Спортивні ігри у професійному становленні студентів економічного профілю

Юрій Остапенко, Валентина Остапенко

Анотація


Для ефективного розвитку системи фізичного виховання, підготовки студентської молоді до майбутньої професійної діяльності необхідне посилення якості навчального процесу з професійно – прикладної фізичної підготовки. Одним із напрямів покращення процесу ППФП є формування нових підходів, з використанням популярних спортивних ігор, які сприяють розвитку фізичних і психофізіологічних якостей,  необхідних у майбутній професійній діяльності. Мета дослідження полягає у визначенні мотиваційних інтересів студентів до занять спортивними іграми, та особливостей впливу ігрових видів спорту на розвиток професійно важливих фізичних і психофізіологічних якостей у процесі навчання студентів. Матеріал та методи дослідження. Методом анкетування визначено мотиваційні інтереси студентів I - IV курсів до занять спортивними іграми. Для визначення ефективності впливу занять спортивними іграми на розвиток професійно важливих фізичних і психофізіологічних якостей нами досліджувалися три групи спортсменів, які займаються різними ігровими видами спорту і група фахівців економічних спеціальностей у кількості 15 чол., стаж роботи яких, складає більше 10 років. Група студентів, яка займається баскетболом, нараховувала 12 осіб, волейболом 14, футболом 11. Для визначення контрольних результатів з фізичної підготовленості нами використовувалися наступні: вис на зігнутих руках, піднімання тулуба з положення лежачі, перехресні рухи руками.  Реєстрація результатів за психофізіологічними тестами: проста зорово-моторна реакція, зорово – моторна реакція вибору, кількість набраних знаків за тестом  «Stamina» відбувалася на комп’ютерному діагностичному комплексі «НС – Психотест». Критерієм для оцінки позитивного впливу занять спортивними іграми стало порівняння отриманих показників з фізичної і психофізіологічної підготовки студентів, які займаються ігровими видами спорту з результатами тестування  досвідчених фахівців економічного профілю. Результати дослідження.  Порівняльний аналіз підсумкових результатів тестування фізичних і психофізіологічних якостей студентів, які займаються ігровими видами спорту і фахівців економічного напрямку, переконливо вказує на доцільність використання засобів спортивних ігор у процесі підготовки до майбутньої професійної діяльності. Висновки. Визначено позитивну динаміку змін показників у зацікавленості до занять спортивними іграми студентів у закладі вищої освіти. Кількість студентів, які бажають займатися бадмінтоном, збільшилася у порівнянні з 2018 н.р. на 1,36 %, баскетболом – на 5,18 %, волейболом – на 4,53 %, гандболом – на 1,89 %, кількість бажаючих займатися футболом – зросла на 10,58 %. Порівняльний аналіз результатів дослідження фізичної і психофізіологічної підготовленості студентів, які займаються ігровими видами спорту з модельними результатами спеціалістів, дає можливість стверджувати про доцільність використання спортивних ігор та їх елементів у процесі фізичного виховання студентів та буде спряти якісної, більш ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців  економічних спеціальностей.


Ключові слова


спортивні ігри; фізичне виховання; фізичні і психофізіологічні якості; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук, Р.І., Ковцун, В.І., Короп, М.Ю., & Бєлявський, І.Л. (2017). Спортивні ігри в системі професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової справи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, (143), 259-262.

Горобей, М.П., Чалий, О.С., Дерябкина, Т.В., & Самійленко, В.П. (2018). Спортивні ігри як важливий компонент здорового способу життя студентів. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, 2, 9-11.

Грибан, Г.П. (2014). Особливості фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів України. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 1(118), 88-92.

Дорохова, О.В., & Березовський, В.А. (2019). Спортивні ігри – ефективна форма фізичного виховання студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 3К (110), 181-184.

Дубинська, О. Я. (2014). Удосконалення засобів професійно-прикладної фізичної підготовки для студентів економічних спеціальностей. Матер. XIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених. – Суми: СумДУ ім. АС Макаренка, 1, 67-71.

Дяченко, А.А., Асаулюк, І.О., & Маринчук, П.І. (2017). Професійно-прикладна фізична підготовка студентів закладів освіти. Зб. наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 11 (31), Ч. 3, 90-93.

Круцевич, Т.Ю., & Пангелова, Н.Е. (2016). Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Спортивний вісник Придніпров’я, 3, 109-114.

Лутченко, Н.Г., Перевозникова, Н.И., & Григорьев, Н.Н. (2016, February). Основные приоритеты и значение спортивных игр в профессиональном обучении студенческой молодежи. Физическая культура и здоровье студентов вузов: материалы XII Междунар. науч.-практ. конф., 12, 86-88.

Остапенко, Ю.О. (2015). Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей. (Дис. канд. физ. виховання та спорту). НУФВіС України, Київ.

Остапенко, Ю. О., & Остапенко, В. В. (2019). Спортивні ігри як засіб підготовки фахівців інформаційно-логічної групи спеціальностей Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 3(110), 425-429.

Помещикова, І.П., Кадигроб, Я.Г., Коваль, М.В., & Мальцева, Т.Н. (2016). Вплив рівня функцій уваги на ігрові показники баскетболістів 12-13 років. Спортивні ігри, 2, 44-46.

Пилипей, Л.П. & Шаповал, М.С. (2013). Стан фізичної підготовленості студенток I курсу ВНЗ. Спортивний вісник Придніпров’я, 2, 57-61.

Пустулякова, Л.М., Болгар, М.А., & Павліченко, С.В. (2014). Спортивні ігри як активний метод формування професійно-прикладних якостей майбутніх медиків на заняттях з фізичного виховання зі студентами медичного ВНЗ. Спортивні ігри, 10, 32-35.

Футорний, С.М., & Рудницький О. В. (2013). Характеристика стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2, 99-105.

Iermakov, S., Kozina, Z., Ceslitska, M., Mushketa, R., Krzheminski, M., & Stankevich, B. (2016). Razrabotka kompyuternyih programm dlya opredeleniya psihofiziologicheskih vozmozhnostey i svoystv nervnoy sistemyi lyudey s raznyim urovnem fizicheskoy aktivnosti. Zdorov’â, sport, reabìlìtacìâ, 1, 14-19.

Hopper, C., Fisher, B., & Munoz, K. (2008). Physical activity and nutrition for health. Champaign: Human Kinetics, 374.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.