Динаміка розвитку витривалості тхеквондистів 12–14 років

О. В. Палій, І. М. Пашков

Анотація


Анотація. Мета: Дослідити динаміку розвитку витривалості тхеквондистів 12‑14 років. Матеріал та методи:. Дослідження проводилися в м. Ізюм, Харківської обл., на базі Ізюмської ДЮСШ ім. В. В. Ткаченка. В дослідженні прийняли участь кадети, 15 чоловік, віком 12‑14 років, які займаються в групах попередньо-базової підготовки на відділенні тхеквондо ВТФ. В дослідженні використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду провідних тренерів, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати. Під впливом запропонованої нами методики відбулися значні зміни в показниках розвитку витривалості юних тхеквондистів: в тесті, коефіцієнт спеціальної витривалості, в якому вимірювали кількість змін стійок за 1 хв., коефіцієнт варіації зменшився на 2 %, мінімальний показник збільшився на 0,09 та максимальний показник зменшився на 0,01. В тесті кількість ударів в 5 спуртах за 3 хвилини, коефіцієнт варіації був 42 %, став 24 %, тобто різниця складає 18 %, а різниця між максимальним і мінімальним показником дорівнює 15 ударів, це дає підстави стверджувати про ефективність використаної методики та підвищенню однорідності в досліджуваній групі тхеквондистів. В тесті біг «вісімкою», різниця між максимальним і мінімальним показником становила 8,49 с, різниця коефіцієнтів варіації дорівнює 1 %, різниця мінімальних результатів дорівнює 3,78 с, адже в цьому виді тесту важко показати сильний приріст показників за короткий проміжок часу. В тесті біг на 1500 м., показник коефіцієнту варіації збільшився на 2 %, проте досліджувана група залишилася однорідною. Мінімальний показник став вищім на 0,54 с, максимальний показник зменшився на 0,45 с. Висновки: 1. Аналіз науково-методичної літератури та узагальнення практичного досвіду провідних тренерів позволив встановити, що витривалість необхідна в тій чи іншій мірі при виконанні будь-якої фізичної діяльності. В одних видах фізичних вправ вона безпосередньо визначає спортивний результат, в інших – дозволяє найкращим чином виконати певні тактичні дії в умовах змагальної діяльності. 2. Вибираючи методи розвитку витривалості тхеквондистів 12‑14 років, необхідно враховувати: інтенсивність виконання запланованого навантаження, тривалість виконання фізичного навантаження, тривалість відпочинку між навантаженнями, характер виконання вправ, кількість повторень вправ, стан працездатності організму перед виконанням тренувального заняття. 3. В результаті проведеного дослідження, після використання запропонованої методики, в групі спортсменів 12–14 років показники витривалості покращились на 1,13 % при зміні стійок за 1 хвилину; на 17,1% при тестуванні кількості ударів в 5 спуртах за 3 хв.; на 10,86 % в бігу «вісімкою»; на 3,4 % в бігу на 1500 м.

Ключові слова: тхеквондо, витривалість, навантаження, анаеробні можливості.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Голоха, В. Л. (2017). «Проблеми підвищення спеціальної витривалості дзюдоїстів». Единоборства, № 4, 56-61.

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». Единоборства, № 2, 20-23.

Кощеєв, О. С. (2009). ТХЄКВОНДО ВТФ. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. К. : Національний олімпійський комітет України.

Помещикова, І. П. Рубан, Л. А. & Науменко, Л. Г. (2015). «Функціональний стан серцево-судинної системи у баскетболісток команди першої ліги у процесі проведення лікарсько-педагогічних спостережень». Слобожанський науково-спортивний вiсник. – Харків : ХДАФК. №1(45), 100–103.

Пашков, І.М., & Палій, О.В. (2017). «Особливості розвитку витривалості у тхеквондо». Єдиноборства, № 2(13), 43-46.

Пашков, І. М. (2015a). «Адаптаційні процеси тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Випуск 3(58)15, 93–95.

Пашков, И. Н. (2015b). «Повышение уровня физической работоспособности в тхеквондо на этапе предварительной базовой підготовки». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 4 (59,) 60–63.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая те- ория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 2 кн. Олимп. лит., Киев.

Ровный, А. С., Романенко, В. В., & Пашков, И. Н. (2013). Управление подготовкой тхеквондистов. : Монография. Харьков.

Ровний, А. С., Ільїн, В. М. , Лизогуб, В. С., & Ровна. О. О. (2015). Фізіологія спортивної діяльності. ХНАДУ, Харків.

Романенко, В. А. (2005). Диагностика двигательных способностей. «Новый мир», УКЦентр, Донецк.

Солодков, О. С., & Сологуб, О. Б. (2005). Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. Учебник. 2–е изд., испр. и доп. М. : Олимпия Пресс.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.