Методика спеціальної фізичної підготовки юних кікбоксерів

Н. М. Санжарова, Г. О. Огарь, Р. М. Креньов

Анотація


Мета: розробити і експериментально обґрунтувати ефективність методики спеціальної фізичної підготовки юних кікбоксерів 15-16 років. На думку багатьох фахівців спеціальна фізична підготовка є одним з провідних чинників які впливають на досягнення високих спортивних результатів у кікбоксингу. Але на сьогодні, експериментально обґрунтованих, методичних рекомендацій з цього питання обмаль. Матеріал і методи: в педагогічному експерименті взяли участь 24 кікбоксери 15-16-річного віку. Усі спортсмени мали І спортивний розряд. В експериментальній групі (15 років - n=6; 16 років – n=6) була застосована методика спеціальної фізичної підготовки зі спрямованістю на удосконалення силової підготовленості й гнучкості. Кікбоксери контрольної групи (15 років - n=6; 16 років – n=6) займались за стандартною методикою фізичної підготовки, характерною для більшості вітчизняних шкіл. Ефективність методики визначалась за динамікою фізичної підготовленості досліджуваних. Методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел, педагогічні спостереження, педагогічне тестування, відеозйомка, математична статистика.. Результати: результати дослідження фізичної підготовленості юних кікбоксерів показали значні позитивні зрушення підготовленості досліджуваних експериментальної групи за загальними і спеціальними показниками (р<0,05-р<0,001). За це же період у кікбоксерів контрольної групи позитивна динаміка (р<0,05-р<0,01) відбулась переважно за показниками загальної фізичної підготовленості. Висновки: розроблено методику спеціальної фізичної підготовки для кікбоксерів 15-16 – річного віку зі спрямованістю на удосконалення швидкісно-силової підготовленості та гнучкості. Експериментально доведена ефективність даної методики.

Ключові слова: фізична підготовка, методика, спеціальна підготовка, загальна підготовка, силова підготовка, гнучкість, кікбоксери, динаміка.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова СС-Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), (2), 12-15.

Акопян, А. О. (2004). «Общая физическая подготовка в видах спортивных єдиноборств». Теория и практика физической културы, (11), 87-91.

Белых, С. И. (2009). «Эффективные методы подготовки кикбоксеров». Слобожанський науково-спортивний вісник, (3), 332–335.

Зациорский, В. М. (2009). Физические качества спортсмена. Основы теории и методики воспитания. Советский спорт, Москва.

Гаськов, А. В. (2000). Теория и методика спортивной тренировки в единоборствах. БГУ, Улан-Удэ.

Горбенко, В. П., & Скирта, О. С. (2012). «Особливості техніко-тактичних дій у розділах кікбоксінгу». Слобожанський науково-спортивний вісник, (2), 90-93.

Киприч, С.В., & Беринчик, Д.Ю. (2015). «Специфические характеристики функционального обеспечения специальной выносливости боксеров». Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. (3), 20-28.

Кладов, Э. В,. & Шульпина, В. П. (2010). «Общая и специальная выносливость кикбоксёров юношей 14-15 лет в разделе фулл-контакт с учётом индивидуального стиля ведения боя». Научные труды: ежегодник. Омск: СибГУФК, 44-50.

Кравчук, Т. М. & Сорока, О. С. (2014). «Особливості фізичної підготовленості учнів старших класів державних та приватних освітніх закладів». Теорія та методика фізичного виховання, (2), 40–45.

Максимов, Д. В., Селуянов, & В. Н. Табаков, С.Е. (2011) Физическая подготовка единоборцев (самбо, дзюдо). ТВТ Дивизион, Москва.

Никуличев, А. А. (2012). «Технология развития специальной выносливости профессиональных боксеров». Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 10 (92). 120-126.

Огарь, Г. О., Санжарова, В. А., & Ласиця, В. І. (2013). Вплив швидкісно-силової спрямованості тренування юних тхеквондистів на ефективність ударних дій». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 112 (4),177-180.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 1 кн. Олимп. лит., Киев.

Подоплелов, А. В. (2010). «Новые подходы в тренировке кикбоксеров высокого уровня». Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 11 (69), 75-78.

Рябинин, С. П., & Шумилин, А. П. (2007). Скоростно-силовая подготовка в спортивных единоборствах. СФУ, Красноярск.

Саєнко, В. Г., & Теплий, В. М. (2010). «Фізичні якості юних тхеквондистів». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (4), 119 – 121.

Санжарова, Н. М., & Огарь, Г. О. (2018) «Оптимізація методики спеціальної швидкісно-силової підготовки юних кікбоксерів». Единоборства, 70-80.

Сергієнко, Л. П. (2010). Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти. КНТ, Київ.

Скирта, О. С., Салабаєв, Д. В., & Володченко, О. А. (2017). «Дослідження розвитку силових здібностей кікбоксерів 16-17 років». Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірник тез доповідей ХІ міжнародної інтернет науково-методичної конференції, (11), 14-17.

Скирта, О. С., & Хацаюк, О. В. (2014). «Аналіз ударної техніки кікбоксерів (WPKA) в розділі орієнтал із використанням новітніх технологій». Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Збірник тез доповідей VІІІ інтернет науково-методичної конференці, (8), 45- 49.

Ровный, А. С., Галимский, В. А., & Бойченко, Н. В. (2016). Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки. Монография. ХГАДИ, Харьков.

Худолій, О. М., & Іващенко, О. В. (2014). Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія. Харків: ОВС.

Шаповалов, Б. Б., & Дворецький, Е. Г. (2010). Кикбоксінг (версія WPKA), навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ). Київ.

Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu, 2, 19-21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.