Вдосконалення техніко-тактичної майстерності рукопашників

К. В. Ананченко, Н. В. Бойченко, Є. В. Ручка

Анотація


Анотація. Мета: розробити комплекси для вдосконалення техніко-тактичної майстерності бійців-рукопашників. Матеріал і методи. З метою оптимізації техніко-тактичної підготовки бійців-рукопашників був проведений теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; проведене анкетне опитування (в якому прийняли участь 75 фахівців); аналіз відеозаписів змагальної діяльності кваліфікованих бійців; педагогічні спостереження. Результати: на основі анкетного опитування тренерів-викладачів та спортсменів (n=75),  аналізу змагальної діяльності бійців рукопашного бою були розроблені техніко-тактичні комплекси підготовки бійців. Запропоновані комплекси були розроблені з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменів: вагових категорій (важких, середніх, легких); морфологічних особливостей (для бійців низького зросту з короткими кінцівками; для бійців середнього зросту; для бійців високого зросту з відносно довгими кінцівками). Висновки. Анкетне опитування серед бійців, з метою виявлення їх думки щодо застосування запропонованих комплексів в бойовій практиці, дозволило з'ясувати, що 80 % респондентів обирають техніко-тактичний комплекс 1 (така динамічна ситуація у рукопашному бою зустрічається досить часто так, як є стартовою ланкою атакуючих дій «атакуючий починає з ударів руками»); 78 % - техніко-тактичний комплекс 4 (респонденти вважають за краще техніко-тактичний комплекс 4 тому, що основні технічні дії у рукопашному бою виконуються захопленнями ніг руками); 72 % - техніко-тактичний комплекс 2 (така динамічна ситуація зустрічається нерідко у рукопашному бою «атакуючий починає з ударів ногами»); 56 % - техніко-тактичний комплекс 3 (такий стан в рукопашному бої є типовим при спільному захопленні в кінці сутички, коли бійці досить сильно стомлені, із захопленнями тулубу). Результати роведеного дослідження дозволили розробити практичні рекомендації щодо удосконалення техніко-тактичних дій бійців.

Ключові слова: рукопашний бій, змагальна діяльність, комплекси, опитування, комбінаціі, техніко-тактичні дії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексєєв, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою). ХДАФК, Xарків.

Ананченко, К. В., & Хацаюк, О. В. (2018). «Особливості тренувального процесу та техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів-ветеранів». Единоборства, 4-18.

Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 2, 148-150.

Бойченко, Н. В., Станкевич, Б., & Дрозд, М. С. (2014). «Контроль за станом підготовленості борця». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 1, 14-17.

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». Единоборства, 20-22.

Зарезин С. Г. & Марков Е. Э. (2017). «Оптимальное боевое состояние бойцов-рукопашников». Проблемы внедрения результатов инновационных технологий, 24-29.

Мунтян, В. С. (2006). Опимизация специальной подготовки в рукопашном бое с учетом индивидуальных особенностей спортсменов: (дис... канд. наук по физ. воспитанию и спорту). Харьков.

Новиков, А., Морозов, О., & Васильев, Г. (2015). «Моделирование соревновательной деятельности как процесс оценки предельных и резервных возможностей единоборцев». Наука в олимпийском спорте, (1), 38-42.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 2 кн. Олимп. лит., Киев.

Ровный, А. С., Романенко, В. В., & Пашков, И. Н. (2013). Управление подготовкой тхеквондистов: монография. Харьков.

Терещенко, В. І. (2001). Боротьба самбо та рукопашний бій: навч. посібник для студ. вищих навч. Закладів. Державна податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України, Ірпінь.

Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2017). «Содержание различных сторон подготовки борцов». Единоборства, 79-83.

Тропин, Ю. Н., Камаев, О. И., & Калиниченко, А. В. (2015). «Особенности стилей ведения поединка в борьбе». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 156-159.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.