Морфологічні показники футболістів різного амплуа

Ірина Грубар, Надія Грабик

Анотація


Покращення якості підготовки футболістів, упровадження в практику ефективних засобів та методів тренування, вказують на необхідність спеціального вивчення та пошуку принципово нових підходів до організації тренувального процесу. Перш за все, треба орієнтуватися на стабільні, мало змінні в ході розвитку фактори, яким відповідають морфологічні показники. Мета дослідження – визначити морфологічні показники футболістів різного ігрового амплуа з наступним їх урахуванням у побудові тренувального процесу. Матеріал і методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань, нами використовувалися такі методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел; педагогічні спостереження та експеримент; антропометричні методи дослідження; статистична обробка результатів. У процесі дослідження було обстежено 40 футболістів різної кваліфікації та ігрового амплуа, групи ПСМ з футболу, які тренуються при ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. З них 3 голкіпери (7,5%), 13 захисників (32,5%), півзахисників – 17 (42,5%) та 7 нападників, що становить 17,5% від загальної кількості обстежених футболістів. Стаж занять футболістів становить від 1 до 10 років. Результати дослідження. У процесі дослідження представлені результати антропометричних обстежень 40-ка футболістів різних ігрових амплуа. Виявлені морфологічні особливості та встановлені відмінності структури тіла голкіперів, оборонців, півоборонців та нападників а саме, голкіпери характеризуються найбільшою довжиною, масою тіла, масо-ростовим індексом, найдовшими тулубом і руками, найбільшим індексом форми грудної клітки та кінцівок, довжиною рук, ніг, плеча, передпліччя, стегна і гомілки та шириною плеч. Тоді як, нападникам властива найбільша кількістю найменших значень досліджуваних показників, у той же час, вони мають великий індекс кінцівок та довгий тулуб. Підсумовуючи вище подане, можна сказати, що між футболістами різного ігрового амплуа є певні морфофункціональні відмінності, тому що, під час гри виконують різні функції залежно від ігрового амплуа, проте слід відмітити і деякі спільні риси будови тіла такі як, вузький таз, довгі ноги. Висновки. Аналіз науково-методичної літератури показав, що одним із важливих критеріїв підготовки спортсменів у будь-якому виді спорту є антропометричні дані, а рівень спортивної майстерності обумовлений великою кількістю чинників, серед яких особливе місце належить будові тіла спортсмена. Із обстежених нами футболістів різного амплуа можна сказати, що вони мають властиві їм габаритні розміри тіла та характерні розбіжності залежать від ігрового амплуа; достатньо чітко диференціюються морфологічні особливості тілобудови футболістів, що необхідні для кожного ігрового амплуа; тотальні розміри тіла (маса, ріст та показники периметра грудної клітки), у поєднанні з парціальними ланками та пропорціями тіла можуть бути використані для первинного формування ігрових ліній.


Ключові слова


морфологічні показники; тренувальний процес; футболісти; пропорції тіла, ігрові амплуа; модельні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Бриль, М.С. (1980). Отбор в спортивных играх. М. : Физкультура и спорт.

Годик, М.А. (2006). Физическая подготовка футболистов. М. : Терра-спорт, Олимпия пресс.

Голомазов, С. (2003). Морфологические признаки вратарей высокой квалификации. Теория и практика футбола, 2, 25-28.

Грубар, І.Я. (2018). Характеристика показників гемодинаміки футболістів-аматорів до та після фізичного навантаження. Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 5, 368-373. doi: 10.31652/2071-5285-2018-5-24-367-372

Грубар, І.Я. (2012). Морфологічні показники модельної характеристики футболістів. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції»,147-153.

Грубар, І.Я. (2012). Тотальні та парціальні розміри ланок тіла футболістів різних амплуа. Теорія і практика фізичного виховання, 1, 128-134.

Дулібський, А.В. (2001). Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу. Федерація футболу України.

Лисенчук, Г.А. (1996). Модельные характеристики соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации на основе анализа игр финальной части чемпионатов мира 1990 г. в Италии и в 1994 г. в США. Учебное издание для тренеров. М. : Олимпийская литература.

Лисенчук, Г.А. (2003). Управление подготовкой футболистов. М. : Олимпийская литература.

Мартиросов, Э. (2004). Морфологические особенности футболистов высокой квалификации разных амплуа. Теория и практика футбола, (3), 27-32.

Марченко, В.А. (1995). Организация, планирование и управление спортивной тренировкой футболистов высокой квалификации. Харьков.

Платонов, В.Н. (1997). Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Киев : Олимпийская литература.

Пшибильскі, Войцех (1998). Комплексний контроль у системі багаторічної підготовки футболістів дитячого та юнацького віку. (Кандидатська десертація). Київ, Україна.

Савастянова, Е.Б. (1997). Морфологические особенности футболистов на разных этапах спортивной подготовки. Рига : РГАФК.

Савка, В.Г., Радько, М.М., & Воробйов, О.О. (2007). Спортивна морфологія. Чернівці: Книги – ХХІ.

Шамардин, В.Н. (2002). Моделирование подготовленности квалифицированных футболистов. Днепропетровск : Пороги.

Шамардин, В.Н. (2012). Технология подготовки футбольной команды высшей квалификации. Днепропетровск : Инновация.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.