Оптимізація та підвищення професійної компетентності викладачів кафедри одноборств з використанням комп'ютерних технологій

В. В. Романенко, Н. А. Веретельникова, А. Ю. Чуєв

Анотація


Анотація. Мета: розробити комп’ютерну програму, яка дозволить оптимізувати та підвищити ефективність професійної компетентності викладачів кафедри одноборств. Матеріали та методи. На підставі вивчення науково-методичної інформації та аналізу професійної діяльності викладачів кафедри одноборств, було виявлено, що є потреба у спеціалізованих комп'ютерних програмах, які позитивно впливають на якість організації навчального процесу зі студентами ХДАФК. Для освітнього процесу у ВНЗ характерне: вивчення великих обсягів наукової інформації; забезпечення методичної підтримки дисциплін, що викладають у ВНЗ; контроль за виконанням навчального навантаження; облік успішності студентів та багато різної інформації, яка потребує систематизації. Комп'ютерні технології надають досить багато можливостей зробити професійну діяльність викладача більш продуктивною, завдяки зручності їх використання з точки зору їх мобільності, об`єму збереженої інформації, можливості оперативної демонстрації різноманітних презентацій, слайдів, відеороликів щодо дисципліни, яка вивчається, можливості використання автоматизованих систем тестування, які дозволяють виявити рівень засвоєння навчального матеріалу студентами. Аналіз професійної діяльності викладачів кафедри одноборств дозволив сформувати ряд проблемних питань, рішення яких можна реалізувати у комп’ютерній програмі. У досліджені було використано наступні методи: теоретичний аналіз науково-методичної літератури, метод комп'ютерного програмування. Результати: розроблена та апрабована спеціалізована комп'ютерна програма для мобільних пристроїв, яка дозволяє підвищити ефективність організації професійної діяльності викладачів кафедри одноборств за наступними напрямками: контроль та облік, методичне забезпечення обраних дисциплін, аналіз якості навчання студентів-одноборців, формування  різноманітних звітів, щодо начального навантаження. Висновки: На підставі аналізу спеціальної літератури підтверджена актуальність впровадження комп'ютерних технологій у професійну діяльність викладачів, які дозволяють оперативно і якісно вирішувати різноманітні питання організації та проведення навчального процесу. Розроблено та апробовано комп'ютерний додаток «Журнал викладача», який дозволяє оптимізувати та підвищити професійну компетентність викладачів кафедри одноборств.

Ключові слова: викладач, одноборства, дисципліна, навантаження, контроль, звіт, розклад, оцінка, комп'ютерна програма.


Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Авдошин, А. С., & Долинин, И. С. (2012). «Применение иформационных технологий в спорте». Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века. Самарский институт (фил.) РГТЭУ, 392.

Ашанин, В. С., & Романенко, В. В. (2015). «Использование компьютерных технологий для оценки сенсомоторных реакций в

единоборствах». Слобожанський науково-спортивний вiсник,15-18.

Ашанін, В. С., Єгорова, О. В., & Філенко, Л. В. (2018). Інформаційно-комунікаційні системи у фізичному виховані та спорті. Серія: Інформатика та інформаційні технології у фізичному виховані та спорті. [Навчальний посібник]. ХДАФК, Харків.

Ашанін, В. С., Філенко, Л. В., & Нестеренко, М. С. (2011). «Комп'ютерне моделювання моніторингу знань студентів вищих навчальних закладів фізичної культури». Теорія та методика фізичного виховання, 42-44.

Бондаренко, О. В. (2017). «Применение мультимедийных технологий в образовательном процессе высшего учебного заведения». Современные проблемы науки и образования, электронный научный журнал № 3, раздел «Педагогические науки», 44-49.

Бойченко, Н. В. (2017). «Особливості дистанційного навчання студентів». Єдиноборства, 62-66.

Бойченко, Н. В., Алексєнко, Я. В., & Алексєєва, І. А. (2015). «Інноваційні технології в системі підготовки спортсменів-єдиноборців». Єдиноборства, (11), 25-27.

Бойченко, Н. В., Алексеева, И. А., & Алексенко, Я. В. (2013). «Применение информационных технологий в спорте и восточных единоборствах». Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях, 56.

Гринчук, С. Н., Дзюба, И. А., & Шакель, Е. В. (2016). Технологии компьютерного тестирования: учеб.-метод. Пособие (с электронным приложением). РИВШ, Минск.

Красильникова, В. А. (2012). Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие. Оренбургский гос. ун-т. – 2- е изд. перераб. и доп.

Ладика, П., & Бучок, В. (2013). «Сучасні комп'ютерні технології у фізичному вихованні і спорті». Актуальні аспекти фізичного виховання, спорту і здоров'я людини / ТНПУ ім. В. Гнатюка,. 128– 134.

Романенко, В. В. (2008). «Биомеханический анализ основных технических приёмов выполняемых ногами в таэквон-до». Физическое воспитание студентов №1, 44-50.

Романенко, В. В., & Веретельникова, Н. А. (2019). «Оценка биомеханических характеристик в ударных видах единоборств с помощью мобильного компьютерного приложения». Единоборства № 2(12), 48-57.

Романенко, В. В., & Голоха, В. Л. (2017). «Повышение эффективности профессиональной деятельности студентов и преподавателей̆ специализированных ВУЗов с помощью специальных компьютерных программ разработанных для мобільних устройств». Єдиноборства, №2(10), 53-56.

Романенко, В. В., Голоха, В. Л., & Веретельникова, Н. А. (2018). «Оценка и анализ подготовленности квалифицированных тхеквондистов». Единоборства, № 1, 58-69.

Романенко, В. В., Ровный, А.С., & Пятисоцкая, С.С. (2016). «Методика контроля и анализа изменений частоты сердечных сокращений единоборцев под воздействием физических нагрузок с использованием компьютерного приложения». Слобожанський науково-спортивний вiсник, 95-99.

Романенко, В. В., Тропін, Ю., Бойченко, Н., & Голоха, В. (2019). «Контроль успішності студентів з використанням комп'ютерних технологій». Слобожанський науково-спортивний вісник, (2 (70)), 75-79.

Саламаха, О. Є. (2010). «Використання освітніх інтернет-ресурсів у процесі фізичного виховання студентів, що займаються таеквондо». Педагогика, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, No 2, 131–133.

Стариков, Д. А. (2011). «О понятии мультимедиа технологии и их использовании в образовательном процессе». Научные исследования в образовании: педагогика, психология, экономика No 2, 53-55.

Філенко, Л. В., Полторацька, Г. С., & Бершов, С. І. (2017). Інформаційні технології навчання при підготовці студентів спеціалізації «Спортивний туризм». Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності, 113 – 120.

Rovnaya, О, Volodchenko, О., Podrigalo, L., Aghyppo, О., & Romanenko, V. (2017). «Comparative Analysis of a functional state of martial arts athletes». Journal of Physical Education and Sport, 2018, T17, № 3, p 2142-2147.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.