно (р<0,05) поліпшити лабільність і силу нервових процесів кваліфікованих каратистів експериментальної групи на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте. Висновки. Експериментально перевірено і доведено, що застосування ката «Санчін» після значних психофізичних навантажень (авторська програма) дозволяє прискорити відновні процеси серцево-судинної системи і функціонального стану центральної нервової системи на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте в кіокушинкай карате.

Ключові слова: кіокушинкай карате, підготовленість, змагальна діяльність, куміте, функціональний стан ЦНС.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Атилов, А. А., & Глебов, Е. И. (2002). Кик-боксинг (Лоу кик). Феникс, Ростов н/Д.

Басик, Т. В., Калашников, Ю. Б., & Шиян, В. В. (2000). «Способ оценки специальной выносливости таэквондистов». Теория и практика физической культуры, № 1, 28.

Бойченко, Н. В. (2008). «Спеціальні технічні пристрої в системі підготовки спортсменів-єдиноборців». Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, № 4, 108-111.

Дрюков, В. О., Павленко, Ю. О., & Щербашин, Я. С. (2004). «Інформаційна база даних комплексного контролю в олімпійських видах боротьби». Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : Зб. наук. праць ДНДІФКіС, № 2, 35-38.

Кіндзер, Б. (2015a). «Аналіз результатів технічних дій провідних каратистів стилю кіокушинкай на Чемпіонатах Європи з куміте». Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, зб. наук. пр. XX Міжнар. наук-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницького ун-ту. Переяслав-Хмельницький, 144–147.

Кіндзер, Б. (2015b). «Застосування ката «Санчін» спортсменами-каратистами для прискореного відновлення показників серцево-судинної системи в кіокушинкай карате». Молода спортивна наука України. Львів, Вип. 19, 73–79.

Кіндзер, Б., & Бережанський, В. (2015). «Відновлення показників діяльності серцево-судинної системи спортсменів-каратистів засобами ката в процесі змагальної діяльності». Фізична культура, спорт та здоров’я. Харків, ХДАФК,. 352.

Кіндзер, Б., Дунець-Лесько, А., & Вовканич, Л. (2009). «Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменів-каратистів». Молода спортивна наука України. Львів, Вип. 13, 67–70.

Кличко, В. В. (2000). Бокс: многоэтапный контроль базовой подготовленности. Нора-принт, Киев.

Максименко, І. Г. (2009). Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : Монографія. Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», Луганськ.

Нікітенко, А. О. (1996). Швидкісно-силові характеристики серійних ударів у боксі та методика їх удосконалення. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.

Савчин, М. (2004). «Оценка состояния тренированности боксеров высокой квалификации». Наука в олимпийском спорте, № 2. 41–48.

Савчин, М. П. (2003). Тренованість боксера та її діагностика. Нора-прінт, Київ.

Саенко, В. Г. (2010a). «Педагогическое восприятие сущностной особенности киокушинкай каратэ». Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej koferencji «Nauka I wyksztaicenie bez granic – 2010» Volume 20. Medycyna. Chemia I chemiczne technologie. Fizyczna kultura I sport. Przemysl. Nauka I studia, 83–89.

Саенко, В. Г. (2010b). Система киокушинкай каратэ: основы научного познания спортивного мастерства, воинского ремесла, воинского искусства : Монография. Украинская ассоциация киокушинкай каратэ. Луганск.

Саєнко, В. Г. (2007b). «Сила ударів ногами у спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. ХДАДМ (XXПІ), № 8, 111–114.

Саєнко, В. Г. (2007а). «Сила ударів руками у спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. ХДАДМ (XXПІ), № 6, 255–257.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.