Хортинг у системі фізичної підготовки курсантів

О. М. Лойко, О. М. Лесько, А. С. Васянович

Анотація


Мета: визначити суб’єктивне відношення курсантів ВВНЗ до хортингу і бажання займатись цим видом спорту під час навчальних занять з дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт» та спортивно-масової роботи. Матеріал і методи: теоретичне аналіз і узагальнення літературних джерел; педагогічні спостереження; тестування (на основі особистого опитування); методи математичної статистики. В даному дослідженні було розглянуто актуальні проблеми удосконалення фізичної  підготовленості курсантів ВВНЗ у період первинної підготовки. Автори досліджують можливості підвищення ефективності тренувального процесу шляхом використання системи неспеціалізованої високо інтенсивної підготовки хортингу. Результати: Визначено суб’єктивне відношення курсантів ВВНЗ до хортингу і бажання займатись цими видами спорту під час навчальних занять з фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту та спортивно-масової роботи. Встановлено, що хортингом  бажають займатись курсанти механізованих підрозділів 68,75%; курсанти танкових підрозділів 60%; курсанти підрозділів ракетних військ та артилерії 60%, курсанти інженерних військ 48,8%. Курсанти про хортинг у більшості дізнались з інтернету 83%, 15%  з телебаченні 2% з преси. Висновки: Проведено теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та всесвітньої інформаційної мережі Інтернет. В дослідженні брали участь 245 курсантів, які навчаються за різними військовими спеціальностями: підрозділи механізованих військ, танкових підрозділів; підрозділи ракетних військ та артилерії, інженерні підрозділи з якими було проведено опитування за допомогою спеціально розроблених анкет.

Ключові слова: курсант, фізична підготовка, спорт, хортинг, військовослужбовець, вищий військовий навчальний заклад (ВВНЗ).

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Азаров, В. (2014). «Впровадження елементів хортингу на уроках фізичної культури». Теорія і методика хортингу (1), 153–161.

Белан, В. (2014). «Хортинг – історія становлення та розвитку національного виду спорту України». Теорія і методика хортингу (1), 44–52.

Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова СС-Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), (2), 12-15.

Васецький, Ю. В. (2011). Виховання молоді в традиціях запорозького козацтва, або чому навчає хортинг. Інформаційно-історичний довідник.

Васюк, О. П. (2016). «Розвиток фізичних і морально-вольових якостей під час уроків фізичного виховання засобами хортингу у дітей середніх класів». Теорія і методика фізичного виховання і спорту НУФВС, № 4, 38–40.

Данилюк, І. (2014). «Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи із елементами хортингу». Теорія і методика хортингу, Вип. 1, 97–106.

Єрьоменко, Е. А. (2009a). Принципи виконання й методика вивчення базових технічних елементів хортингу. Методичний посідник.

Єрьоменко, Е. А. (2009b). Тренування в хортингу. Інформаційна довідка щодо офіційної реєстрації Української Федерації Хортингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.horting.org.ua/node/1100

Хатько, А. В. (2014). «Стратегічні напрямки діяльності Української Федерації Хортингу». Теорія і методика хортингу, Вип. 1, 82-87

Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu, 2, 19-21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.