Дослідження інтенсивності змагальних поєдинків юних борців вільного стилю

Г. О. Огарь, В. Д. Середа

Анотація


Анотація. Мета: провести порівняльний аналіз інтенсивності дій борців вільного стилю на чемпіонатах світу і України 2019 року з вільної боротьби, серед кадетів. Матеріал і методи. Для дослідження інтенсивності змагальних сутичок, шляхом експертної оцінки, були визначені критерії оцінки різних зон інтенсивності. Було запропоновано поділити дії борців, під час ведення змагальних поєдинків, на три зони інтенсивності: мала (низька), помірна, висока. До першої зони увійшли дії борців без контакту у стойці,  пасивні дії в партері. До другої зони інтенсивності увійшли дії борців у контакті (підготовка до проведення прийому; оманливі атаки; боротьба за захоплення). До третьої зони інтенсивності увійшли спроби виконання технічних дій (вдалі й невдалі) захист від атак супротивника, як в стойці так і в партері; боротьба в небезпечному положенні. Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, педагогічний експеримент; аналіз змагальних поєдинків; методи математичної статистики. Результати: Була досліджена інтенсивність дій юних борців на чемпіонатах світу й України 2019 року  з вільної боротьби, що дозволило визначити вплив функціональної підготовленості спортсменів на успішність у змагальних поєдинках. Висновки. У фінальних поєдинках чемпіонату світу і чемпіонату України 2019 року з вільної боротьби, серед кадетів найвищу інтенсивність показали борці легких вагових категорій, за ними йдуть середньоваговики, після яких борці важких вагових категорій. Порівняльний аналіз інтенсивності фінальних сутичок досліджуваних змагань показав перевагу борців - учасників чемпіонату світу над  учасниками чемпіонату України. На світовій першості спортсмени 38,59 % часу вели активну боротьбу високої інтенсивності, 39,98 % часу боротьби велося з помірною інтенсивністю і 21,43 % - низької інтенсивності. На чемпіонаті України, відповідно – 27,97 %; 45,97 %; 26,06 %. Борці, які перемагали у фінальних сутичках більше балів отримали у другому періоді поєдинків, незалежно від рівня змагань (близько 62,5 %), що є опосередкованим показником їхньої високої функціональної підготовленості. Спортсмени, які програли сутички, на чемпіонаті світу, у першому періоді були більш результативними (57,02 %), а на чемпіонаті України незначно результативнішими були у другому періоді (52,44 %). Переможці обох змагань значно перевершили своїх опонентів за кількістю набраних балів (р<0,001), хоча переможці чемпіонату світу перший період у багатьох сутичках програвали.

Ключові слова: юні борці, інтенсивність дій, порівняльний аналіз, переможці, переможені.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 2, 148-150.

Бойченко, Н. В., & Голубничій, Р. В. (2016). «Особливості фізичної підготовки спортсменок, що займаються дзюдо». Єдиноборства, 11-13.

Бойченко, Н. В., & Гринь, Л. В. (2011). «Техніко-тактичні показники змагальної діяльності єдиноборців». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 1, 10-13.

Воложанин, С. Е., & Дагбаев, Б. В. (2011). «Совершенствование специальной физической подготовленности борцов вольного стиля на базе акцентированной силовой тренировки». Вестник Бурятского государственного университета, 13, 43-46.

Камаев, О. И., Тропин, Ю. Н., & Костюков, Я. Э. (2017). «Специальная выносливость как неотъемлемая часть подготовки борцов». Единоборства, 3, 40-43.

Максимов, Д. В., Селуянов, В. Н., & Табаков, С. Е. (2011). Физическая подготовка единоборцев (самбо, дзюдо). ТВТ «Дивизион». Москва.

Огарь, Г. О., Санжаров, В. А., Ласиця, В. І., & Ручинський, Д. О. (2014). «Особливості спеціальної підготовленості юних борців греко-римського стилю з різними тактичними манерами ведення поєдинку». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 118(4), 143-145.

Панченко, И. А., & Селюкин, Д. Б. (2015). «Особенности физической и тактико-технической подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой». Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 5(123), 138-142.

Первачук, Р., Загура, Ф., & Свищ, Я. (2016). «Особливості побудови програми фізичної підготовки борців вільного стилю з урахуванням домінантного типу енергозабезпечення». Спортивна наука України, 1(71), 9-16.

Ручка, Є. В. (2016). «Удосконалення підготовки юних борців в умовах динамічного розвитку вільної боротьби». Траектория науки. Электронный научный журнал, 2(7), 5.51-5.56.

Салчак, В. К. (2015 ). «Оптимизация средств физической подготовки борцов вольного стиля». VII Международная студенческая электронная научная конференция. Современные проблемы физической культуры и спорта, 45-53.

Тропин, Ю. Н. (2019). «Модельные характеристики физической подготовленности юных борцов в группах предварительной подготовки». Единоборства, 2(9), 71-80.

Тропін, Ю. М., Панов, П. П., & Бєлобаба, С. Б. (2017). «Фізична підготовка борців». Єдиноборства, 3, 82-84.

Тропін, Ю. М., & Пашков, І. М. (2018). «Фізичні навантаження як основний засіб підвищення працездатності борців». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 1, 70-74.

Тропін, Ю. М., Пономарьов, В. А., & Кліменко, О. І. (2017). «Взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості з показниками змагальної діяльності у юних борців греко-римського стилю». Слобожанський науково-спортивний вісник, 1(57), 111-115.

Шандригось, В. І. (2015). «Індивідуалізація технічної підготовки юних борців вільного стилю». Спортивна наука України, 5(69), 44-48.

Шандригось, В. І., Яременко, В. В., & Первачук, Р. В. (2018). «Аналіз виступів борців різних країн на чемпіонаті Європи 2018 року з вільної боротьби серед чоловіків». Единоборства, 4(10), 80-90.

Шандригось, В. І., Яременко, В. В., Первачук, Р. В., & Латишев, М. В. (2018). «До питання оцінки фізичної підготовленості борців вільного стилю». Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії, 5(17), 82-84.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.