##about.submissions##

##about.onlineSubmissions##

##about.onlineSubmissions.haveAccount##
##about.onlineSubmissions.login##

##about.onlineSubmissions.needAccount##
##about.onlineSubmissions.registration##

##about.onlineSubmissions.registrationRequired##

 

##about.authorGuidelines##

1. Статті приймаються по встановленому графіку:

 - в № 1 (лютий) - до 15 січня поточного року;

- в № 2 (лютий) - до 15 січня поточного року;

 - в № 3 (червень) - до 15 травня поточного року;

 - в № 4 (листопад) - до 15 жовтня поточного року.

 2. Статті беруться до розгляду при суворому дотриманні вимог до авторських оригіналів статей

3. Головний редактор впродовж 7 днів повідомляє авторів про вступ статті по електронній пошті, перевіряє статтю на відповідність формальним критеріям, у тому числі здійснює перевірку оригінальності тексту по системі "Антиплагіат". При необхідності листується з авторами про усунення зауважень. Після усунення зауважень направляє статті головному (науковому) редакторові і в редакційну колегію.

 4. Статті, що поступили, розглядаються редакційною колегією впродовж 14 днів. Спочатку визначається відповідність статті тематиці журналу. Статті, що задовольняють формальним вимогам і що відповідають тематиці, спрямовуються на рецензування. Через 7 днів після реєстрації статті редакція повідомляє авторів про результати рецензування і про план публікації статті.

5. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, що не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.

6. У разі відхилення наданої статті редакційна колегія дає авторові мотивоване укладення.

7. Усі статті, що відповідають тематиці журналу за результатами розгляду редколегією спрямовуються на обов'язкове рецензування (дивіться порядок рецензування статей).

8. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що поступили, при необхідності скорочувати їх за узгодженням з автором, або, якщо тематика статті представляє інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання авторові.

 9. Редакційна колегія не вступає в дискусію з авторами відхилених матеріалів, рукописи не повертаються.

Оформление списка литературы и цитирование в научных работах должны отвечать требованиям APA STYLE.

APA Style (2011). Available at:http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [Rules for the Citing of Sources]. Availableat: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).

 

##about.privacyStatement##

Імена та електронні адреси, вказані користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватися виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватися і передаватися третім особам.