Спортивні ігри

Журнал видається в електронній версії (online). ISSN 2523-4161 (Online) Інформація розміщена на сайті: http://www.sportsscience.org. Історія журналу. Рік заснування - 2016 рік (з 2004 видавався як матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах») Область і проблематика: У збірнику представлені статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в ВНЗ, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стануфізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять спортивними іграми; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням спортивних і рухливих ігор. Для аспірантів, докторантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл. Засновник: Харківська державна академія фізичної культури, кафедра спортивних і рухливих ігор. Головний редактор: Помещикова І.П., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Члени редакційної колегії: Врублевський Є. П., доктор педагогічних наук, професор (Білорусь, Гомель, Гомельська державний університет ім. Ф. Скорини) Несен О. О. (Бикова О. О.), кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Мішин М. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Пасько В. В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Перевозник В. І. кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Перцухов А. А. кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Ровний А.С., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Шевченко О. О. кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна, Харків, Харківська державна академія фізичної культури) Спеціалізоване видання з проблем спортивних ігор Періодичність: 4 рази на рік Журнал включений в бази даних: ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), PBN (Polish Scholarly Bibliography); Google Scholar; NBUV (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронний фонд) Адреса редакції: 61168, г. Харьков, ул. Клочківська, 99, каб. 204. Телефон: +380679710657 E-mail: pomeshikovaip@ukr.net

Анонси

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Харківська державна академія фізичної культури

мають честь запросити представників Вашої організації

до участі в конференції 2019 р .:

 

 

          ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР І

ЄДИНОБОРСТВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

XV міжнародна наукова конференція

(08-09 лютого 2019 року, г. Харків, ХДАФК, 12:00, статті приймаються до 10.01.2019)

 

За підсумками конференції планується видати:

1) збірники конференції (мова статей - українська, російська, англійська);

2) журнал «Єдиноборства» (мова статей - українська, російська, англійська). Журнал індексується зарубіжними наукометричними базами.

3) журнал «Спортивні ігри» (мова статей - українська, російська, англійська). Журнал індексується зарубіжними наукометричними базами.

 
Опубліковано: 2018-12-12 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 4 (2018)


Обкладинка

СПОРТИВНІ ІГРИ

SPORTYVNI IHRY

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ