Порівняльний аналіз прояву творчих здібностей (креативності) у дзюдоїстів та плавців

Я. В. Алексєнко, І. А. Алексєєва, Н. В. Бойченко

Анотація


Анотація. Мета: провести дослідження творчих (креативних) здібностей спортсменів з різних видів спорту. Матеріал і методи: теоретичне аналіз і узагальнення літературних джерел; педагогічні спостереження; тестування (на основі особистого опитування за методикою Н. Ф. Вишнякової); методи математичної статистики. В даному дослідженні було проведено тест «Креативність» з метою визначення рівня креативних здібностей особистості у спортсменів з різних видів спорту (на прикладі спортсменів, які спеціалізуються в дзюдо та плаванні). Результати: отримані в результаті дослідження дані дозволяють зробити висновок про те, що середній показник рівня креативності дзюдоїстів вище середнього показника креативності спортсменів, які спеціалізуються на плаванні, відповідно до показників 5,208 і 5,021 з таблиці розрахунків. Вимоги, що пред'являються до дзюдоїстів орієнтовані, як правило, на облік таких факторів: творче мислення, креативне ставлення до роботи. В цьому випадку можна говорити про те, що показник креативності спортсменів відображає рівень його техніко-тактичної майстерності, оскільки завдяки його наявності спортсмен може швидко прийняти рішення для досягнення максимального результату. Висновки: в результаті аналізу літератури з даної теми з'ясувалося, що робіт, присвячених проблемі визначення творчих здібностей і креативності особистості спортсмена, є в недостатній кількості; дане дослідження може сприяти розширенню знань щодо визначення креативності особистості спортсменів для використання їх в області спорту; отримані результати доводять, що наявність креативних здібностей є важливим показником майстерності спортсменів різних видів спорту. Дані про рівень креативності особистості, отримані за допомогою тесту «Креативність», можуть бути використані при етапному відборі спортсменів, визначенні техніко-тактичного потенціалу спортсменів тієї чи іншої спеціалізації.

Ключові слова: дзюдо, плавання, творчі здібності, креативність, показники, мислення.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Ананьев, В. А. (2006). Психология здоровья. СПб: Речь.

Банзелюк, Е. И. (2007). «Диагностические показатели креативности и их динамика». Материалы IV Всероссийского съезда Российского психологического общества, Т. 1, 80–81.

Богоявленская, Д. Б. (2007). «Этапы диагностики творческих способностей детей». Материалы IV Всероссийского съезда Российского психологического общества, Т. 1, 107.

Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных єдиноборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей, ХГАДИ (ХХПИ), №2, 148-150.

Бойченко, Н. В., Алексєнко, Я. В., & Алексєєва, І. А. (2015). «Інноваційні технології в системі підготовки спортсменів-єдиноборців». Единоборства, (11), 25-27.

Бурцев, В. А., Бурцева, Е. В., & Миннахметова, Л. Т. (2016). «Исследование уровня развития личностно-поведенческого компонента спортивной культуры в процессе личностно ориентированного физического воспитания студентов». Современные наукоемкие технологии, № 5-2, 329-333

Ильин, Е. П. (2012). Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Притер.

Литвинов, С. А. (2015). «Педагогические условия развития творчески активной личности юных спортсменов восточных единоборств». International Journal of Experimental Education, №5, 58-62.

Панкратов, А. Е. (2013). «Взаимосвязь выраженности креативности юных спортсменов с процессами саморегуляции». Системогенез учебной и профессиональной деятельности, 330-332.

Прийменко, А. В., & Прийменко, Д. И. (2012). «Исследование уровня творческого потенциала и креативности у спортсменок различного уровня спортивной подготовленности». Теорія і практика фізичного виховання, (2), 160-168.

Сопов, В. Ф. (2005). Психические состояния в напряженной профессиональной деятельности. Академический проект, Трикса.

Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2017). «Содержание различных сторон подготовки борцов». Единоборства №4, 79-83.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.