Результати впровадження програми з загально та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону в процес фізичного виховання учнів молодших класів

І. М. Скрипка, С. В. Чередніченко

Анотація


Мета: встановити вплив програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону на фізичний стан школярів початкових класів. Матеріал і методи: Педагогічний експеримент проводився на базі ЗОШ №2 м. Суми. Була сформована експериментальна група в кількості 16 учнів 7-8 річного віку і контрольна група – 16 учнів такого ж віку. В дослідженні були застосовані наступні методи дослідження: методи теоретичного аналізу й узагальнення даних науково-методичної літератури та документальних матеріалів; педагогічне тестування, педагогічний експеримент; методи розрахунку основних показників захворюваності; антропометричні і фізіологічні методи; метод оцінки рівня фізичного здоров’я (за Г. Л. Апанасенком); методи математичної статистики. Результати: підтверджено проблему щодо розв’язання питання фізичної підготовки учнів початкової школи за умови вдосконалення наявних та розробки нових оздоровчо-тренувальних програм та комплексів, а також створення системи комплексного контролю розвитку фізичної підготовленості учнів. Встановлено, що розроблено та практично випробувано велику кількість авторських комплексів і програм з загальної фізичної підготовки та фізкультурно-оздоровчих занять для учнів початкової школи. Визначено, що застосування занять з панкратіону у фізичному вихованні школярів та вивчення їх впливу на фізичну підготовку учнів розглянуто не достатньо. Висновки: підтверджено оздоровчий вплив комплексної програми загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону на стан здоров’я учнів.

Ключові слова: панкратіон; школярі; здоров’я; фізична підготовка; захворювання.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Алексєєв, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою). Xарків: ХДАФК.

Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова СС-Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), (2), 12-15.

Бойченко, Н. В., Алексєнко, Я. В., & Алексєєва, І. А. (2015). «Інноваційні технології в системі підготовки спортсменів-єдиноборців». Единоборства, (11), 25-27.

Вітос, Я. (2014). «Вплив занять східними одноборствами на показники психофізіологічного розвитку дітей 5–6 років», № 4 (28), 58-61

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». Единоборства, № 2, 20-23.

Максименко, Л. М. (2017). «Педагогічні аспекти біомеханіки удару м’яча ключкою під час гри елементів флорболу серед старших дошкільників». Т (61), 141. 49–52

Мунтян В. С. (2014). «Электронный учебно-методический комплекс в программе обучения студентов единоборствам». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях. ХГАФК, 137 - 145.

Ровный, А. С., Галимский, В. А., & Бойченко, Н. В. (2016). Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки. Монография. ХГАДИ, Харьков.

Скрипка, І. М. (2017, а). Програма (для гуртка, факультативу, секції) Загальна фізична підготовка з елементами панкратіону (для учнів 1-4 класів). Суми.

Скрипка, І. М. (2017, b). Застосування елементів панкратіону в процесі фізичного виховання молодших школярів», Науковий журнал «Молодий вчений» №3.1 (43.1), 250-254.

Ananczenko, K. V. (2015). «Fun forms of martial arts in positive enhancement of all dimensions of health and survival abilities». Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach, Czestochowa, Poland. – Warsaw : Archives of Budo, 32-39.

Tomenko, O. (2017). «Effect of taekwondo on musculoskeletar system of primary school age children», Journal of Physical Education and Sport. №17 (3), 1095-1100.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.