Педагогічні технології удосконалення фізичної та технічної підготовки боксерів

о. В. Хуртенко, С. М. Дмитренко

Анотація


Мета: вивчити проблеми удосконалення фізичної та технічної підготовленості юнаків боксерів середньої вагової категорії за допомогою вправ кросфіту. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики, метод експертних оцінок. Результати: Визначено показники фізичної та технічної  підготовленості юнаків боксерів І розряду середньої вагової категорії. Розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено методику удосконалення фізичної та технічної підготовленості юнаків боксерів І розряду середньої вагової категорії за допомогою впровадження вправ кросфіту. Аналіз результатів тестів, на етапі констатувального експерименту, що характеризують технічну підготовленість юнаків боксерів,показав, що середньогрупові показники тестів в контрольній та експериментальній групах не мали статистично достовірних відмінностей. Після впровадження авторської програми з кросфіту ми отримали результати, які доводять, що у всіх тестових вправах у боксерів експериментальної групи виявлені статистично достовірні позитивні зрушення. Висновки: в результаті аналізу науково – методичної літератури та власного дослідження ми отримали результати, які доводять, що одним з найефективніших методів удосконалення фізичної та технічної підготовки боксерів вважаються вправи системи кросфіт, яка дозволяє розвивати силу, швидкість та витривалість не окремо, а як комплексний прояв: силова витривалість, швидкісно-силова витривалість, швидкісна сила.

Ключові слова: боксери, фізична підготовка, технічна підготовка, вправи, кросфіт.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Алексєєв, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою). ХДАФК, Xарків.

Бойченко, Н. В., & Сушко, Ю. П. (2011). «Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации». Слобожанський науково-спортивний вісник, 2, 47-50.

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». Единоборства, № 2, 20-23.

Киселев, В. А. (2006). Совершенствование спортивной підготовки высококвалифицированных боксеров. Изд-во «ФК», Москва.

Колесник, И. С., & Осипова, Д. А. (2013). «Факторы, влияющие на повышение уровня технической подготовленности квалифицированных боксеров». Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физическойк ультуры и спорта. Т. 26.- №1, 79-87.

Ост’янов, В. Н., & Яремко, М. О. (2006). «Передзмагальна підготовка боксерів вищих розрядів до головних змагань (на прикладі збірної команди України)». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. № 7, 88 – 97.

Ровный, А. С., Галимский, В. А., & Бойченко, Н. В. (2016). Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки. Монография. ХГАДИ, Харьков.

Савчин, М. П. (2003). Тренованість боксера та її діагностика. Нора-Прінт, Київ.

Філімонов, В. І. (2000). Бокс. Спортивно-технічна і фізична підготовка. Інса, Москва.

Хуртенко, О. В., & Хоронжевский, Д. Л. (2018). «Характеристика фитбол-аэробики как инновационной фітнес технологии в тренировочном процессе юных гимнасток». Актуальные научные исследования в современном мире. № 1-3, 44-49.

Boychenko, N. V. (2008). «Ways of improving technical preparation of combat sportsmen». Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu, 2, 19-21.

Soifer, Jason. (2014). «Co-founderof Cross-Fit workout program opens gymin Prescott». The Daily Courier. Retrieved 28 April.

Stewart, A. (2011). «The Boxer’s «Pugilistic-Present»: Ethnographic Notes Towards a Cultural History of Amateur and Professional Boxingin England». Sportin History, vol.31(4), pp. 464–486. doi:10.1080 /17460263.2011.645337.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.