Зниження маси тіла спортсменок перед змаганнями (на прикладі боротьби самбо)

Т. М. Кравчук, Г. О. Огарь, А. Р. Новікова

Анотація


Мета: дослідити вплив методик  зниження маси тіла, при підготовці до змагань, на спеціальну працездатність жінок у боротьбі самбо. Матеріали і методи: в педагогічному експерименті взяла участь Новікова Анастасія Романівна (майстер  спорту міжнародного класу з боротьби самбо, чемпіонка Європи і світу серед юніорок, срібна призерка чемпіонатів Європи і світу серед жінок). Експеримент проводився у два етапи. Перший етап припав на підготовку до чемпіонату України 2016 року (з 5.01.16 до 6.02.16). Зниження ваги проводилось з застосуванням форсованого методу. Другий етап експерименту був присвячений дослідженню зниження маси тіла спортсменки інтервальним  методом. Він проходив під час підготовки до Чемпіонату Європи 2016 року і тривав з 1.03.16 до 12.05.16. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати: аналіз динаміки працездатності спортсменки на першому і другому етапах експерименту показав, що форсований метод зниження маси тіла більш негативно впливає на рівень працездатності в порівнянні з інтервальним методом. Так, після зниження ваги форсованим методом працездатність борчині знизилась на 11,7%, тоді як після використання інтервального методу всього на 9,63%. Висновки: метод інтервального зниження маси тіла, при підготовці кваліфікованої самбістки до змагань, виявився більш прийнятним ніж метод форсованого зниження ваги. Доводити масу тіла до меж вагової категорії у відповідності з запропонованою методикою необхідно поступово, протягом 1-2 місяців (у залежності від ступеня зниження маси тіла) в період безпосередньої підготовки до змагань. Спеціальна працездатність спортсменки при використанні даного методу знизилась менш виражено ніж при зменшенні ваги форсованим методом

Ключові слова: спортсменка, маса тіла, зниження ваги, працездатність, підготовка до змагань.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Алексєєв, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою). ХДАФК, Xарків.

Казилов, М. М. & Подливаев, Б. А. (2014). «Проблемы сгонки веса и повышения работоспособности в спортивной борьбе». Известия МГТУ «МАМИ», 2(20), 155 – 162.

Леготкина, Л. Р., & Лопатина, А. Б. (2016). «Основные ошибки и правила сгонки веса юных дзюдоистов». Успехи современной науки, 3(8), 81-83.

Лопатина, А. Б. (2016). «Предсоревновательная регуляция массы тела юных дзюдоистов». Современные наукоемкие технологии, (3-1), 162-166.

Лопатина, А. Б. (2016). «Теоретические основы режима питания юных дзюдоистов в предсоревновательный период».Современные наукоемкие технологии, (3-2), 372-376.

Маннапова Н. И., Гордиенко С. О., & Жидунова Е. Г. (2018). «Рациональное питание для спортсменов». Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки, 40-45.

Мантыков, А. Л. (2003). Организация учебно-тренировочного процесса высококвалифицированных борцов при снижении массы тела перед соревнованиями. Doctoral dissertation, Улан-Уде.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 1 кн. Олимп. лит., Киев.

Полева Н. В. (2009). «Методика рационального снижения массы тела спортсмена в единоборствах». Вестник Томского гос. ун-та, (322), 218- 222.

Пшендин, А. И. (2002). Рациональное питание спортсменов.СПб, Гиорд.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.