Динаміка розвитку координаційних здібностей тхеквондистів 8–10 років

І. М. Пашков

Анотація


Анотація. Мета: дослідити динаміку розвитку координаційних здібностей тхеквондистів на етапі початкової підготовки. Матеріал та методи: Дослідження проводилося в реальних умовах навчально-тренувального процесу юних спортсменів з грудня 2017 року по лютий 2018 року. В дослідженні прийняли участь діти, по 15 чоловік в контрольній та експериментальній групах, віком 8‑10 років. Дослідження проводилися, на базі КДЮСШ №2, м. Харкова. В дослідженні використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду провідних тренерів, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати: Виявлено, що спортсмени експериментальної групи, порівняно з контрольною, досягли відмінностей в тестах: час реакції на зоровий подразник в експериментальній групі була 0,35±0,02, в контрольній – 0,36±0,02, різниця показників склала – 0,01 с; реакція вибору в експериментальній та контрольній групах однакові. Під впливом застосування запропонованої нами методики спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів різниця склала 5,86 %. Підвищення показників координаційних здібностей відбулося в тестах: реакція на слуховий подразник та на зоровий подразник досліджувані групи показали приріст 3,12 %; в тесті реакція вибору показник експериментальної групи вище на 4,16 %; спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів, показник вище на 8,8 % порівняно с контрольною групою; в показниках теппінг тесту показники експериментальної групи вище за 5 с на 9,8 %, за 10 с –16,75%, за 30 с – 9,5 %. Висновки: 1. Аналіз і узагальнення науково-методичної літератури і матеріалів мережі Internet дозволив встановити, що координаційна підготовленість є однією з основних аспектів для якісної технічної підготовки тхеквондистів. 2. Рівень розвитку координаційних здібностей обумовлюється умінням спортсмена переробляти інформацію, що надходить від сенсорних систем. Правильне сприйняття рухів і відповідна реакція спортсмена в тхеквондо відбувається на основі сенсорної інформації, що визначає прояв координаційних здібностей тхеквондистів. 3. Виявлено, що під впливом запропонованої нами методики час реакції на зоровий подразник в експериментальній групі став 0,35±0,02, в контрольній – 0,36±0,02, різниця показників склала – 0,01 с. Під впливом застосування запропонованої нами методики спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів різниця склала 5,86 %. Приріст середніх показників координаційної підготовленості тхеквондистів склав в тесті реакція вибору показник експериментальної групи вище на 4,16 %; спортсмени експериментальної групи стали більш стійкими до збиваючих факторів, показник вище на 8,8 % порівняно с контрольною групою; в показниках теппінг тесту показники експериментальної групи вище за 5 с на 9,8 %, за 10 с –16,75%, за 30 с – 9,5 %.

Ключеві слова: тхеквондо, координаційні здібності, сенсорні системи.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Ашанин, В. С., & Романенко, В. В. (2015). «Использование компьютерных технологий при оценке сенсомоторных реакций в єдиноборствах». Слобожанський науково-спортивний вiсник. Харків. ХДАФК, № 4(48), 15–18.

Бойченко, Н. В. (2014). «Контроль координаційних здібностей в ударних видах єдиноборств». Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, ХДАФК, №6 (44), 15–18.

Макаренко, М. В., & Лізогуб, В. С. (2014). Онтогенез психофізіологічних функцій людини. Черкаси, «Вертикаль».

Пашков, І. М. (2012). «Розвиток координаційних здібностей єдиноборців». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, сборник статей VIII международной научной конференции. Белгород – Харьков – Красноярск: ХГАФК, 145-148

Пашков, И. Н. (2007). «Роль сенсорных систем при развитии координационных спосібностей». Слобожанський науково-спортивний вісник, Харьков, ХДАФК,. № 12, 281–285.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая те- ория и ее практические приложения: учебник [для тренеров] : 2 кн. Олимп. лит., Киев.

Ровний, А. С., & Лизогуб, В. С. (2016). Психосенсорні механізми управління рухами спортсменів: монографія. Xарків.

Ровный, А. С., Романенко, В. В. & Пашков, И. Н. (2013). Управление подготовкой тхеквондистов : Монография. Харьков.

Ровний, А. С., Ільїн, В. М., Лизогуб, В. С., & Ровна, О. О. (2015). Фізіологія спортивної діяльності. Харків, ХНАДУ.

Романенко, В. А. (2005). Диагностика двигательных способностей. «Новый мир», УКЦентр, Донецк.

Романенко, В. В. (2017). Современные компьютерные технологии в профессиональной деятельности единоборцев. Методические рекомендации. Харьков: ХГАФК.

Pashkov, I. N. (2015). «Methodic of coordination’s perfection of junior taekwondo athletes at stage of pre-basic training». Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, vol.5, 27–31.

Podrigalo, L., Iermakov, S., Potop, V., Romanenko, V., Boychenko, N., Rovnaya O., & Tropin, Y. (2017). «Special aspects of psycho-physiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts». Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17, iss. 2, 519–526.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.