Застосування рухливих ігор з метою відбору школярів до занять боротьбою на початковому етап підготовки

Ю. І. Палічук, О. М. Вілігорський, О. М. Мартинів

Анотація


Анотація. Мета: визначити ефективність застосування рухливих ігор з метою відбору школярів до занять боротьбою на початковому етапі підготовки та виявити їх вплив на розвиток фізичних якостей дітей. Матеріал і методи: узагальнення наукових джерел і документальних матеріалів; педагогічні методи дослідження (педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент); методи математичної статистики. Проводилось тестування за методикою Н. Н. Сорокіна,               Ю. Г. Каджаспірова (1970). Вона проводиться на основі трьох груп тестів, що визначають рівні розвитку швидкісних і силових здібностей, гнучкості в суглобах, координаційні здібності. Результати. Здійснивши дане дослідження учні, які не займались за нашою програмою показали за середньою перспективністю більше половини обстежуваних учнів (57,1 %), а з низькою – 42,9 % учнів. Учнів, які б мали високу перспективність до боротьби не виявлено. При відборі здібних борців 11–12 років 57,1 % обстежених мають середню перспективність у спортивній кар’єрі борця. А 78,6 % школярів які займались за програмою із використанням ігор показали високу і середню перспективність, що свідчить про ефективність застосування рухливих ігор у відборі на етапі початкової підготовки та виявити їх вплив на розвиток фізичних якостей юних борців. Визначено найбільш ефективні шляхи початкового відбору - це виявлення показників: морфологічних, фізіологічних, біохімічних характеристик і механізмів, що визначають індивідуальні відмінності і рухові можливості юних борців. Висновки. Отже, при відборі здібних борців з дітей які не займались іграми і дітей які займались іграми ми виявили 78,6 % які мають перспективу у заняттях боротьбою і ми їм будемо пропонувати заняття у спортивних школах боротьби. В результаті аналізу наукових досліджень, ми дійшли висновку, що сучасна система спортивного відбору включає в себе чотири етапи, а саме: первинний (попередній), вторинний (поглибленої перевірки) спортивної орієнтації, відбір у збірні команди (олімпійські, національні).

Ключові слова: боротьба, підготовка, відбір, рухливі ігри, фізичні якості, дослідження.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Алексєєв, А. Ф., Ананченко, К. В., & Бойченко, Н. В. (2014). Теорія та методика викладання дзюдо та самбо: навч. посіб. для студенів 3 курсу (за кредитно-модульною системою). ХДАФК, Xарків.

Бойченко, Н. В., Тропін, Ю. М., & Панов, П. П. (2013). «Техніка та тактика у спортивній боротьбі». Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях, 52-56.

Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 2, 148-150.

Булатова, М. М. (2017). Боротьба. Енциклопедія в запитаннях і відповідях. Навчальне видання. Олімпійська література, Київ.

Волков, Л. В. (2015). Вільна боротьба: базова фізична підготовка. Ризо-Графіка, Бориспіль.

Ермаков, С. С., Тропин, Ю. Н., & Бойченко, Н. В. (2016). «Специальная физическая подготовка квалифицированных борцов». Единоборства, 20-22.

Латишев, С. В., & Шандригось, В. І. (2011). Вільна боротьба. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Київ, АСБУ, 96 с.

Сергієнко, Л. П. (2009). Тестування рухових здібностей школярів. Київ.

Ставрінов, М. Г. & Волошин, В. М. (2017). Греко-римська боротьба. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, АСБУ, Київ.

Тропин, Ю. Н. (2018). «Особенности физической подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой». Единоборства, 4(10), 62-68.

Шандригось, В. И. (2015). «Індивідуалізація технічної підготовки юних борців вільного стилю». Спортивна наука України, 5, 44-48.

Galan Y., Yarmak O., Kyselytsia O., Palichuk Y., Moroz O., & Tsybanyuk O. (2018). «Monitoring of the physical condition of 13-year-old schoolchildren in the process of physical education». Journal of Physical Education and Sport (JPES), 18(2), Art 97, pp. 663-669.

Yarmak O. Galan Y., Koshura A., Moseychuk Y., Palichuk Y., Moroz O., & Tsybanyuk O. (2018) «Characteristics of physical conditions of 7-9-year-old schoolchildren within the process of physikal education». Journal of Physical Education and Sport (JPES)», 18, Art 297, pp. 1999-2007.

Yarmak O., Blagii O., Berezovskyi V., Balatska L., Kyselytsia O., & Palichuk Y. (2018). «Optimization of psychophysiological indicators of adolescents by means of sport orienteering». Journal of Physical Education and Sport.. Vol. 18, Art. 75. pp. 526-531.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.