Індивідуальні стилі бойової діяльності юних шпажистів

І. В. Кривенцова, О. В. Іванов, М. В. Хворост

Анотація


Анотація: Мета: дослідити методику формування особистого стилю ведення бойової діяльності у юних фехтувальників. Матеріал і методи: в дослідженні взяли участь 23 шпажисти у віці 12-13 років. Дослідження тривало 10 місяців. Учасники тренувалися 3-4 рази на тиждень по 90 хвилин. Проведено аналіз спеціальної літератури, педагогічне спостереження, опитування тренера, батьків та спортсменів, складена психолого-педагогічна характеристика кожного шпажиста. Оцінка запровадженої методики здійснювалася за допомогою аналізу динаміки зміни показників результативності бойових дій, що визначалися у кожного зі шпажистів під час змагальних та тренувальних боїв. На початку та наприкінці експерименту було проаналізовано по 115 боїв. Результати. На основі аналізу літературних джерел розроблено авторську методику формування індивідуального стилю бойової діяльності юних шпажистів; обґрунтовано її впровадження в практику навчально-тренувального процесу; доповнено дані щодо індивідуального стилю бою шпажистів 12-13 років. З урахуванням переважання результативних дій (дійсних уколів) шпажисти були поділені на три умовних групи: переважно атакуючі, переважно оборонні, змішаного (комбінованого) стилів. Динаміка зміни показників результативності бойових дій доводить ефективність впроваджених спеціальних вправ. Висновки: запропонована методика підготовки юних шпажистів до змагань з урахуванням їхніх фізичних і психологічних особливостей, а також створення індивідуальної манери ведення бою дозволяє швидше сформувати навички бойової діяльності. Встановлена вірогідна різниця між показниками кожної групи порівняння, у динаміці дослідження (р<0,05) та вірогідна різниця між показниками кожної групи порівняння, у динаміці дослідження (р<0,01,) щодо зменшення виконання шпажистами випадкових уколів.

Ключові слова: фехтування, шпажисти, стилі бойової діяльності, єдиноборство, спорт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антохин, А. В. (2006). Построение интегральной подготовки фехтовальщиков-рапиристов 15-16 лет. (Автореф. дис. канд. пед.наук). Москва.

Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 2, 148-150.

Бойченко, Н. В., Алексєнко, Я. В., & Алексєєва, І. А. (2015). Інноваційні технології в системі підготовки спортсменів-єдиноборців. Единоборства, (11), 25-27.

Бріскін, Ю. А., Задорожна, О. Р., & Пітин, М. П. (2018). Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні: монографія. Київ.

Бусол, В., & Дьоміна, О. (2013). Фехтування в Україні: історія та сучасний стан: навч. посіб. Київ.

Коробейніков, Г. В., & Дуднік О. К. (2006). «Діагностика психоемоційних станів у спортсменів». Спорт. медицина, 1, 33-36.

Кривенцова, И. В., Клименченко, В. Г., & Одокиенко, И. И. (2011). «Особенности методики обучения фехтованию будущих педагогов». ТМФВ, (11), 14-18.

Кривенцова, І. В., & Пашкевич, С. А. (2016). «Ефективність рухливих ігор у розвитку швидкісних якостей 12-14 річних фехтувальників». Наука і освіта, (8), 98-100.

Павлов, А. И. Павлович, В. Ю., & Лыков, Ю. В. (2011). «Специализированная подготовка к боям с конкретным соперником в фехтовании». Научно-методические проблемы спортивного фехтования: материалы науч.- практ. конф, Смоленская гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма, 11-17.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая те- ория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 2 кн. Олимп. лит., Киев.

Ivashchenko, O. V., Iermakov, S. S., Khudolii, O. M., Cretu, M., & Potop, V. (2017). «Level of physical exercises’ mastering in structure of 11-13 yrs age boys’ motor fitness». Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 21(5), 236-243.

Korobeynikov, G., Korobeynikova, L., Iermakov, S., & Nosko, M. (2016). «Reaction of heart rate regulation to extreme sport activity in elite athletes». Journal of Physical Education and Sport, vol. 16, no. 3, pp. 976-981; doi: 10.7752/ jpes.2016.03154

Kozina, Zh. L., Kot, V., & Ogar, G. .A. (2018). «Individual approach in the preparation of athletes in martial arts». Health, sport, rehabilitation, 4(2), 28-38.

Kriventsova, I., Iermakov, S., Bartik, P., Nosko, M., & Wojciech J Cynarski. (2017). «Optimization of student-fencers’ tactical training». Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 17(3), 21-30.

Tyshler, D. A., & Ryzhkova, L. G. (2014). «Pedagogic principles of initial training». Fizicheskaia kul’tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 3, 34-36.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.