Особливості функціональних здібностей тхеквондистів

І. М. Пашков, О. В. Палій

Анотація


Анотація. Мета: Дослідити реакцію організму тхеквондистів 12‑14 років на фізичне навантаження. Матеріал та методи. Дослідження проводилися в м. Ізюм, Харківської обл., на базі Ізюмської ДЮСШ ім. В. В. Ткаченка. В дослідженні прийняли участь кадети, 15 чоловік, віком 12‑14 років, які займаються в групах попередньо-базової підготовки на відділенні тхеквондо ВТФ. В дослідженні використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду провідних тренерів, педагогічне тестування, методи математичної статистики.. Результати:  аналіз отриманих показників, показав, що організм спортсменів експериментальної групи після педагогічного експеримент реагує на дозоване фізичне навантаження збільшенням ЧСС на 66,7%, в контрольній – 77,3%, тоді як до початку експерименту: в експериментальній –             60 %; контрольній – 74,7%. Реакція артеріального тиску на фізичне навантаження в експериментальній та контрольній групах характеризується збільшенням АС (з 101,7 до 120,7 в експериментальній та з 102,0 до 119,3 мм. рт. ст. в контрольній), та зниженням АД (з 64,7 до 64,33 в експериментальній та з 63,7 до 62,33 мм. рт. ст. в контрольній). Висновки. 1. Результати показників середнього арифметичного в експериментальній групі змінилися наступним чином: пульс у спокої змінився з 13,87 до 12,73; в контрольній групі – з 13,93 до 13; під впливом фізичних навантажень у тхеквондистів експериментальної групи виявлено більше уповільнення частоти серцевих скорочень, яке пов’язане посиленням парасимпатичних впливів на функції автоматизму серця, яке відображає процеси економізації серцевої діяльності. 2. Середні показники артеріального тиску: АС у спокої змінився з 103,3 до 101,7; АД у спокої змінився з 66 до 64,7. Результати показників в контрольній групі – АС у спокої змінився з 101,3 до 102; АД у спокої змінився з 64 до 63,7. Це дає підстави стверджувати про підвищення ступеня адаптації та процесів економізації організму тхеквондистів під впливом запропонованої нами методики вдосконалення витривалості

Ключові слова: адаптація, витривалість, навантаження, методика, розвиток, тхеквондисти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голоха, В. Л. (2017). «Проблеми підвищення спеціальної витривалості дзюдоїстів». Единоборства, № 4, 56-61.

Палій О. В., & Пашков І. М. (2018). «Динаміка розвитку витривалості тхеквондистів 12-14 років». Єдинобрства №3(9), 32–40.

Пашков, І. М., & Палій, О. В. (2017). «Особливості розвитку витривалості у тхеквондо». Єдиноборства, № 2(13), 43-46.

Пашков, І. М. (2015a). «Адаптаційні процеси тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. наукових праць, Випуск 3(58)15, 93–95.

Пашков, И. Н. (2015b). «Повышение уровня физической работоспособности в тхеквондо на этапе предварительной базовой підготовки». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. наукових праць, Випуск 4 (59), 60–63.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : 2 кн. Олимп. лит., Киев.

Ровный, А. С., Романенко, В. В., & Пашков, И. Н. (2013). Управление подготовкой тхеквондистов. [Монография]. Харьков.

Ровний, А. С., Ільїн, В. М. , Лизогуб, В. С., & Ровна, О. О. (2015). Фізіологія спортивної діяльності. ХНАДУ, Харків.

Романенко, В. А. (2005). Диагностика двигательных способностей. «Новый мир», УКЦентр, Донецк.

Солодков, О. С., & Сологуб, О. Б. (2005). Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. Учебник. 2–е изд., испр. и доп. : Олимпия Пресс, Москва.

Rovniy, A., Pasko, V., Karpets, L., Lyzogub, V., Romanenko, V., Dzhym, V., & Dzhym, Y. (2018). «Optimization Of Physical Loads As A Basis For Formation Of The Coordination Features Of Young Taekvondo Athletes». Research journal of pharmaceutical biological and chemical sciences, № 9(5), 2216–2225.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.