Методика підвищення рівня загальної фізичної підготовленості студентів-футболістів, які займаються в групах Підвищення спортивної майстерності

Ігор Кравченко, Володимир Гладов, Людмила Прокопова

Анотація


На основі систематизації та аналізу літературних даних і передового педагогічного досвіду вивчено методики різних авторів, які впливають  на розвиток фізичних якостей футболістів. У результаті дослідження встановлено, що розроблена експериментальна методика, яка базується на систематичному застосуванні фізичних вправ аеробно-анаеробного характеру, є ефективною та призвела до підвищення рівня фізичної підготовленості студентів-футболістів, які займаються в групах ПСМ. Мета: обґрунтування й доведення ефективності експериментальної методики підвищення рівня фізичної підготовленості студентів-футболістів, які займаються в групах ПСМ. Матеріал і методи. Педагогічний експеримент проводився на базі Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. У дослідженні взяли участь спортсмени збірної ННІФК різної кваліфікації віком від 17 до 21 року зі стажем тренувань 4-6 років. Під час експерименту нами були використані наступні методи дослідження: теоретичного аналізу й узагальнення даних науково-методичної літератури та документальних матеріалів, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати. Розроблена нами експериментальна методика складалася з чотирьох блоків: вправи на розвиток загальної витривалості, силової, швидкісної та швидкісно-силової. Основним засобом розвитку аеробної витривалості був кросовий біг, тривалість якого коливалася від 15-20 до 60 хв. при ЧСС 150 уд/хв. Засобами розвитку швидкісно-силової витривалості слугували вправи в ударах по м`ячу на силу і точність, в одноборствах партнерів за м`яч.  Для розвитку швидкісної витривалості застосовували прискорення по 15-30м з відпочинком від 15с до 30с. Після застосування розробленої нами методики результат бігу на 30м з високого старту до проведення експерименту становив 4,36±0,08с, а після експерименту покращився до 4,05±0,05с, тобто на 7,6%. В човниковому бігу 7х50м до проведення експерименту результат становив 60,7±0,43с, а після експерименту покращився до 56,6 ± 0,48с, тобто зріс на 7,2%. Результати в тесті стрибок у довжину з місця мали приріст після впровадження методики, що склав – 4,3%. Висновки. У результаті аналізу літературних джерел було встановлено, що фізичні вправи є одним із основних засобів не лише розвитку й удосконалення фізичних якостей, але й сприяють покращенню техніко-тактичних дій спортсменнів. У результаті дослідження встановлено, що розроблена нами експериментальна методика, яка базується на систематичному застосуванні вправ аеробно-анаеробного характеру, які є її складниками, є ефективною та призвела до підвищення рівня фізичної підготовленості студентів-футболістів, які займаються в групах ПСМ. 


Ключові слова


футбол; фізична підготовленість; студенти; тренувальний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Гученко, Г.Б. (2018). Рухливі ігри як засіб підвищення рухової активності студенток педагогічних спеціальностей. Науковий часопис НПУ М.П. Драгомнова, 3К(97), 167-171.

Вілянський, В.М., & Бачинська, Н.В. (2019). Особливості психофізіологічних показників висококваліфікованих спортсменів з урахуванням статевого диморфізму (на прикладі карате та спортивної акробатики). Єдиноборства, 4(14), 52-61. doi:10.15391/ed.2019-4.04

Костюкевич, В.М. (2014). Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту). Вінниця: Планер.

Костюкевич, В.М., Шамардін, В.М., Воронова, В.І., & Догадайло, В.Г. (2015). Футбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності. Київ: Республіканський науково-методичний кабінет.

Коваленко, І.М. (2017). Ефективність впливу розробленої методики на техніко-тактичну підготовку воротарів у фут залі. Зб. наук.праць Фізична культура, спорт та здоров’я нації, 2, 84-86.

Коваленко, І.М., & Гончаренко О.М. (2016). Взаимосвязь показателей общей и специальной физической подготовленности студентов-дзюдоистов. Международна очно-заочна научно-практическая конференция «Инновационные технологии в физическом воспитании, спорте и физической реабилитации», Минск, 23-27.

Скрипка, І.М., Чхайло, М.Б., Кравченко, І.М., & Гладов, В.В. (2019). Удосконалення техніко-тактичної підготовки футболістів групи підвищення спортивної майстерності. Pedagogy and Psychology Scienc and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII(23), Issue: 193, 73-77. doi.org10.31174send-nt2019-193vii23-18.

Скрипка, І.М., Лапицький, В.О., Гончаренко, В.І., & Солоненко, Є.В (2019). Особливості спортивної підготовки студентів-лучників у групах підвищення спортивної майстерності. Pedagogy and Psychology Scienc and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (78), 67-69. doi.org/10.31174/SEND-PP2019-197VII79-14.

Николаенко, В.В. (2014). Тренировочный процесс в системе многолетней подготовки юных футболистов: сравнительный аналіз. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 3(46)14, 51-58.

Панчук, Т. & Ковальчик, Р. (2013). Оцінка структури гри та змагальних навантажень у міні-футболі як важливий чинник для раціональної побудови тренувального процесу та профілактики спортивних травм. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 5(30), 185-190

Таможанська, Г.В. & Школа, О.М. (2016). Обґрунтування програми позааудиторних занять міні-футболом студенток університетів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 4, 35-41. doi:10.15561/18189172.2016.0406.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.