Швидкісно-силова спрямованість тренування юних самбістів

Т. М. Кравчук, Г. О. Огарь, Б. Ю. Кондратович

Анотація


Анотація. Мета: розробити і експериментально обґрунтувати ефективність методики підготовки юних самбістів 9-10 років зі спрямованістю на швидкісно-силовий компонент. Матеріал і методи. В експерименті взяли участь 20 юних самбістів  Чугуївської ДЮСШ Харківської обл., (вік 9-10 років). Спортсмени були поділені на експериментальну (n=10) і контрольну групи (n=10). Спеціально організований педагогічний експеримент тривав 25 тижнів. У зміст тренувальних занять експериментальної групи  входила велика кількість загальнорозвиваючих та спеціальних вправ, спрямованих на розвиток швидкісно-силових здібностей спортсменів. Використовувались вправи з гумовими амортизаторами, обважнювачами, стрибкові вправи, метання різних предметів, ігри з елементами єдиноборства, рухливі ігри та вправи, які сприяють виробленню вміння швидкого напруження та розслаблення м’язів. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Результати: протягом експерименту позитивна динаміка фізичної підготовленості юних самбістів експериментальної групи значно перевершила (за усіма досліджуваними показниками) зростання рівня фізичної підготовленості спортсменів контрольної групи. Висновки. Збільшення обсягу швидкісно-силових засобів у навчально-тренувальному процесі юних самбістів слід розглядати як один з шляхів підвищення ефективності системи підготовки на початковому етапі спортивної спеціалізації. Спортивне тренування, що зорієнтоване на акцентоване вдосконалення  швидкісно-силових здібностей, забезпечує досягнення юними самбістами 9-10 років більшого приросту не тільки швидкісно-силових здібностей, але й інших рухових здібностей, безпосередньо з ними пов’язаних (абсолютна сила, силова й швидкісно-силова витривалість, спритність). Під впливом тренування швидкісно-силової спрямованості підвищується інтенсивність навчально-тренувального процесу, що, в свою чергу, сприяє підвищенню щільності тренувальних занять.

Ключові слова: юні самбісти, швидкісно-силова спрямованість, фізична підготовка, динаміка.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бойченко, Н. В. (2017) «Спортивный отбор на начальном этапе подготовки в борьбе». Единоборства 1(3), 12-14.

Бойченко, Н. В., & Сушко, Ю. П. (2011). «Пути повышения скоростно-силовой подготовленности борцов высокой квалификации». Слобожанський науково-спортивний вісник. ХДАФК, №2, 47-50.

Волков Л.В. (2002). Теория и методика детского и юношеского спорта. Олимпийская література, К.

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». Единоборства, № 2, 20-23.

Максимов, Д. В., Селуянов, В. Н., & Табаков, С.Е. (2011). Физическая подготовка единоборцев (самбо, дзюдо). ТВТ Дивизион, Москва.

Огарь, Г. А., Санжаров, В. А. & Ласица, В. И. (2010). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов на протяжении макроцикла в условиях высшего учебного заведения». Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, №12, 86-89.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник. Олимпийская л-ра, К.

Рябинин, С. П., & Шумилин, А. П. (2007). Скоростно-силовая подготовка в спортивных единоборствах. Учебное пособие, Красноярск.

Санжарова, Н. М. & Огарь, Г. О. (2018). «Оптимізація методики спеціальної швидкісно- силової підготовки юних кікбоксерів». Единоборства, №1, 70-80.

Санжарова, Н., Огарь, Г., & Сич, Д. (2018). «Особливості швидкісно-силової підготовки юних тхеквондистів». Единоборства, №3(9), 58-68.

Сергієнко, Л. П. (2010). Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти. КНТ, К.

Тропин, Ю. & Бойченко Н. (2018). «Взаимосвязь психофизиологических показателей и физической подготовленности у квалифицированных борцов». Слобожанський науково-спортивний вісник 2(64), 82-87.

Тропин, Ю. Н. (2018). «Динамика физической подготовленности у юных борцов греко-римского стиля». Единоборства №2(8), 84-92.

Тропін, Ю. М., Панов, П. П., & Бєлобаба, С. Б. (2017). «Фізична підготовка борців». Единоборства, №3(5), 82-84.

Туманян, Г. С. (2006). Стратегия подготовки чемпионов: настольная книга тренера. Советский спорт, М.

Худолій, О. М. & Іващенко, О. В. (2014). Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія. ОВС, Харків.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.