Травмування під час тренування у спортивній секції з боксу пов`язане з недостатньою фізичною підготовленістю курсантів

Д. В. Петрушин, Д. О. Хованова

Анотація


Анотація. Мета: дослідити травмування під час тренування з боксу пов`язане з недостатньою фізичною підготовленістю курсантів. Матеріал і методи. У дослідженні брали участь курсанти спортивної секції з боксу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Секційні заняття з курсантами проводяться тричі на тиждень протягом 2015-2019 років. За поточний період з 01.09.2017 по 01.10.2018 року у медико-санітарній частині, що знаходиться на території ДДУВС було виявлено 34 випадків травмування пов`язанні з залученням працівників постійного та перемінного складу університету до занять секції з боксу. Аналізуючи випадки травматизму  з керівником  секції було  прийнято рішення створити окрему групу для менш фізично підготовлених курсантів. Загальна фізична підготовленість курсантів досліджувалась за наступними нормативами: комплексна силова вправа (разів за 1 хв.), біг 100м., біг 1000м., човниковий біг 10х10. Щодо оцінки спеціальної фізичної підготовленості були проведені нормативи: удари по мішку за 8с., удари по мішку за 3хв., поштовх ядра 4кг.:  сильнішою рукою, слабкішою рукою. Для ефективного проведення аналізу отриманих результатів всі показники тестування заносились до протоколів, після чого проводилась статистично-математична обробка. Порівняння проводилося по кожному окремому руховому тесту. Отримані результати оброблялись на персональному комп’ютері. Методи дослідження: узагальнений теоретичний матеріал з питань спеціальної підготовки спортсменів у боксі; узагальнений практичний досвід фахівців у області спортивних єдиноборств та травмування; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Результати: За результатами дослідження за всіма показниками відбулись позитивні зрушення. Знизився ризик травмування курсантів на 60 % . Зменшилась кількість візитів до медико-санітарної частини за період з 01.10.2018 по 01.10.2019 року з причин травмування під час відвідувань секції з боксу. Висновки: було проаналізовано кількості випадків травмування під час тренування з боксу, які пов`язані з недостатньою фізичною підготовленістю курсантів та студентів та з’ясовано пряму взаємозалежність методу поділу груп та зменшенню кількості випадків травмування під час тренування з боксу, які пов`язані з недостатньою фізичною підготовленістю спортсменів (курсантів, студентів).

Ключові слова: бокс, курсант, фізична підготовка, фізична підготовленість, травмування


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Атиля, А. А. (2007). Бокс для початківців. Фенікс, Ростов н/Д.

Бейгул, І. О. (2018). Тактична підготовка спортсменів в боксі. ДДТУ, Кам'янське.

Бойченко, Н. В. (2007). «Пути повышения эффективности тренировочного процесса в восточных единоборствах». Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 2, 148-150.

Бойченко, Н. В., Станкевич, Б., & Дрозд, М. С. (2014). «Контроль за станом підготовленості борця». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 1, 14-17.

Вихор, В. І. (2011). «Удосконалення фізичної підготовки студентів засобами боксу». Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, (1), 24-28.

Граевская, Н., & Долматова, Т. (2018). Спортивная медицина. Курс лекций и практические занятия. Litres.

Михалюк, Є. Л., Черепок, С. М., Малахова, С. М., Черепок, О. О., &

Смирнова, О. Л. (2011). Фізична реабілітація та спортивна медицина. Київ.

Мовчан, В. П. (2018). «Проблема травматизма в спорте и его профилактика». Молодий вчений № 4.2 (56.2), 208-210.

Остьянов, В. Н. (2011). Обучение и тренировка боксеров. Олимпийская литература. Киев.

Павлов, Н. В. (2014). «Методика оценки технико-тактической подготовленности в боксе». Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта, (4 (110)), 108-113.

Поплавська, Л. І. (2001). «Проблема травматизму у боксі та шляхи його профілактики». Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, (18), 3-7.

Растрема, Ф. Х. (2002). Спортивные травмы. Основные принципы профилактики и лечения. Москва.

Сутула, В. А., Шутеев, В. В., Булгаков, А. К., & Луценко, Л. С. (2014). «Перспективы спортизации системы физического воспитания студенческой молодежи». Слобожанський науково-спортивний вісник, (4), 65-68.

Трушков, К. О. (2015). «Спортивный травматизм, его особенности, виды, профилактика». Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых, (3), 213-215.

Хіменес, Х. Р. (2015). Лекція: Спорт вищих досягнень. ЛДУФК, Львів.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.